Пређи на садржај

Додатак:Балканизми

Српски Бугарски Македонски Албански Грчки Румунски (Отоман) Турски Ирански Арапски Мисц.
а̀га/àga ага (aga) (obsolete) ага (aga) aga αγάς (agás) آغا(ağa)
ağa
آقا(âqâ), آغا(âğâ) Armenian աղա (ała), Хинди आग़ा (āġā), Urdu آغا(āġā), Central Kurdish ئاغا(aẍa)
ад/ad (archaic) ад (ad) ад (ad) Άδης (Ádis) iad Антички Грчки ᾍδης (Hā́idēs), Руски ад (ad)
адет/adet адет (adet) (obsolete, dialectal) адет (adet) adet αντέτι (antéti) (obsolete) عادت(âdet)
adet
عادت('âdat) عَادَة(ʿāda) Armenian ադաթ (adatʿ)
акъл (akǎl) акал (akal) عقل('akıl)
akıl
عقل('aql) عَقْل(ʿaql) Uzbek aql
а̀ла̄т/àlāt, ха̀ла̄т/hàlāt алат (alat) hallat آلت(âlet)
alet
آلت(âlat) آلَة(ʾāla) Azerbaijani alət/آلت(alət), Northern Kurdish alat/alet, Urdu آلت(ālat)/آلہ(āla)
а̀ргат/àrgat, ѝргат/ìrgat арга́т (argát) (obsolete, dialectal) аргат (argat), аргатин (argatin) εργάτης (ergátis), αργάτης (argátis) argat ارغاد(ırgat)
ırgat
Антички Грчки ἐργάτης (ergátēs)
ба́дем/bádem, ба̀јам/bàjam бадем (badem) бадем (badem), бајам (bajam) bajame, badam, modem بادام(bâdâm)
badem
بادام(bâdâm) Санскрт बादाम (bādāma)
бајат/bajat баят (bajat) бајат (bajat) bajat μπαγιάτικος (bagiátikos) بایات(bayat)
bayat
بیات(bayât) بَائِت(bāʾit)
ба̀кар/bàkar бакър (bakǎr) (obsolete) бакар (bakar) bakër μπακίρι (bakíri) (obsolete), μπακρί (bakrí) (obsolete, dialectal) bacâr باقیر(bakır)
bakır
бакла/bakla бакла (bakla) бакла (bakla) baklla باقلا(bakıla)
bakla
باقلا(bâqelâ) بَاقِلّاء(bāqillāʾ) Armenian բակլա (bakla)
бакла̀ва/baklàva баклава (baklava) баклава (baklava) bakllava μπακλαβάς (baklavás) baclava باقلوا(baklava), بقلاوا(baklava)
baklava
باقلوا(bâqlavâ) بَقْلَاوَة(baqlāwa) Енглески baklava, Armenian փախլավա (pʿaxlava)
ба̏кља/bȁklja факла (fakla), факел (fakel) факел (fakel) flakë φάκλα (fákla) (dialecta) faclă Slovene bakla, Руски фа́кел (fákel), Мађарски fáklya, Vulgar Латински facla, Латински facula
ба̀мија/bàmija, бамја/bamja, бамља/bamlja бамя (bamja) бамија (bamija), бамја (bamja) barnje μπάμια (bámia) bornie, barna, bamba بامیا(bamya), بامیه(bamya, bamye)
bamya
بامیه(bâmiye) بَامِيَا(bāmiyā), بَامِيَة(bāmiya) Руски бамия (bamija)
ба̀рем/bàrem, ба̏р/bȁr барем (barem), баре (bare), бари (bari) (obsolete, dialectal) барем (barem), бар (bar) barim/barem باری(bâri)
bari
باری(bâri)
ба́шта/bášta, ба́шча/bášča бахча (bahča) (obsolete, dialectal) бавча (bavča) bahçe μπαξές (baxés), μπαχτσές (bachtsés), μπακτσές (baktsés) باغچه(bâğçe), باهجه(bâhce)
bahçe
باغچه(bâghče) Armenian բաղչա (bałčʿa)
бѐдем/bèdem бедем (bedem) بدن(beden)
beden
بدن‎ (badan) بَدَن(badan)
бѐла̄ј/bèlāj беля (belja) беља (belja) μπελάς (belás) belea بلا(belâ)
bela, belâ
بلا(balâ) بَلَاء(balāʾ) Azerbaijani bəla
берићет/berićet берекет (bereket) бериќет (beriḱet) μπερεκέτι (berekéti) berechet بركة Georgian ბარაქა (baraka)
бет/bet, бетер/beter (regional) бетер (beter) (colloquial) бетер (beter) - - بدتر
бла̏то/blȁto блато (blato) блато (blato) baltë βάλτος (váltos) baltă Руски боло́то (bolóto), Пољски błoto
б̀оја/bòja боя (boja) боја (boja) bojë μπογιά (bogiá) boia بویا(boya)
boya
бошча/bošča бохча (bohča) (archaic) بوغچه(boğça)
bohça
бре/bre бре (bre), бе (be) bre μπρε (bre) (dialectal) bre بره(bre, bireh)
bre
бука̀гије/bukàgije pl букаи pl (bukai) (obsolete, dialectal) بوقاغی(bukağı)
bukağı
bùnār/бу̀на̄р бунар (bunar) (obsolete, dialectal) бунар (bunar) bunar پیكار(punar, pınar)
pınar
ва́рош/vároš варош (varoš) (obsolete) oraș واروش(varuş)
varoş
Мађарски város
ва̏тра/vȁtra vatër vatră آدر(âdar, fire), آذر(âzar, fire) Avestan 𐬁𐬙𐬀𐬭𐬱(ātarš), Санскрт अथर्वन् (atharvan)
да̀диља/dàdilja дадия (dadija) (dialectal) дадилка (dadilka) νταντά (dantá) dădacă دادی(dadı)
dadı
دایه(dâye)
дервен/derven дервент (dervent) (obsolete), дервентджия (derventdžija) (historical) дервен (derven) δερβένι (dervéni), δερβενάκι (dervenáki) dervent دربند(derbent, dervent)
derbent, dervent
دربند(darband) Руски Дербент (Derbent)
долап/dolap долап (dolap) долап (dolap) dollap ντουλάπι (doulápi)/ντουλάπα (doulápa) dulap دولاب(dolab, dolap)
dolap
دولاب(dulâb, dolâb) دُولَاب(dūlāb) Azerbaijani dolab
ду̀ва̄н/dùvān, ду̀ха̄н/dùhān duhan ντουμάνι (doumáni) (slang) دخان(duhân)
duhân, duhan, duman
دخان(doxxân) دُخَان(duḵān) Мађарски dohány, Northern Kurdish dûxan
дувар/duvar дувар (duvar) (archaic) дувар (duvar) ντουβάρι (douvári) دیوار(divar, duvar)
duvar
دیوار(divâr) Хинди दीवार (dīvār)/Urdu دیوار(dīvār)
ду̀гме/dùgme дюкме (djukme), дюгме (djugme) (obsolete, dialectal) дугме (dugme) (dialectal) دوگمه(düğme)
düğme
دگمه(dogme), تکمه(tokme) Central Kurdish دوگمە(dugme)
ду̏д/dȕd дуд (dud) (dialectal), replaced by черница (černica) дудинка (dudinka), дуд (dud) (dialectal) dud, dudă توت(tût), طوت(tût), دوت(dût)
dut
توت(tut) تُوت(tūt) Aramaic ܬܘܬܐ‎, Armenian թութ (tʿutʿ), Georgian თუთა (tuta), Ossetian тута (tuta), Хинди तूत (tūt)/Urdu توت(tūt)
ду̀ћа̄н/dùćān дюкян (djukjan) (archaic) дуќан (duḱan) dyqan ντουκάνι (doukáni) (dialectal) dugheană دكان(dükkân)
dükkân
دکان(dokân) دُكَّان(dukkān) Armenian դուքան (dukʿan), Georgian დუქანი (dukani), Руски духа́н (duxán), Urdu دکان(dukān), Хинди दुकान (dukān)
душман/dušman душманин (dušmanin) душман (dušman) ντουσμάνι (dousmáni) (Greco-Romani) dușman, dușmancă دشمان(düşman), دشمن(düşmen)
düşman
دشمن(došman) Armenian թշնամի (tʿšnami), {ml|hy|դուշման}}
ђ̀еврек/đèvrek геврек (gevrek), геврече (gevreče) ѓеврек (ǵevrek) gevrek
ђ̀ерда̄н/đèrdān гердан (gerdan) ѓердан (ǵerdan) gjerdan γιορντάνι (giorntáni) (dialectal) گردان(gerdân), گردن(gerden)
gerdan
گردن(gardan) Pashto غاړه(ɣā́ṛa), غاړګۍ(ɣāṛgəy)
ђу̏бре/đȕbre гюбре (gjubre) (obsolete, dialectal) ѓубре (ǵubre) κόπρος (kópros), κοπριά (kopriá) گوبره(gübre)
gübre
Антички Грчки κόπρος (kópros)
ђу̑л/đȗl гюл (gjul) (obsolete, dialectal) ѓул (ǵul) گل(gül)
gül
گل(gol)
ефѐнди/efèndi ефенди (efendi)/ефендия (efendija) (obsolete) ефенди (efendi), ефендија (efendija) αφέντης (aféntis) efendi افندی(efendi)
efendi
آفندی(âfandi), افندی(afandi) اَفَنْدِي(afandī) Антички Грчки αὐθέντης (authéntēs)
за̀на̄т/zànāt занаят (zanajat) занает (zanaet) zanat zanaat, sınaat صنعت(sena't) صناعَة Aromanian zanate
за̏р/zȁr зар (zar) зар (zar) zar ζάρι (zári) zar زار(zâr)
zar
زار(zâr) زَهْر(zahr) Armenian զառ (zaṙ)
за̑р/zȃr зар (zar), зарем (zarem) زار(zâr)
zar
إِزَار(ʾizār)
зердѐлица/zerdèlica зарзала (zarzala) ζέρζαλον (zérzalon) (obsolete)
ζέρδελο (zérdelo), ζαρταλούδι (zartaloúdi) (dialectal)
zarzără زردالو(zerdali)
zerdali
زردآلو(zard-âlu)
зејтин/zejtin зехтин (zehtin) зејтин (zejtin) zaitin زیتین(zeytin)
zeytin
زیتون(zeytun) زَيْتُون(zaytūn) Classical Syriac ܙܝܬܐ(zaytā), Armenian զեյթուն (zeytʿun), Egyptian ḏt, Хебрејски זַיִת(záyit), Хинди ज़ैतून (zaitūn)/Urdu زیتون(zaitūn)
зијан/zijan зян (zjan) (obsolete, dialectal) зијан (zijan) زیان(ziyan)
ziyan
زیان(ziyân)
зулум/zulum зулум (zulum) (archaic) зулум (zulum) zulum ظلم(zulüm)
zulüm
ظلم(zolm) ظُلْم(ẓulm)
зу̀мбул/zùmbul зюмбюл (zjumbjul) зумбул (zumbul) zymbyl ζουμπούλι (zoumpoúli) zambilă سنبل(sümbül)
sümbül
سنبل(sombol) Armenian սմբուլ (smbul)
ибришим/ibrišim ибришим (ibrišim) ибришим (ibrišim) μπρισίμι (brisími) (obsolete) ibrișin ابریشم(ibrişim)
ibrişim
ابریشم(abrišam, abrišom, abrišem) Хинди रेशम (reśam)/Urdu ریشم(reśam)
инад/inad, ѝна̄т/ìnāt инат (inat) инает (inaet), инат (inat) inat ινάτι (ináti), γινάτι (gináti) inat عناد(inad, inat)
inat
عناد('enâd) عِنَاد(ʿinād) Armenian ինադ (inad), ինադու (inadu)
ја̏так/jȁtak ятак (jatak) (obsolete, dialectal) јатак (jatak) γιατάκι (giatáki) (obsolete, dialectal) iatac یتاق(yatak)
yatak
-
је̏фтин/jȅftin, је̏втин/jȅvtin евтин (evtin), евтиния (evtinija) евтин (evtin) φθηνός (fthinós), φτηνός (ftinós) ieftin Антички Грчки εὐθηνός (euthēnós)
јо̀рган/jòrgan юрган (jurgan) јорган (jorgan) jorgan یورغان(yorğan)
yorgan
Armenian յորղան (yorłan)
ју̏рӣш/jȕrīš юруш (juruš) (archaic) јуриш (juriš) γιουρούσι (giouroúsi) (slang) iureș یارش(yarış)
yarış
кавга/kavga кавга (kavga) кавга (kavga) καβγάς (kavgás) غوغا(ğavğa, kavga)
kavga
غوغا(ghoughâ) غَوْغَاء(ḡawḡāʾ)
ка̀вез/kàvez кафез (kafez) кафез (kafez) kafaz καφάσι (kafási) cafas ? قفس(kafes)
kafes
قفس(qafes) قَفَص(qafaṣ) Хинди क़फ़स (qafas)/Urdu قفس(qafas)
када/kada када (kada) (dialectal) када (kada) κάδη (kádi) (dialectal), κάδος (kádos) cadă قدح(kadeh)
kadeh
قَدَح(qadaḥ) Антички Грчки κάδος (kádos), Хебрејски כַּד(kad), Латински cadus, Slovak kaďa
кадар/kadar, кадеран/kaderan кадърен (kadǎren) кадар (kadar), кадарен (kadaren) قادر
ка̀иш/kàiš, ка̀јиш/kàjiš каиш (kaiš) каиш (kaiš) căius قایش(kayış)
kayış
Armenian ղայիշ (łayiš), Central Kurdish قایِش(qayiş)
ка̏јгана/kȁjgana кавгана (kavgana), кайгана (kajgana) (obsolete, dialectal) кајгана (kajgana) قیغنه(kaygana)
kaygana
خاگینه(khâgine)
ка̀јмак/kàjmak каймак (kajmak) кајмак (kajmak) καϊμάκι (kaïmáki) caimac قایمق(kaymak)
kaymak
قیماق(qeymâq), قیماغ(qeymâğ) قيمر
ка̀јсија/kàjsija кайсия (kajsija) кајсија (kajsija) kajsi καΐσι (kaḯsi), καϊσί (kaïsí) acis, caisă قیصی(kaysi, kayısı)
kayısı
قیصی(qeysi)
калабалук/kalabaluk калабалък (kalabalǎk) (dialectal) калабалак (kalabalak) καλαμπαλίκι (kalampalíki) calabalâc قالابالق(kalabalık), غلبه‌لك(ğalebelik)
kalabalık
غلبة(ḡalaba) Шведски kalabalik, Фински kalabaliikki
ка̀лај/kàlaj калай (kalaj) калај (kalaj) kallaj καλάϊ (kaláï) calaj قلای(kalay)
kalay
قلعی(qal'i), قلع(qal') قَلْعِيّ(qalʿiyy) city Qualah on the Malay peninsula
калам/kalam, калем/kalem калам (kalam) (dialectal) калем (kalem) kalem καλάμι (kalámi), καλέμι (kalémi) قلم(kalem)
kalem
قلم(qalam) قَلَم(qalam) Антички Грчки κάλαμος (kálamos)
калп/kalp, калпозан/kalpozan калпазанин (kalpazanin) (colloquial) κάλπης (kálpis), κάλπικος (kálpikos), καλπουζάνος (kalpouzános) calp, calpuzan ﻗﻠﺒﺰﻦ ﻗﻠﺒ
калуп/kalup, калуф/kaluf калъф (kalǎf) калап (kalap) kallëp καλαπόδι (kalapódi), καλούπι (kaloúpi) calăf قالب(kalıb, kalıp)
kalıp
قالب(qaleb) قَالِب(qālib) Антички Грчки καλάπους (kalápous)
ка̏лдрма/kȁldrma калдъръм (kaldǎrǎm) калдрма (kaldrma) kalldrëm καλντερίμι (kalnterími) caldarâm قالدرم(kaldırım)
kaldırım
камиш/kamiš камиш (kamiš) (obsolete, dialectal) cămiș
ка̑нџа/kȃndža канджа (kandža) (obsolete, dialectal) канџа (kandža) κάντζα (kántza) (obsolete) cange
кантар/kantar кантар (kantar) кантар (kantar) kandar καντάρι (kantári) cântar قنطار(kantar)
kantar
قنطار(qentâr) قِنْطَار(qinṭār) Byzantine Greek κεντηνάριον (kentēnárion), Armenian ղանթար (łantʿar), Латински centēnārius, Руски контарь (kontarʹ), кантарь (kantarʹ)
ка̀пија/kàpija капия (kapija) (obsolete, dialectal) капија (kapija) kapia قاپو(kapû)
kapı
قاپو(qâpu) Мађарски kapu
карфица (karfica) καρφίτσα (karfítsa), καρφί (karfí) carfiță - -
каса̀ба/kasàba касаба (kasaba) (obsolete, dialectal) касаба (kasaba) κασαμπάς (kasampás) (obsolete, dialectal) casaba قصبه(kasaba)
kasaba
قصبه(qasabe) قَصَبَة(qaṣaba)
ка̀сапин/kàsapin касапин (kasapin) касап (kasap), касапин (kasapin) kasap χασάπης (chasápis) casap قصاب(kassâb)
kasap
قصاب(qassâb) قَصَّاب(qaṣṣāb) Armenian ղասաբ (łasab)
ка̀танац/kàtanac катинар (katinar) катанец (katanec), катинар (katinar) καδένα (kadéna) Латински catēna, Byzantine Greek κατήνα (katḗna), Catalan cadenat, Француски cadenas, Италијански catenaccio
ка̀та̄рка/kàtārka каторга (katorga) катарка (katarka) κατάρτι (katárti) catarg Антички Грчки κατάρτιον (katártion), Руски ка́торга (kátorga)
ка̀тран/kàtran катран (katran) катран (katran) κατράνι (katráni) catran katran قطران(qatrân), کتران(katrân) قَطْرَان(qaṭrān) Француски goudron
качак/kačak качак (kačak) (obsolete, dialectal) качак (kačak) κατσάκης (katsákis) (obsolete) kaçak
качамак/kačamak качамак (kačamak) качамак (kačamak) κατσαμάκι (katsamáki) (obsolete, dialectal) Aromanian cǎčiumac, cǎčimac ?
ка̀шика/kàšika кашик (kašik) (dialectal) кашика (kašika) (dialectal) calică kaşık قاشق(qâšeq, qâšoq) كَاشِيك(kāšīk) Swahili kijiko
келеш (keleš) келеш (keleš) cheles keleş کلاش(kallâš), قلاش(qallâš)
кирајџија/kirajdžija, кѝрија/kìrija кираджия (kiradžija), кирия (kirija) (obsolete) кираџија (kiradžija) κυράς (kyrás), κυρατζής (kyratzís) (obsolete) chirie, chirigiu كِرَاء(kirāʾ)
ко̀ла̄н/kòlān колан (kolan) колан (kolan) κολάνι (koláni) (obsolete, dialectal) colan kolan Италијански collana
ко̀ма̄д/kòmād комат (komat) комад (komad) (dialectal) κομμάτι (kommáti) Антички Грчки κομμάτιον (kommátion) (diminutive of κόμμα (kómma)), Slovene komad, Aromanian cumată
крѐвет/krèvet креват (krevat) кревет (krevet) krevat κρεβάτι (kreváti) كروت(kerevet)
kerevet
Латински grābātus, Антички Грчки κράββατος (krábbatos), Руски крова́ть (krovátʹ)
кре̏ч/krȅč киреч (kireč) (obsolete, dialectal) креч (kreč) كیرج(kirec)
kireç
کرس(kirs)
кубура/kubura кобур (kobur) кубур (kubur) κουμπούρι (koumpoúri) (slang) قُبُور(qubūr), قَبْر(qabr) Руски кобур (kobur)
кују̀нџија/kujùndžija куюмджия (kujumdžija) (obsolete) кујунџија (kujundžija) κουγιουμτζής (kougioumtzís) (obsolete) kuyumcu (tr) Armenian Կույումջյան (Kuyumǰyan)
ку́ла/kúla кула (kula) кула (kula) ktillë κουλάς (koulás) culă قله(kulle)
kule
قله(qolle) قُلَّة(qulla, pinnacle, zennith) Енглески kula
кундак/kundak, кондак/kondak кондак (kondak) кундак (kundak) kondak κοντάκι (kontáki) قنداق(kundak)
kundak
قنداق(qondâq)
кундура/kundura кундура (kundura), кондур (kondur) (obsolete, dialectal) кондура (kondura) κουντούρι (kountoúri), κουντόρι (kountóri), κούντουρος (koúntouros), κουντούρα (kountoúra) (dialectal) condur قوندورا(kundura) Антички Грчки κόθορνος (kóthornos)
ку̀ршум/kùršum куршум (kuršum) куршум (kuršum) κουρσούμι (koursoúmi) (slang) kurşun
кусур/kusur кусур (kusur) кусур (kusur) kusur κουσούρι (kousoúri) cusur كسور(küsur)
küsur, kusur
كُسُور(kusūr)
ку̀тија/kùtija кутия (kutija) кутија (kutija) kuti κουτί (koutí), κούτα (koúta) cutie قوطی(kutu)
kutu
قوطی(quti), قوتی(quti) Антички Грчки κυτίον (kutíon) (diminutive of κύτος (kútos))
лѝвада/lìvada ливада (livada) ливада (livada) livadh λιβάδι (livádi) livadă Антички Грчки λιβάδιον (libádion) (diminutive of λιβάς (libás))
лу̀ла/lùla лула (lula) луле (lule) λουλάς (loulás) (slang) lulea lüle لوله(lule)
мајмун/majmun маймуна (majmuna) мајмун (majmun) majmun μαϊμού maimuță میمون(maymun)
maymun
میمون(meymun) مَيْمُون(maymūn) Шпански maimón
мајтап/majtap майтап (majtap) мајтап (majtap) مهتاب(mehtâb, mehtâp), ماهتاب(mâhtâb)
mehtap
مهتاب(mahtâb), ماهتاب(mâhtâb)
ма̀казе/màkaze маказ (makaz) (obsolete, dialectal) макази (makazi) (dialectal) macaz مقص(makas)
makas
مقص(mekass) مِقَصّ(miqaṣṣ)
мамаљуга/mamaljuga, мамалига/mamaliga мамалига (mamaliga) μαμαλίγκα (mamalígka) (dialectal, obsolete) mămăligă Руски мамалыга (mamalyga), Пољски mamałyga
марама/marama марама (marama) (obsolete) марама (marama), марамче (maramče) maramă مِقْرَم(miqram)
ма̀хала/màhala махала (mahala) маало (maalo) mëhallë μαχαλάς (machalás) mahala محله(mahalle)
mahalle
محله(mahalle) مَحَلَّة(maḥalla) Armenian մայլա (mayla)
мем/mem, мѐмла/mèmla нем (nem) نم(nem, humidity, moisture), نملی(nemli, humid, moist)
nem (humidity), nemli (humid)
نم(nam, moisture, dew) Armenian նամ (nam, damp)
мерак/merak мерак (merak) мерак (merak) μεράκι (meráki) مراقي
- месал (mesal) (dialectal) μεσάλι (mesáli) (dialectal) mesala - Латински mensālis
метанија/metanija, метанисати/metanisati метан (metan) (obsolete, dialectal) метанија (metanija), метанисува (metanisuva) μετάνοια (metánoia) mătanie, mătănii Антички Грчки μετάνοια (metánoia)
mèze/мѐзе мезе́ (mezé) мезе (meze) meze μεζές (mezés) mezel, mizilic meze مزه(maze) - Енглески meze
ми̏рӣс/mȉrīs мириша (miriša) миризба (mirizba), мирис (miris), мириса (mirisa) μυρίζω (myrízo) miros Антички Грчки μυρίζω (murízō)
мирођија/mirođija мерудия (merudija)/меродия (merodija) мирудија (mirudija) μυρωδιά (myrodiá) mirodie, mirodenie Byzantine Greek μυρωδία (murōdía), Антички Грчки μυρώδης (murṓdēs)
мосур/mosur масур (masur) μασούρι (masoúri) mosor
μουσαφίρης (mousafíris) musafir misafir مِسَافِر(misāfir)
муштѐрија/muštèrija мющерия (mjušterija) (obsolete, dialectal) муштерија (mušterija) μουστερής (mousterís) (obsolete, dialectal) mușteriu مشتری(müşteri)
müşteri
مشتری(muštari) مُشْتَرِي(muštarī) Armenian մուշտարի (muštari), Хинди मुश्तरी (muśtarī), Urdu مشتری(muštarī)
о̀даја/òdaja, о̀да/òda одая (odaja) (obsolete, dialectal) одаја (odaja) odë odaie اوطه(oda), اوده(oda), اودا(oda)
oda
اتاق(otâq), اطاق(otâq), اوتاغ(otâğ), اوتاق(otâq), اوطاق(otâq) أُوضَة(ʾūḍa) (Egyptian)
о̀рта̄к/òrtāk ортак (ortak) (obsolete, dialectal) ортак (ortak) ortak, ortake ορτάς (ortás) (Greco-Romani) ortac, orta اورطاق(ortak)
ortak
оџак/odžak оджак (odžak) (obsolete, dialectal) оџак (odžak) oxhak τζάκι (tzáki) ogeac اوجاق(ocak)
ocak
Armenian օջախ (ōǰax), Руски оча́г (očág)
пајван/pajvan пайвант (pajvant) (dialectal) пајван (pajvan) παγιαντάς (pagiantás) (obsolete) paivan پابند(pâband), پایبند(pâyband)
паламида/palamida паламида (palamida) паламид (palamid), паламида (palamida) παλαμίδα (palamída) pălămidă پالاموت(palamut), پالامود(palamud), پالامید(palamîd)
palamut
- - Антички Грчки πηλαμύς (pēlamús), Koine Greek παλαμίς (palamís)
па̀мук/pàmuk памук (pamuk) памук (pamuk), памбук (pambuk) pambuk pamuca پامبوق(pambuk), پاموق(pamuk), پموق(pamuk)
pamuk
پنبه(pambe, pembe) Мађарски pamut
па̀пуча/pàpuča папуци pl (papuci) (obsolete, dialectal) папук (papuk), папуча (papuča), папуче (papuče) papuçe παπούτσι (papoútsi) papuc پابوج(pâbûc, pâpûc), پاپوش(pâpûş)
pabuç
پاپوش(pâpuš) Slovak papuče
pàra/па̀ра пари (pari) пари (pari) para, pare παράς (parás) پاره(pare)
pare
پاره(pâre) - Armenian փարա (pʿara), Енглески para
парик/parik парик (parik) πάροικος (pároikos) Антички Грчки πάροικος (pároikos)
па̏стрва/pȁstrva пъстърва (pǎstǎrva) пастрма (pastrma), пастрмка (pastrmka) πέστροφα (péstrofa) păstrăv Slovene postrv, Czech pstruh, Украјински паструг (pastruh)
патлиџан/patlidžan патладжан (patladžan) патлиџан (patlidžan) patëllxhan μελιτζάνα (melitzána) pătlăgea, pătlăgică پاتلجان(patlıcan), بادنجان(badincan)
patlıcan, badincan
بادنجان(bâdenjân), بادنگان(bâdengân), باتنگان(bâtengân) بَاذِنْجَان(bāḏinjān) Armenian բադրիջան (badriǰan), Француски aubergine, Шпански berenjena, Италијански melanzana, Руски баклажа́н (baklažán), Пољски bakłażan, Tajik бодинҷон (bodinjon) / боқлаҷон (boqlajon)
патос/patos пат (pat) (dialectal) патос (patos) πάτος (pátos) pat - - Антички Грчки πάτος (pátos)
перда/perda перде (perde) перде (perde) perde μπερντές (berntés) perdea پرده(perde)
perde
پرده(parde) Хинди पर्दा (pardā), Urdu پردہ(parda), Енглески purdah
пехлѝва̄н/pehlìvān пехливан (pehlivan) (obsolete) пеливан (pelivan) πεχλιβάνης (pechlivánis) (obsolete) pehlivan پهلوان(pehlevân)
pehlevan, pehlivan
پهلوان(pahlavân) Armenian փահլևան (pʿahlewan)
пи̏та/pȉta пита (pita) пита (pita) pite πίτα (píta)/πίττα (pítta) pită pite Енглески pita, pitta
приманцир, приманцер, преманцир примикюр (primikjur) primicer Латински primicerius, Old Armenian պռիմիկուռ (pṙimikuṙ)
ра̀кија/ràkija ракия (rakija) ракија (rakija) raki ρακή (rakí)/ρακί (rakí) rachiu rakı عَرَق(ʿaraq)
родан (rodan), рудан (rudan) родан (rodan) ροδάνι (rodáni) rodan Антички Грчки ῥοδάνη (rhodánē), Aromanian aruidanǎ
салтамарка/saltamarka салтамарка (saltamarka) (obsolete) салтамарка (saltamarka) σαλταμάρκα (saltamárka) (obsolete, dialectal) Италијански saltambarca
сомун/somun самун (samun) сомун (somun) ψωμί (psomí) Антички Грчки ψωμός (psōmós)
са̀ндук/sànduk сандък (sandǎk) сандак (sandak) sënduk σεντούκι (sentoúki) sanduc صندوق(sandûk)
sandık
صندوق(sanduq) صُنْدُوق(ṣundūq) Armenian սնդուկ (snduk), Руски сунду́к (sundúk)
сат/sat сахат (sahat) (obsolete, dialectal) саат (saat) sahat ساعت(sâ'at)
saat
ساعت(sâ'at) سَاعَة(sāʿa)
са̀чма/sàčma сачма (sačma), сачак (sačak) (obsolete) сачма (sačma) sageac صاچمه(saçma)
saçma
صاچمه(sâčme), ساچمه(sâčme)
севдах/sevdah севда (sevda) (archaic) севда (sevda) σεβντάς (sevntás) سودا(sevda)
sevda
سوداء(soudâ') سَوْدَاء(sawdāʾ)
седеф/sedef седеф (sedef) (archaic) седеф (sedef) σιντέφι (sintéfi), σεντέφι (sentéfi) sidef صدف(sedef)
sedef
صدف(sadaf) صَدَف(ṣadaf) Northern Kurdish sedef
си̏гӯран/sȉgūran сигурен (siguren) сигурен (siguren) sigurt σίγουρος (sígouros) sigur Латински sēcūrus, Француски sûr, Италијански sicuro, Шпански seguro
сметана (smetana) σμετάνα (smetána) (dialectal) smântână Slovene smetana, Slovak smotana, Руски смета́на (smetána)
сој/soj сой (soj) сој (soj) σόι (sói) soi soy
та́ва/táva тава (tava) тава (tava) tavë ταβάς (tavás) tavă تاوه(tâva)
tava
تاوه(tāve), تابه(tābe) Armenian թավա (tʿava), Санскрт तापक (tāpaka)
та́зе/táze тазе (taze) (obsolete, dialectal) тазе (taze) ταζέδικος (tazédikos) (obsolete) تازه(tâze)
taze
تازه(tâze) Armenian թազա (tʿaza)
тајфа/tajfa тайфа (tajfa) (colloquial) тајфа (tajfa) ταϊφάς (taïfás) taifa طَائِفَة(ṭāʾifa) Armenian թայֆա (tʿayfa)
та̏ла̄с/tȁlās талаз (talaz) (dated) талаз (talaz) (dialectal), талас (talas) (dialectal) tallas ? θάλασσα (thálassa) talaz talaz Антички Грчки θάλασσα (thálassa), Aromanian talaza ?
та̀ма̄н/tàmān таман (taman) таман (taman) ταμάμ (tamám) taman تَمَام(tamām)
тамјан/tamjan тамян (tamjan) темјан (temjan) θυμίαμα (thymíama) - Антички Грчки θυμίαμα (thumíama), Руски фимиам (fimiam), Немачки Thymian, Румунски tămaie
тебешир/tebešir тебешир (tebešir) τεμπεσίρι (tempesíri) (obsolete) تباشیر(tebâšir)
тѐзга/tèzga тезгях (tezgjah) тезга (tezga) τεζιάχι (teziáchi), τεζιάκι (teziáki), τεζάχι (tezáchi) (obsolete) tezgâh, tezgah دستگاه(dast-gâh) Armenian դազգահ (dazgah)
тел/tel тел (tel) тељ (telj) τέλι (téli) tel تیلا(tēlā) Armenian թել (tʿel), Central Kurdish تل(til), Ossetian тел (tel)
темерутин/temerutin темерут (temerut) تَمَرُّد(tamarrud)
терлуци/terluci терлик (terlik) терлик (terlik) τερλίκι (terlíki) (obsolete) terlic Руски терлык (terlyk), Kyrgyz терлик (terlik)
те̏скера/ tȅskera тескере (teskere) (obsolete, dialectal) тескере (teskere) τεσκερές (teskerés) (obsolete, dialectal) tescherea tezkere tezqire
тефтер/tefter тефтер (tefter) тефтер (tefter) τεφτέρι (teftéri) tefter دفتر(daftar) دَفْتَر(daftar) Антички Грчки διφθέρα (diphthéra), Aramaic ܕܦܬܪܐ(diftrāʼ), Armenian դավթար (davtʿar), Tajik дафтар (daftar)
то̏п/tȍp топ (top), топка (topka) топ (top), топка (topka) top τόπι (tópi) top, topciu توپ(top), توپچی(topçu)
top, topçu
توپ(top), توپچی(topči)
ћар/ćar кяр (kjar) ќар (ḱar) کار(kâr)
ће̏бе/ćȅbe кебе (kebe) (obsolete, dialectal) ќебе (ḱebe) كبه(kebe)
kebe
قبا(qabā)
ћелепир/ćelepir келепир (kelepir) ќелепур (ḱelepur), келепур (kelepur) κελεπούρι (kelepoúri) chilipir
ћенифа/ćenifa, ћенеф/ćenef кенеф (kenef) (obsolete, vulgar) кенев (kenev), кенеф (kenef), ќенев (ḱenev), ќенеф (ḱenef), كَنَفَ(kanafa) Антички Грчки κενός (kenós)
ћерчива/ćerčiva черчеве (čerčeve) (obsolete, dialectal) cercevea چهار(čahâr, four) + چوبه(čube, tree)
ће̏ф/ćȅf, ћѐиф/ćèif кеф (kef) (slang, dialectal) ќеф (ḱef), кеф (kef), ќејф (ḱejf), кејф (kejf), ќеиф (ḱeif), кеиф (keif) κέφι (kéfi) chef كیف(keyf) كَيْف(kayf) Armenian քեֆ (kʿef), Руски кайф (kajf)
ћехаја/ćehaja кехая (kehaja) (obsolete) κεχαγιάς (kechagiás) chehaia ked + خدا(xoda)
ћилѝба̄р/ćilìbār кехлибар (kehlibar) килибар (kilibar) κεχριμπάρι (kechrimpári) chihlibar, chihlimbar kehlibar, kehribar کهربا(kahrobâ), کهربائی(kahrobâ'i) كَهْرَبَاء(kahrabāʾ)
ћѝлим/ćìlim килим (kilim) ќилим (ḱilim) qilim, qylym κιλίμι (kilími), κηλίμι (kilími) chilim گلیم(gilîm), كلیم(kilîm)
kilim
گلیم(gelim)
ћо̏р/ćȍr, ћо̏рав/ćȍrav кьорав (kjorav) (colloquial) ќор (ḱor), ќорав (ḱorav) qorr chior كور(kör)
kör
کور(kur) Armenian քոռ (kʿoṙ), քյոռ (kʿyoṙ)
ћо̏сав/ćȍsav кьосе (kjose) (rare) köse کوسه(kose) -
ћотек/ćotek, ћутек/ćutek кьотек (kjotek) (obsolete) ќотек (ḱotek) Aromanian chiutecă ?
ћо̀шак/ćòšak, ћоше/ćoše кьоше (kjoše) (colloquial) ќош (ḱoš), ќоше (ḱoše) qoshe köşe گوشه(guše)
ћулах/ćulah кюлях (kjuljah), кюляф (kjuljaf) (obsolete, dialectal) chiulaf کلاه(kolâh)
ћунак/ćunak кюнец (kjunec), кюнк (kjunk) κιούγκι (kioúgki) گنک(gunk)
ћу̀прија/ćùprija кюприя (kjuprija) (obsolete) ќуприја (ḱuprija) γέφυρα (géfyra) köprü كُبْرِي(kubrī) Антички Грчки γέφυρα (géphura)
ћутак/ćutak, ћутук/ćutuk кютюк (kjutjuk) (archaic) ќутук (ḱutuk) Aromanian chiutecă
ћу̀фта/ćùfta кюфте (kjufte) ќофте (ḱofte) qofte, qoftja κιοφτές (kioftés), κεφτές (keftés), κεφτεδάκι (keftedáki) chiftea köfte کوفته(kufte) Хинди कोफ़ता (koftā) / Urdu کوفتہ(kofta)
фереџа/feredža фередже (feredže) фереџе (feredže) φορεσιά (foresiá) feregea - - The word is possibly of Greek origin and thus related to Антички Грчки φορέω (phoréō, to bear, wear)
ферман/ferman ферман (ferman) φιρμάνι (firmáni), φερμάνι (fermáni) firman فرمان(farmân) Руски фирман (firman), Француски firman, Немачки Ferman, Енглески firman, Хинди फ़रमान (farmān), Marathi फर्मान (pharmān)
фундаклија/fundaklija фъндък (fǎndǎk) φουντούκι (fountoúki) funduc فندق(fandoq) بندق Руски фундук (funduk), Белоруски фундук (funduk), Armenian պնդուկ (pnduk), Хинди बंदूक़ (bandūq), Gujarati બંદૂક (bandūk), Sindhi फंदक Француски bonduc, Шпански albóndiga, Португалски almôndega, Енглески bonduc, Classical Syriac ܦܢܕܩܐ‎, all ultimately from Антички Грчки Ποντικόν κάρυον (Pontikón káruon)
ха̀бер/hàbar, а̀бер/àbar хабер (haber) абер (aber) χαμπάρι (champári) habar خبر خبر Руски хабар (xabar), Белоруски хабар (xabar), Armenian խաբար (xabar), Хинди ख़बर (xabar), Nepali खबर (khabara), Bengali খবর (khôbôr)
хавлија/havlija хавлия (havlija) авлија (avlija) havlı ?
халал/halal халал (halal) (obsolete, dialectal) алал (alal) χαλάλι (chaláli) halal حلال(halâl)
halal
حلال(halāl) حَلَال(ḥalāl) Akkadian 𒂖, 𒆬 (ellu, pure)
ха̀ртија/hàrtija хартия (hartija) хартија (hartija) χαρτί (chartí) hârtie Антички Грчки χάρτης (khártēs), Armenian քարտեզ (kʿartez), քարտ (kʿart)
хи̏љада/hȉljada хиляда (hiljada) илјада (iljada) χιλιάδα (chiliáda) Антички Грчки χίλιοι (khílioi), χιλιάς (khiliás)
хрсуз/hrsuz харсъзин (harsǎzin) (obsolete, dialectal) αρσίζης (arsízis) (slang)
ци̏ганин/cȉganin циганин (ciganin) циган (cigan), циганин (ciganin) cigan αθίγγανος (athínganos), ατσίγγανος (atsínganos), τσιγγάνος (tsingános), țigan چنگانه(çingane), چنگنی(çingeni)
çingene
Руски цыга́н (cygán), Немачки Zigeuner, Француски tsigane, Мађарски cigány
ча̏к/čȁk чак (čak) чак (čak) (dialectal) چاق(çak)
çak
чакшире/čakšire чакшири (čakširi) (dialectal) τσαχτσίρης (tsachtsíris) (dialectal)
чанак/čanak чанак (čanak) чанак (čanak) τσανάκι (tsanáki), τζανάκι (tzanáki), τσανάκα (tsanáka) (obsolete) ceanac چاناق(çanak)
çanak
Armenian չանախ (čʿanax), Armenian չանաղ (čʿanał), Aromanian cinacã, Ladino chanaka
чѐкић/čèkić чекич (čekič) (dialectal) чекан (čekan), чекич (čekič) (dialectal) çekiç τσεκίτσι (tsekítsi) (Greco-Romani) چكیچ(çekiç), چكیج(çekic)
çekiç
چاکوچ(čâkuč), چکوچ(čakuč), چکوج(čakuj), چکش(čakoš) Armenian չագուչ (čʿagučʿ), Azerbaijani чәкиҹ/çəkic, Crimean Tatar çöküç, Georgian ჩაქუჩი (čakuči), Central Kurdish چەکوچ(çekuç), Northern Kurdish çekûç, Tatar чүкеч (çükeç)/çükeç
чѐкрк/čèkrk чекрък (čekrǎk) τζικρίκι (tzikríki), τσικρίκι (tsikríki) (obsolete) چقریق(çıkrık)
çıkrık
чѐлик/čèlik челик (čelik) çelik çelik
ченгел/čengel ченгел (čengel) ченгел (čengel) τσιγκέλι (tsigkéli) چنگال(čangâl) Armenian չանգալ (čʿangal)
черга/čerga черга (čerga) черга (čerga) cergă چرگه(çerge)
çerge
Латински serica
чинија/činija чиния (činija) чинија (činija) چینی(čini)
чифут/čifut, чифутин/čifutin чифут (čifut), чифутин (čifutin), чифутски (čifutski) çifut τσιφούτης (tsifoútis) ciufut چفوت(çifut)
çifut
чѝра̄к/čìrāk чирак (čirak) чирак (čirak) çirak τσιράκι (tsiráki) cirac چراغ(çerâg, çirâg), چراق(çırak)
çırak
چراغ(čerâğ, čarâğ) Хинди चिराग़ (cirāġ) / Urdu چراغ(čirāġ), Ossetian цырагъ (cyraǧ)
џа̏ба/džȁba, џа̏бе̄/džȁbē джаба (džaba) (obsolete, dialectal) џабе (džabe) τζάμπα (tzámpa), τσάμπα (tsámpa) geaba, degeaba جابا(caba)
caba
џам/džam джам (džam) (obsolete, dialectal) џам (džam) τζάμι (tzámi) geam جام Armenian ճամ (čam) and ջամ (ǰam), Georgian ჯამი (ǯami), Хинди जाम (jām), Pashto جام
џелат/dželat джелатин (dželatin) џелат (dželat), џелатин (dželatin) τζελάτης (tzelátis) (obsolete) gealat جلاد(jelâd) جِلَاد(jilād), جِلَد(jilad)
џеп/džep джоб (džob) џеб (džeb) xhep τσέπη (tsépi) جیب(ceb, cep)
cep
جَيْب(jayb) Armenian ջեբ (ǰeb), Slovene žep
џигер/džiger джигер (džiger) (obsolete, dialectal) џигер (džiger), џигерица (džigerica) τζιγέρι (tzigéri), τζιέρι (tziéri) ciğer جگر(jegar) Armenian ջիգյար (ǰigyar), Ossetian игӕр (igær)
ше̏хер/šȅher - شهر(şehir)
şehir
شهر(šahr) Tajik шаҳр (šahr), Ossetian сахар (saxar), Хинди शहर (śahar)