Пређи на навигацију Пређи на претрагу
U+5C71, 山
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C71

[U+5C70]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5C72]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: shān  
Аудио: Loudspeaker.svg(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

046

Значења:

...

Примери:

 1. 8 以色列 以色列
  1. 8 Yǐsèliè shān , zhītiáo, wèi de mín yǐsèliè jiéguǒ zi, yīnwèi tāmen kuàiyào lái dào.
   1. 8. А ви, горе Израиљеве, пуштаћете гране своје, и род свој носићете народу мом Израиљу, јер ће скоро доћи.

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Проширени садржај

Изведене речи:
 1. 一江山
 2. 丁甲山
 3. 七星山
 4. 三山
 5. 三神山
 6. 上刀山
 7. 上山 (shàngshān)
 8. 下山 (xiàshān)
 9. 不周山
 10. 不死山
 11. 丘山
 12. 中山 (Zhōngshān)
 13. 中山樵
 14. 中山狼
 15. 中山裝中山装 (zhōngshānzhuāng)
 16. 中山陵
 17. 中條山中条山
 18. 九嶷山
 19. 九疑山
 20. 九華山九华山 (Jiǔhuá Shān)
 21. 五指山
 22. 五臺山五台山 (Wǔtái Shān)
 23. 介山
 24. 伊闕山伊阙山
 25. 休火山 (xiūhuǒshān)
 26. 保山 (bǎoshān)
 27. 信南山
 28. 假山 (jiǎshān)
 29. 入山 (rùshān)
 30. 入山證入山证
 31. 八仙山
 32. 八公山
 33. 八卦山
 34. 冰山 (bīngshān)
 35. 出山
 36. 刀山
 37. 劈山
 38. 劍山剑山
 39. 劍門山剑门山
 40. 包山
 41. 北固山
 42. 北塔山
 43. 北山
 44. 北山羊
 45. 北邙山 (Běimángshān)
 46. 千佛山
 47. 半屏山
 48. 半山腰 (bànshānyāo)
 49. 南山 (Nánshān)
 50. 南山壽南山寿
 51. 南山宗
 52. 厓山
 53. 合歡山合欢山
 54. 名山
 55. 君山
 56. 呂梁山吕梁山
 57. 員丘山员丘山
 58. 唐努山
 59. 唐山 (Tángshān)
 60. 單面山单面山
 61. 噴火山喷火山
 62. 圓山圆山
 63. 土山
 64. 坐江山
 65. 垃圾山
 66. 堯山縣尧山县
 67. 塗山涂山
 68. 墳山坟山
 69. 壽山寿山
 70. 壽山石寿山石
 71. 大尖山
 72. 大屯山
 73. 大巴山
 74. 大雪山
 75. 大黑山
 76. 天台山 (Tiāntāi Shān)
 77. 天壽山天寿山
 78. 天姥山
 79. 天山 (tiānshān)
 80. 太山
 81. 太武山
 82. 太華山太华山
 83. 太行山 (Tàiháng Shān)
 84. 奕山
 85. 婁山娄山
 86. 孤山 (Gūshān)
 87. 孫山孙山
 88. 安山岩
 89. 定軍山定军山
 90. 家山
 91. 家山藥家山药
 92. 富士山 (Fùshìshān)
 93. 寒山
 94. 寒山子
 95. 寒山寺
 96. 寶山宝山
 97. 寶蓋山宝盖山
 98. 封山
 99. 小倉山小仓山
 100. 小山詞小山词
 101. 小雪山
 102. 屋山
 103. 屏山
 104. 山丘 (shānqiū)
 105. 山丹 (shāndān)
 106. 山人 (shānrén)
 107. 山冰
 108. 山凹 (shān'āo)
 109. 山勢山势 (shānshì)
 110. 山區山区 (shānqū)
 111. 山友 (shānyǒu)
 112. 山口 (shānkǒu)
 113. 山向
 114. 山君 (shānjūn)
 115. 山呼
 116. 山和尚
 117. 山嘴 (shānzuǐ)
 118. 山國山国 (shānguó)
 119. 山地 (shāndì)
 120. 山地舞
 121. 山坡 (shānpō)
 122. 山坡地
 123. 山坳 (shān'ào)
 124. 山城 (shānchéng)
 125. 山塢山坞 (shānwù)
 126. 山外
 127. 山妻
 128. 山子 (shānzi)
 129. 山家
 130. 山寨 (shānzhài)
 131. 山居
 132. 山岡山冈 (shāngāng)
 133. 山岳
 134. 山峰 (shānfēng)
 135. 山崖 (shānyá)
 136. 山崗山岗
 137. 山崩 (shānbēng)
 138. 山嵐山岚 (shānlán)
 139. 山嶺山岭 (shānlǐng)
 140. 山嶽山岳 (shānyuè)
 141. 山巒山峦 (shānluán)
 142. 山巔山巅 (shāndiān)
 143. 山川 (shānchuān)
 144. 山庭
 145. 山徑山径
 146. 山房
 147. 山扁豆
 148. 山打根
 149. 山斗
 150. 山暈山晕
 151. 山有樞山有枢
 152. 山村 (shāncūn)
 153. 山東山东 (Shāndōng)
 154. 山林 (shānlín)
 155. 山核桃
 156. 山根 (shāngēn)
 157. 山桐子
 158. 山梁
 159. 山棚
 160. 山楂 (shānzhā)
 161. 山楂糕
 162. 山樓山楼
 163. 山櫻桃山樱桃
 164. 山歌 (shāngē)
 165. 山毛櫸山毛榉 (shānmáojǔ)
 166. 山水 (shānshuǐ)
 167. 山水畫山水画
 168. 山河 (shānhé)
 169. 山泉 (shānquán)
 170. 山洞 (shāndòng)
 171. 山洪 (shānhóng)
 172. 山海經山海经 (Shānhǎijīng)
 173. 山海關山海关
 174. 山溝山沟 (shāngōu)
 175. 山澗山涧 (shānjiàn)
 176. 山濤山涛
 177. 山牆山墙 (shānqiáng)
 178. 山產山产
 179. 山砠
 180. 山礬山矾
 181. 山神 (shānshén)
 182. 山積山积 (shānjī)
 183. 山窩山窝 (shānwō)
 184. 山粉圓山粉圆
 185. 山系 (shānxì)
 186. 山線山线
 187. 山羊 (shānyáng)
 188. 山群
 189. 山老鼠
 190. 山胞
 191. 山脈山脉 (shānmài)
 192. 山脊 (shānjǐ)
 193. 山腰 (shānyāo)
 194. 山腳山脚 (shānjiǎo)
 195. 山腹 (shānfù)
 196. 山色
 197. 山芋 (shānyù)
 198. 山芙蓉
 199. 山茱萸 (shānzhūyú)
 200. 山茶 (shānchá)
 201. 山荊山荆
 202. 山莊山庄 (shānzhuāng)
 203. 山萆薢
 204. 山葡萄
 205. 山藥山药 (shānyao)
 206. 山藥蛋山药蛋
 207. 山蘇山苏
 208. 山蜂
 209. 山裡紅山里红
 210. 山西 (Shānxī)
 211. 山谷 (shāngǔ)
 212. 山豆根 (shāndòugēn)
 213. 山貓]/山猫 (shānmāo)
 214. 山貨山货 (shānhuò)
 215. 山賊山贼 (shānzéi)
 216. 山躑躅山踯躅
 217. 山轎山轿
 218. 山道年
 219. 山野 (shānyě)
 220. 山長山长
 221. 山門山门 (shānmén)
 222. 山阿
 223. 山陰縣山阴县
 224. 山陵 (shānlíng)
 225. 山陵崩
 226. 山陽笛山阳笛
 227. 山隘
 228. 山險山险 (shānxiǎn)
 229. 山雞山鸡 (shānjī)
 230. 山難山难 (shānnàn)
 231. 山響山响 (shānxiǎng)
 232. 山頂山顶 (shāndǐng)
 233. 山頭山头 (shāntóu)
 234. 山風山风 (shānfēng)
 235. 山馬蝗山马蝗
 236. 山鬥山斗 (shāndòu)
 237. 山魈 (shānxiāo)
 238. 山魑
 239. 山鹽青山盐青
 240. 山麓 (shānlù)
 241. 岐山
 242. 峨嵋山
 243. 峴山碑岘山碑
 244. 峿山
 245. 崆峒山
 246. 崇山
 247. 崑山昆山 (Kūnshān)
 248. 崑山玉昆山玉
 249. 崑山腔昆山腔 (kūnshānqiāng)
 250. 崑崙山昆仑山 (Kūnlún Shān)
 251. 崖山
 252. 崞山
 253. 崤山
 254. 嵩山 (Sōng Shān)
 255. 嶧山峄山
 256. 巫山 (Wūshān)
 257. 巴山
 258. 巴山縣巴山县
 259. 巴陵山
 260. 常山 (Chángshān)
 261. 常山蛇
 262. 平山堂
 263. 庫勒山/库勒山]]
 264. 廬山庐山 (Lúshān)
 265. 彭女山
 266. 彭門山彭门山
 267. 徂徠山徂徕山
 268. 恆山恒山 (Héng Shān)
 269. 懸山悬山
 270. 房山 (Fángshān)
 271. 抱犢山抱犊山
 272. 拉山
 273. 拉山頭拉山头 (lā shāntóu)
 274. 拔山力
 275. 拔山志
 276. 拔山曲
 277. 排山
 278. 探陰山探阴山
 279. 推山
 280. 撮合山
 281. 攻山
 282. 放山雞放山鸡
 283. 故山
 284. 敬亭山
 285. 文山 (Wénshān)
 286. 斗山
 287. 旗山
 288. 映山紅映山红
 289. 春山 (chūnshān)
 290. 普陀山 (Pǔtuó Shān)
 291. 景山 (Jǐngshān)
 292. 會稽山会稽山
 293. 望山
 294. 朝山
 295. 李義山李义山
 296. 杭愛山杭爱山
 297. 東山东山 (Dōngshān)
 298. 松山
 299. 枋山鄉枋山乡
 300. 梁山
 301. 梁山伯
 302. 梁山泊
 303. 梅山鄉梅山乡
 304. 梯山
 305. 橋山桥山
 306. 檀香山 (Tánxiāng Shān)
 307. 武夷山 (Wǔyí Shān)
 308. 武當山武当山 (Wǔdāng Shān)
 309. 歷山历山
 310. 歸山归山
 311. 死火山 (sǐhuǒshān)
 312. 江山 (jiāngshān)
 313. 沂山
 314. 河山 (héshān)
 315. 泥火山
 316. 泰山 (Tài Shān)
 317. 活火山 (huóhuǒshān)
 318. 海底山
 319. 涿鹿山
 320. 深山 (shēnshān)
 321. 淺間山浅间山
 322. 湖山石
 323. 滿山满山
 324. 漫山 (mànshān)
 325. 火山 (huǒshān)
 326. 火山口 (huǒshānkǒu)
 327. 火山岩 (huǒshānyán)
 328. 火焰山
 329. 烏拉山乌拉山
 330. 焉支山
 331. 煉山炼山
 332. 煤山
 333. 燈山灯山
 334. 燕山
 335. 燕支山
 336. 燕然山
 337. 爬山 (páshān)
 338. 爬山虎
 339. 爬山調爬山调
 340. 牛山歎牛山叹
 341. 狼山
 342. 狼山雞狼山鸡
 343. 獅子山狮子山 (Shīzǐshān)
 344. 玉壘山玉垒山
 345. 玉山 (Yùshān)
 346. 玉山崩
 347. 玉山頹玉山颓
 348. 琅邪山
 349. 瑯琊山琅琊山
 350. 登山 (dēngshān)
 351. 登山口
 352. 登山屐
 353. 登山隊登山队
 354. 白山 (Báishān)
 355. 白嶽山白岳山
 356. 白雲山白云山
 357. 白頭山白头山 (Báitóushān)
 358. 百丈山
 359. 百果山
 360. 盤山盘山
 361. 眉山 (Méishān)
 362. 眉山秀
 363. 瞭望山了望山
 364. 石山
 365. 砍大山
 366. 破山劍破山剑
 367. 破山寺
 368. 硬山
 369. 礦山矿山 (kuàngshān)
 370. 祁山
 371. 祁連山祁连山 (Qílián Shān)
 372. 禿山秃山
 373. 空山 (kōngshān)
 374. 穿山甲 (chuānshānjiǎ)
 375. 童山
 376. 筆山笔山
 377. 箕山 (Jī Shān)
 378. 粵秀山粤秀山
 379. 紫金山
 380. 終南山终南山 (Zhōngnán Shān)
 381. 綿山绵山
 382. 罵山門骂山门
 383. 羅浮山罗浮山
 384. 羽山
 385. 翠屏山
 386. 翠微山
 387. 老山東老山东
 388. 肉山
 389. 能高山
 390. 自留山
 391. 舊金山旧金山 (Jiùjīnshān)
 392. 花果山
 393. 茅山
 394. 草山
 395. 荊山荆山 (Jīng Shān)
 396. 荒山 (huāngshān)
 397. 莫干山 (Mògān Shān)
 398. 華山华山 (Huà Shān)
 399. 華山碑华山碑
 400. 萬壽山万寿山
 401. 落孫山落孙山
 402. 落山風落山风
 403. 落磯山落矶山
 404. 蓬山 (Péngshān)
 405. 蕺山
 406. 虞山
 407. 虞山派
 408. 衡山 (Héng Shān)
 409. 觀音山观音山
 410. 訪山人访山人
 411. 訪山幫访山帮
 412. 諒山谅山
 413. 象山
 414. 買山买山
 415. 賀蘭山贺兰山 (Hèlán Shān)
 416. 過山过山
 417. 過山車过山车 (guòshānchē)
 418. 過山龍过山龙
 419. 道山
 420. 遠山眉远山眉
 421. 遠山黛远山黛
 422. 邛崍山邛崃山
 423. 重山 (chóngshān)
 424. 金山 (jīnshān)
 425. 金山寺
 426. 金牛山
 427. 銀山银山 (yínshān)
 428. 銀空山银空山
 429. 銅山铜山 (tóngshān)
 430. 錫礦山锡矿山
 431. 鍾山钟山 (Zhōngshān)
 432. 鐵山铁山
 433. 長白山长白山 (Chángbáishān)
 434. 開山开山
 435. 開山刀开山刀
 436. 開山斧开山斧
 437. 開山機开山机
 438. 開山門开山门
 439. 關山关山
 440. 關山月关山月
 441. 阿蘇山阿苏山
 442. 陘山陉山
 443. 陰山阴山
 444. 陽明山阳明山
 445. 隆中山
 446. 隔山
 447. 雁蕩山雁荡山 (Yàndàngshān)
 448. 離堆山离堆山
 449. 雩山
 450. 雪山 (xuěshān)
 451. 雲臺山云台山
 452. 靈山灵山 (Língshān)
 453. 靈隱山灵隐山
 454. 靈鷲山灵鹫山
 455. 青城山 (Qīngchéng Shān)
 456. 青山 (qīngshān)
 457. 靠山 (kàoshān)
 458. 鞍山 (Ānshān)
 459. 須彌山须弥山
 460. 飛虎山飞虎山
 461. 首陽山首阳山
 462. 香山
 463. 香山鄉香山乡
 464. 馬鞍山马鞍山 (Mǎ'ānshān)
 465. 驪山骊山
 466. 高山 (gāoshān)
 467. 高山族 (gāoshānzú)
 468. 高山病
 469. 高山語高山语
 470. 魔山
 471. 鰲山鳌山
 472. 鳳凰山凤凰山
 473. 鳴沙山鸣沙山
 474. 鷲山鹫山
 475. 麗山丽山
 476. 麥積山麦积山
 477. 麻姑山
 478. 黃山黄山 (Huángshān)
 479. 黃山派黄山派
 480. 黃蘗山黄蘗山
 481. 黑山 (Hēishān)
 482. 鼇山
 483. 龍山龙山 (Lóngshān)
 484. 龍山寺龙山寺
 485. 龍虎山龙虎山 (Lónghǔ Shān)
 486. 龍門山龙门山
 487. 龕山龛山
 488. 龜山龟山


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Шаблон:Tetr

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна

45 47

Листа 山: