Пређи на садржај

Такође погледајте: [U+30A8 KATAKANA LETTER E], [U+31B2 BOPOMOFO LETTER ONG], и Додатак:Варијанте од "i"
U+5DE5, 工
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE5

[U+5DE4]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5DE6]

(кинески)

Редослед писања карактера 工.

Изговор:

пинјин: gōng  
Аудио: noicon(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

Значења:

радник, радничка класа, пројекат

Примери:

 1. 这项工程需要十个工。Овај пројекат ће бити завршен за десет дана.
 2. 3 [1]安息日你們你們一切住處耶和華安息日
  1. 3 Liù rì yào zuò gōng, dì qī rì shì shèng ānxírì, dāng yǒu shèng huì, nǐmen shénme gōng dōu bùkě zuò, zhè shì zài nǐmen yīqiè de zhùchù xiàng yēhéhuá shǒu de ānxírì.
   1. 3. Шест дана ради, а седми дан, који је субота за почивање, нека буде свети сабор, не радите ни један посао; субота је Господња по свим становима вашим.
    1. 2 Мој. 20:9, 5 Мој. 5:13, Нем. 13:22, Иса. 56:2, Иса. 58:13, Лука 13:14

Синоними:


Хомофони:

Хомографи:

...

ХСК ниво:

2

Асоцијације:

...

Изведене речи:

工程-пројекат;工人-radnik;工作-посао
 1. 一工兒一工儿
 2. 上工 (shànggōng)
 3. 下工
 4. 交工
 5. 人工 (réngōng)
 6. 代工
 7. 件工
 8. 做工 (zuògōng)
 9. 停工 (tínggōng)
 10. 偷工減料偷工减料
 11. 傭工佣工 (yōnggōng)
 12. 共工
 13. 兵工
 14. 冶工
 15. 冷加工
 16. 出工
 17. 刀鑷工刀镊工
 18. 分工 (fēngōng)
 19. 分工整合
 20. 刻工
 21. 剃工
 22. 加工 (jiāgōng)
 23. 加工區加工区
 24. 加工品 (jiāgōngpǐn)
 25. 動工动工 (dònggōng)
 26. 勞工劳工 (láogōng)
 27. 包工
 28. 包工連鎖包工连锁
 29. 包身工
 30. 化工 (huàgōng)
 31. 半工半讀半工半读
 32. 同工同酬 (tónggōngtóngchóu)
 33. 同工異曲同工异曲
 34. 同工異調同工异调
 35. 名工
 36. 員工员工 (yuángōng)
 37. 唱工
 38. 圖工图工
 39. 圬工
 40. 坌工
 41. 城工
 42. 壩工坝工
 43. 士農工商士农工商 (shìnónggōngshāng)
 44. 壯工壮工
 45. 夜工
 46. 大工 (dàgōng)
 47. 大工告成
 48. 天工 (tiāngōng)
 49. 天工開物天工开物
 50. 女工 (nǚgōng)
 51. 奴工
 52. 學徒工学徒工 (xuétúgōng)
 53. 完工 (wángōng)
 54. 宗工
 55. 射工
 56. 小工 (xiǎogōng)
 57. 工事 (gōngshì)
 58. 工人 (gōngrén)
 59. 工件 (gōngjiàn)
 60. 工作 (gōngzuò)
 61. 工傷工伤 (gōngshāng)
 62. 工價工价 (gōngjià)
 63. 工兵 (gōngbīng)
 64. 工具 (gōngjù)
 65. 工力 (gōnglì)
 66. 工力悉敵工力悉敌
 67. 工務局工务局
 68. 工匠 (gōngjiàng)
 69. 工區工区
 70. 工友 (gōngyǒu)
 71. 工商 (gōngshāng)
 72. 工地 (gōngdì)
 73. 工地秀
 74. 工場工场] (gōngchǎng)
 75. 工場動員工场动员
 76. 工夫 (gōngfu)
 77. 工女
 78. 工字鋼工字钢
 79. 工學工学 (gōngxué)
 80. 工學院工学院 (gōngxuéyuàn)
 81. 工寮
 82. 工專工专] (gōngzhuān)
 83. 工尺
 84. 工尺字
 85. 工尺譜工尺谱 (gōngchěpǔ)
 86. 工巧
 87. 工師工师
 88. 工廠工厂] (gōngchǎng)
 89. 工役
 90. 工徒
 91. 工心計工心计
 92. 工房 (gōngfáng)
 93. 工拙
 94. 工效 (gōngxiào)
 95. 工整 (gōngzhěng)
 96. 工料 (gōngliào)
 97. 工時工时
 98. 工會工会 (gōnghuì)
 99. 工期 (gōngqī)
 100. 工本 (gōngběn)
 101. 工本費工本费
 102. 工本飯米工本饭米
 103. 工架
 104. 工棚 (gōngpéng)
 105. 工業工业 (gōngyè)
 106. 工楷
 107. 工模
 108. 工正
 109. 工段 (gōngduàn)
 110. 工潮 (gōngcháo)
 111. 工率
 112. 工用
 113. 工研院
 114. 工碼兒工码儿
 115. 工礦工矿
 116. 工科 (gōngkē)
 117. 工程 (gōngchéng)
 118. 工種工种 (gōngzhǒng)
 119. 工竣
 120. 工筆]/工笔]
 121. 工筆畫工笔画
 122. 工細工细
 123. 工緻工致
 124. 工致
 125. 工薪 (gōngxīn)
 126. 工藝工艺 (gōngyì)
 127. 工蜂 (gōngfēng)
 128. 工蟻工蚁
 129. 工課工课
 130. 工讀工读 (gōngdú)
 131. 工讀生工读生
 132. 工資工资 (gōngzī)
 133. 工賑工赈
 134. 工農兵工农兵
 135. 工運工运
 136. 工部
 137. 工錢工钱 (gōngqián)
 138. 工間操工间操
 139. 工關工关
 140. 工頭工头 (gōngtóu)
 141. 工顧錢工顾钱
 142. 工食
 143. 工齡工龄 (gōnglíng)
 144. 巧奪天工巧夺天工
 145. 巧工
 146. 師工师工
 147. 幫工帮工 (bānggōng)
 148. 底工
 149. 彈性工時弹性工时
 150. 復工复工 (fùgōng)
 151. 德言工貌
 152. 志工
 153. 忙工
 154. 怠工 (dàigōng)
 155. 情詞易工情词易工
 156. 手工 (shǒugōng)
 157. 打工 (dǎgōng)
 158. 技工 (jìgōng)
 159. 捆工
 160. 攬工揽工
 161. 收工 (shōugōng)
 162. 放工 (fànggōng)
 163. 政工
 164. 散工 (sàngōng)
 165. 施工 (shīgōng)
 166. 日工 (rìgōng)
 167. 曠工旷工 (kuànggōng)
 168. 替工
 169. 木工 (mùgōng)
 170. 杜工部
 171. 校工
 172. 構工构工
 173. 樂工乐工
 174. 模板工
 175. 機工机工
 176. 櫛工栉工
 177. 櫛髮工栉发工
 178. 欽工钦工
 179. 歇工
 180. 武工
 181. 水工
 182. 水電工水电工
 183. 河工
 184. 泥工
 185. 泥水工
 186. 減工偷料减工偷料
 187. 漆工
 188. 潛盾工法潜盾工法
 189. 火工道人
 190. 焊工 (hàngōng)
 191. 熱加工热加工
 192. 熱工學热工学
 193. 營工营工
 194. 牧工
 195. 特工 (tègōng)
 196. 玉工 (yùgōng)
 197. 理工 (lǐgōng)
 198. 畫工画工 (huàgōng)
 199. 畫工兒画工儿
 200. 異曲同工异曲同工
 201. 百工
 202. 監工监工 (jiāngōng)
 203. 督工
 204. 短工 (duǎngōng)
 205. 石工
 206. 磨洋工 (móyánggōng)
 207. 礦工矿工 (kuànggōng)
 208. 社工 (shègōng)
 209. 社會分工社会分工
 210. 神工妙力
 211. 神工鬼力
 212. 神工鬼斧
 213. 窮工極巧穷工极巧
 214. 窮而後工穷而后工
 215. 窯工窑工
 216. 竣工 (jùngōng)
 217. 童工 (tónggōng)
 218. 竹工
 219. 篙工
 220. 粗工
 221. 精工
 222. 紙工纸工
 223. 細工细工 (xìgōng)
 224. 經濟罷工经济罢工
 225. 編工编工
 226. 縫工缝工 (fénggōng)
 227. 繡工绣工
 228. 纊工纩工
 229. 罷工罢工] (bàgōng)
 230. 羊工
 231. 美工 (měigōng)
 232. 義工义工 (yìgōng)
 233. 考工令
 234. 考工記考工记
 235. 職工职工 (zhígōng)
 236. 背工
 237. 能工巧匠
 238. 臣工
 239. 臨時工临时工 (línshígōng)
 240. 興工兴工
 241. 舵工
 242. 船工 (chuángōng)
 243. 良工
 244. 良工心苦
 245. 苦工
 246. 華工华工 (huágōng)
 247. 蠶工蚕工
 248. 衣工
 249. 試工试工 (shìgōng)
 250. 變形工時变形工时
 251. 起工 (qǐgōng)
 252. 趁工
 253. 趕工赶工
 254. 蹻工
 255. 車工车工 (chēgōng)
 256. 軍工军工 (jūngōng)
 257. 農工农工 (nónggōng)
 258. 金工
 259. 針工针工
 260. 鉋工刨工
 261. 鉗工钳工 (qiángōng)
 262. 銑工铣工 (xǐgōng)
 263. 鍛工锻工
 264. 鐵工铁工
 265. 鑄工铸工
 266. 長工长工 (chánggōng)
 267. 開工开工 (kāigōng)
 268. 陶瓷工 (táocígōng)
 269. 險工险工
 270. 雇工
 271. 雙職工双职工
 272. 雜工杂工 (zágōng)
 273. 雨工
 274. 零工 (línggōng)
 275. 電工电工 (diàngōng)
 276. 養工處养工处
 277. 馬工枚速马工枚速
 278. 高工 (gāogōng)
 279. 髹工
 280. 鬼工
 281. 鬼斧神工
 282. 鳩工鸠工
 283. 鳩工庀材鸠工庀材


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Шаблон:Pleco Шаблон:Tetr

[[]]
[[]]

047 049