Индекс:Chinese total strokes/5

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Карактери са укупно 5 потеза[уреди]

Радикал 一[уреди]

, , , , , , , , , , , 𠀍, 𠀎, 𠀏, 𠀐, 𠀑, 𠀒, 𠀓, 𠀔, 𠀕, 𠀖, 𠀗, 𫠢, 𫠣

Радикал 丨[уреди]

, 𠁥

Радикал 丶[уреди]

, , 𠂀, 𠂁

Радикал 丿[уреди]

, , , 𠂔, 𠂕, 𠂖, 𠂗, 𠂘, 𠂙, 𠂚, 𠂛, 𠂜, 𠂝, 𠂞, 𠂟, 𠂠, 𠂡, 𫡐

Радикал 乙[уреди]

, , , , , 𠃞, 𠃟, 𠃠, 𠃡, 𠃢, 𠃣, 𪜐, 𫡣

Радикал 二[уреди]

Радикал 亠[уреди]

𠅂, 𪜠, 𪜡

Радикал 人[уреди]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆩, 𠆪, 𠆫, 𠆬, 𠆭, 𠆯, 𠆰, 𠆳, 𫝆, 𫢉, 𫢊, ,

Радикал 儿[уреди]

, 𠑷, 𠑸

Радикал 入[уреди]

, , 𠓟

Радикал 八[уреди]

, 𠔅, 𠔆

Радикал 冂[уреди]

, , , , 𠕁, 𠕂, 𠕃, 𠕄, 𠕅, 𠕆, 𠕇, 𠕈, 𠕉, 𠕊,

Радикал 冖[уреди]

, , 𠕵, 𠕶, 𠕷, 𠕸

Радикал 冫[уреди]

, , , , 𠖮, 𠖯, 𠖰, 𪞖, 𫤿

Радикал 几[уреди]

, , , 𠘱, 𠘲, 𠘳, 𠘴

Радикал 凵[уреди]

, , , , , 𠙹, 𠙺, 𠙻, 𠙽, 𪞶

Радикал 刀[уреди]

, , , , , , , , 𠚭, 𠚮, 𠚯, 𠚰, 𠚱, 𠚲, 𠚳, 𠚴, 𠚶, 𠚻, 𫥰, 𫥱

Радикал 力[уреди]

, , , , , , 𠆮, 𠠶, 𠠷, 𠠸

Радикал 勹[уреди]

, , , , , 𠣍, 𠣎, 𠣏, 𠣐, 𫧀, 𫧁

Радикал 匕[уреди]

, 𠤐

Радикал 匚[уреди]

, , ,

Радикал 十[уреди]

, , , 𠆱, 𠥽, 𠥾, 𠦀, 𠦁

Радикал 卜[уреди]

, , , , 𠧓

Радикал 卩[уреди]

, , , 𠨑,

Радикал 厂[уреди]

, , , 𠨭, 𠨮, 𠨯, 𠨰, 𠨱, 𠨲, 𠨳, 𪠃, 𫨂

Радикал 厶[уреди]

, , , 𠫙, 𠫚, 𠫛, 𠫜, 𠫝

Радикал 又[уреди]

, , , 𠬡, 𠬢, 𠬣, 𠬤, 𠬥, 𠬦, 𠬧, 𠬨

Радикал 口[уреди]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠙼, 𠮟, 𠮠, 𠮡, 𠮢, 𠮣, 𠮤, 𠮥, 𠮦, 𠮧, 𠮨, 𠮩, 𠮪, 𪠲, 𫩐, 𫩑

Радикал 囗[уреди]

, , , , , , , 𠁤, 𡆣, 𡆤, 𡆥, 𡆦, 𫭂

Радикал 土[уреди]

, , , , , , , 𡈿, 𡉀, 𡉁, 𡉂, 𡉃, 𡉄, 𡉅, 𡉆, 𡉇, 𪢱, 𪢲, 𫭗, 𫭘

Радикал 士[уреди]

, 𡔛

Радикал 夂[уреди]

, 𡕓, 𡕔

Радикал 夕[уреди]

, , , , 𡖄, 𡖅, 𡖆

Радикал 大[уреди]

, , , , , , , , 𡗕, 𡗖, 𡗗, 𡗘, 𡗙, 𡗚, 𡗛, 𪥂

Радикал 女[уреди]

, , , , 𡚧, 𡚨, 𡚩, 𡚪, 𡚫, 𡚬, 𡚭, 𫰇

Радикал 子[уреди]

, 𡤾, 𡤿, 𡥀, 𡥁, 𡥂, 𫲡

Радикал 宀[уреди]

, , , , , , 𡦺, 𡦻, 𡦼

Радикал 寸[уреди]

,

Радикал 小[уреди]

, , , , , 𡭗, 𡭘

Радикал 尢[уреди]

𡯄, 𡯅, 𡯆, 𡯇, 𡯈, 𡯉, 𡯊, 𫵎

Радикал 尸[уреди]

, , , 𡰤, 𡰥, 𡰦, 𡰧, 𡰨, 𡰴

Радикал 屮[уреди]

𡳿

Радикал 山[уреди]

, , , , , , , , , 𡴰, 𡴱, 𡴲, 𡴳, 𡴴, 𡴵, 𡴶, 𡴷, 𡴸, 𡴹, 𡴺, 𡴻, 𡴼, 𡴽, 𫵱, 𫵲, 𫵳, 𫵴

Радикал 工[уреди]

, , 𢀖, 𢀗, 𢀘, 𢀙

Радикал 己[уреди]

, 𢀴, 𢀵

Радикал 巾[уреди]

, , , , , , 𢁒, 𢁓, 𢁔, 𪩲, 𫶽, 𫶾

Радикал 干[уреди]

, 𢆉

Радикал 幺[уреди]

, 𢆲, 𢆳, 𢆴, 𢆵

Радикал 广[уреди]

, , , , 𠆲, 𫷥

Радикал 廴[уреди]

, 𢌘, 𢌙, 𢌚, 𪪬, 𫸑

Радикал 廾[уреди]

, 𢌮, 𢌯

Радикал 弋[уреди]

Радикал 弓[уреди]

, , 𢎢, 𢎣, 𢎤, 𢎥, 𢎦, 𢎧, 𢎨, 𢎩, 𢎪

Радикал 彐[уреди]

Радикал 彡[уреди]

𢒀, 𢒁, 𢒂

Радикал 彳[уреди]

, 𢒾, 𢒿, 𫹋

Радикал 心[уреди]

, , , , , 𢖫, 𢖬, 𢖭, 𢖮, 𢖯, 𢖰, 𢖱, 𪫝, 𫹫

Радикал 戈[уреди]

, , , 𢦌, 𢦍, 𪭉

Радикал 戶[уреди]

, 𢨤, 𢨥

Радикал 手[уреди]

𫼓, , , , , , , , , , , 𢩨, 𢩩, 𢩪, 𢩫, 𢩬,

Радикал 斤[уреди]

Радикал 日[уреди]

, , 𣄻, 𣄼, 𣄽

Радикал 曰[уреди]

Радикал 月[уреди]

𣍝

Радикал 木[уреди]

, , , , , , , 𣎵, 𣎶, 𣎷, 𬂜

Радикал 止[уреди]

, 𣥃, 𣥄

Радикал 歹[уреди]

, 𣦷

Радикал 毋[уреди]

Радикал 毛[уреди]

𪵖

Радикал 氏[уреди]

, , 𫞕

Радикал 气[уреди]

Радикал 水[уреди]

, , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , 𣱵, 𣱶, 𣱷, 𣱸, 𣱹, 𣱺, 𣱻, 𣱼, 𣱽, 𣱾, 𣱿, 𪵨

Радикал 火[уреди]

, 𤆂, 𪸍

Радикал 爪[уреди]

𤓱

Радикал 爻[уреди]

𤕜

Радикал 爿[уреди]

𤕫, 𤕬

Радикал 片[уреди]

𤖨

Радикал 牛[уреди]

𤘔

Радикал 犬[уреди]

, , , 𤜛, 𤜜, 𤜝, 𤜞, 𤜟, 𤜠

Радикал 玄[уреди]

𤣥,

Радикал 玉[уреди]

, , ,

Радикал 瓜[уреди]

Радикал 甘[уреди]

, 𤮺

Радикал 生[уреди]

, 𤯓

Радикал 用[уреди]

,

Радикал 田[уреди]

, , , , , , 𤰒

Радикал 疋[уреди]

, 𤴓, 𤴔

Радикал 疒[уреди]

Радикал 癶[уреди]

Радикал 白[уреди]

Радикал 皮[уреди]

Радикал 皿[уреди]

Радикал 目[уреди]

Радикал 矛[уреди]

Радикал 矢[уреди]

Радикал 石[уреди]

Радикал 示[уреди]

, , 𥘆

Радикал 禸[уреди]

𥜻

Радикал 禾[уреди]

, 𥝌

Радикал 穴[уреди]

, 𥤢

Радикал 立[уреди]

Радикал 纟[уреди]

Радикал 网[уреди]

, , 𦉪, 𦉫, 𦉭, 𦉰

Радикал 肉[уреди]

Радикал 艸[уреди]

, 𦫳, 𦫴, 𦫵, , , , , , , , , 𬜠

Радикал 衣[уреди]

𧘇,

Радикал 讠[уреди]

, , , , , , , , , , , , 𫍙, 𬣙, 𬣚

Радикал 车[уреди]

Радикал 辵[уреди]

, , , , , , 𨑍, 𨑎, 𨑏, 𨑐, 𫟧, 𬨜

Радикал 邑[уреди]

, 𬩳, , , , , , , , , , 𨙫, 𨙬, 𨙭, 𨙮, 𨙯, 𨙰, 𨙱, 𨙲, 𨙳, 𨙴, 𨙵, 𫑗

Радикал 钅[уреди]

Радикал 门[уреди]

, 𬮘

Радикал 阜[уреди]

, , , , , , , 𨸖, 𨸗, 𨸘, 𨸙, 𫔺

Радикал 饣[уреди]

, , 𬲥, 𬲦

Радикал 马[уреди]

Радикал 鬥[уреди]

𩰊, 𩰋

Радикал 鸟[уреди]

Радикал 龙[уреди]