Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Такође погледајте: и gu1
U+7ACB, 立
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACB

[U+7ACA]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+7ACC]

(кинески)

U+7ACB, 立
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7ACB

[U+7ACA]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+7ACC]
Објашњење.

Изговор:

пинјин:  
Аудио: Loudspeaker.svg(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

Значења:

 1. стајати
 2. усправити, поставити, вертикала
 3. одмах

Примери:

 1. 锻炼、新鲜空气和好的坐立姿势都很有益。 Вежбе, свеж ваздух и добро држање су веома корисни.
 2. 请把竹竿立在角落里。Молимо вас да усправите штапове бамбуса у углу.

Викицитати1. Самуилова, глава 8

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво: 5

Асоцијације:

...

Изведене речи:


 1. 三分鼎立
 2. 三十而立
 3. 三權分立三权分立
 4. 三足鼎立
 5. 不立
 6. 不立崖岸
 7. 不立文字
 8. 並立并立 (bìnglì)
 9. 中立 (zhōnglì)
 10. 中立不倚
 11. 中立主義中立主义
 12. 中立區中立区
 13. 中立國中立国 (zhōnglìguó)
 14. 中立法規中立法规
 15. 中立詞中立词
 16. 久立
 17. 五權分立五权分立
 18. 亭亭玉立
 19. 人立
 20. 介立
 21. 佇立伫立 (zhùlì)
 22. 併立并立
 23. 侍立 (shìlì)
 24. 倒立 (dàolì)
 25. 倬立
 26. 傲然挺立
 27. 僵立
 28. 兀立
 29. 公立 (gōnglì)
 30. 公立學校公立学校 (gōnglì xuéxiào)
 31. 冊立册立 (cèlì)
 32. 凡立司
 33. 初立
 34. 創立创立 (chuànglì)
 35. 功成名立
 36. 勞工立法劳工立法
 37. 勢不並立势不并立
 38. 勢不兩立势不两立
 39. 卓立
 40. 卻立却立
 41. 另立門戶另立门户
 42. 司法獨立司法独立
 43. 各自獨立各自独立
 44. 名不虛立名不虚立
 45. 君主立憲君主立宪
 46. 呆立
 47. 哀毀骨立哀毁骨立
 48. 四權分立四权分立
 49. 國立国立 (guólì)
 50. 國立大學国立大学
 51. 地無立錐地无立锥
 52. 坐立不安
 53. 壁立
 54. 壁立千仞
 55. 大破大立
 56. 奠立
 57. 委任立法
 58. 婷婷玉立
 59. 孑立
 60. 孤立 (gūlì)
 61. 孤立主義孤立主义 (gūlìzhǔyì)
 62. 孤立無助孤立无助
 63. 孤立無援孤立无援 (gūlìwúyuán)
 64. 孤立語孤立语 (gūlìyǔ)
 65. 宁立
 66. 安家立業安家立业 (ānjiālìyè)
 67. 安身立命
 68. 完全中立
 69. 完全立方
 70. 官立
 71. 家徒壁立
 72. 對立对立 (duìlì)
 73. 小立
 74. 屹立 (yìlì)
 75. 屹立不搖屹立不摇
 76. 峙立
 77. 峨然矗立
 78. 峭立
 79. 嶽立岳立
 80. 巍然屹立
 81. 州立 (zhōulì)
 82. 巧立名目
 83. 市立 (shìlì)
 84. 布立吞族
 85. 帶罪立功带罪立功
 86. 庖立
 87. 廉頑立懦廉顽立懦
 88. 廢嫡立庶废嫡立庶 (fèi dí lì shù)
 89. 廢立废立 (fèilì)
 90. 建功立事
 91. 建功立業建功立业
 92. 建立 (jiànlì)
 93. 形銷骨立/形销骨立
 94. 徙木立信
 95. 應機立斷/应机立断
 96. 成家立業/成家立业 (chéngjiā lìyè)
 97. 成家立計/成家立计
 98. 成立 (chénglì)
 99. 戴罪立功
 100. 扶立 (fúlì)
 101. 拱立
 102. 挺然卓立
 103. 挺立 (tǐnglì)
 104. 揚名立萬/扬名立万
 105. 援筆立就/援笔立就
 106. 援筆立成/援笔立成
 107. 擁立/拥立 (yōnglì)
 108. 斬立決/斩立决
 109. 昂頭挺立/昂头挺立
 110. 昂首挺立
 111. 普立茲獎/普立兹奖
 112. 更立
 113. 林立 (línlì)
 114. 柴毀骨立/柴毁骨立
 115. 柴立不阿
 116. 標奇立異标奇立异
 117. 標新立異标新立异 (biāo xīn lì yì)
 118. 樹功立業树功立业 (shùgōng lìyè)
 119. 樹碑立傳树碑立传
 120. 樹立/树立 (shùlì)
 121. 武裝中立/武装中立
 122. 比肩而立
 123. 求新立異/求新立异
 124. 海格立斯
 125. 海立雲垂/海立云垂
 126. 淵渟嶽立/渊渟岳立
 127. 無信不立/无信不立 (wúxìnbùlì)
 128. 煢煢孑立/茕茕孑立
 129. 牆面而立/墙面而立
 130. 片言立決/片言立决
 131. 特立獨行/特立独行 (tèlìdúxíng)
 132. 獨立/独立 (dúlì)
 133. 獨立不群/独立不群
 134. 獨立千古/独立千古
 135. 獨立國/独立国 (dúlìguó)
 136. 獨立宣言/独立宣言
 137. 獨立自主/独立自主 (dúlìzìzhǔ)
 138. 獨立語/独立语
 139. 玉立
 140. 玉立亭亭
 141. 當家立事/当家立事
 142. 當機立斷/当机立断
 143. 的留的立
 144. 直接立法
 145. 直立 (zhílì)
 146. 直立人
 147. 直立莖/直立茎
 148. 省立 (shěnglì)
 149. 眉立
 150. 矗立
 151. 矜功不立
 152. 矜奇立異/矜奇立异
 153. 矯情立異/矫情立异
 154. 砥行立名
 155. 破舊立新/破旧立新
 156. 確立/确立(quèlì)
 157. 社會立法/社会立法
 158. 私立 (sīlì)
 159. 程門立雪/程门立雪
 160. 立下 (lìxià)
 161. 立不住腳/立不住脚
 162. 立世
 163. 立事
 164. 立交
 165. 立交橋/立交桥 (lìjiāoqiáo)
 166. 立人
 167. 立人兒/立人儿
 168. 立人達人/立人达人
 169. 立仗馬/立仗马
 170. 立便
 171. 立候
 172. 立像
 173. 立克次體/立克次体
 174. 立冬 (Lìdōng)
 175. 立刀兒/立刀儿
 176. 立刀旁兒/立刀旁儿
 177. 立券交易
 178. 立刻 (lìkè)
 179. 立功 (lìgōng)
 180. 立功名
 181. 立功立事
 182. 立功自效
 183. 立功贖罪/立功赎罪
 184. 立即 (lìjí)
 185. 立可白
 186. 立名
 187. 立命安身
 188. 立品
 189. 立嗣
 190. 立國/立国
 191. 立國安邦/立国安邦
 192. 立國精神/立国精神
 193. 立國號/立国号
 194. 立地 (lìdì)
 195. 立地成佛
 196. 立地書廚/立地书厨
 197. 立地金剛/立地金刚
 198. 立場/立场 (lìchǎng)
 199. 立夏 (Lìxià)
 200. 立大功
 201. 立契 (lìqì)
 202. 立委 (lìwěi)
 203. 立威
 204. 立字
 205. 立字兒/立字儿
 206. 立定 (lìdìng)
 207. 立定腳跟/立定脚跟
 208. 立室
 209. 立崖岸
 210. 立帳子/立帐子
 211. 立德
 212. 立志 (lìzhì)
 213. 立意 (lìyì)
 214. 立憲/立宪 (lìxiàn)
 215. 立憲政體/立宪政体
 216. 立憲運動/立宪运动
 217. 立戶/立户
 218. 立手兒/立手儿
 219. 立扎
 220. 立掃千言/立扫千言
 221. 立掙/立挣
 222. 立政
 223. 立效
 224. 立教
 225. 立斷/立断 (lìduàn)
 226. 立方 (lìfāng)
 227. 立方根 (lìfānggēn)
 228. 立方米 (lìfāngmǐ)
 229. 立方體/立方体 (lìfāngtǐ)
 230. 立春 (Lìchūn)
 231. 立時/立时
 232. 立時三刻/立时三刻
 233. 立時立刻/立时立刻
 234. 立本
 235. 立枯病
 236. 立枷
 237. 立案 (lì'àn)
 238. 立業/立业 (lìyè)
 239. 立業安邦/立业安邦
 240. 立櫃/立柜 (lìguì)
 241. 立欽欽/立钦钦
 242. 立正 (lìzhèng)
 243. 立此存照
 244. 立決/立决
 245. 立法 (lìfǎ)
 246. 立法委員/立法委员 (lìfǎwěiyuán)
 247. 立法機關/立法机关
 248. 立法權/立法权
 249. 立法程序
 250. 立法院 (Lìfǎyuàn)
 251. 立異/立异
 252. 立當/立当
 253. 立盹行眠
 254. 立眉嗔目
 255. 立眉瞪眼
 256. 立眉立眼
 257. 立睜/立睁
 258. 立碑
 259. 立秋 (Lìqiū)
 260. 立突
 261. 立竿見影/立竿见影 (lìgānjiànyǐng)
 262. 立等 (lìděng)
 263. 立範/立范
 264. 立米
 265. 立約/立约
 266. 立腳點/立脚点
 267. 立草
 268. 立規矩/立规矩
 269. 立言
 270. 立言豎辭/立言竖辞
 271. 立誓 (lìshì)
 272. 立談之間/立谈之间
 273. 立論/立论 (lìlùn)
 274. 立論精宏/立论精宏
 275. 立賢無方/立贤无方
 276. 立賬/立账
 277. 立足 (lìzú)
 278. 立足之地
 279. 立足地
 280. 立足點/立足点
 281. 立身
 282. 立身揚名/立身扬名
 283. 立身處世/立身处世
 284. 立身行己
 285. 立身行道
 286. 立軸/立轴
 287. 立逼
 288. 立錐之土/立锥之土
 289. 立錐之地/立锥之地
 290. 立門戶/立门户
 291. 立陶宛 (Lìtáowǎn)
 292. 立雪
 293. 立雪神傷/立雪神伤
 294. 立雪程門/立雪程门
 295. 立項/立项 (lìxiàng)
 296. 立馬/立马 (lìmǎ)
 297. 立馬蓋橋/立马盖桥
 298. 立馬造橋/立马造桥
 299. 立體/立体 (lìtǐ)
 300. 立體主義/立体主义
 301. 立體交叉/立体交叉
 302. 立體印刷/立体印刷
 303. 立體圖/立体图
 304. 立體圖形/立体图形
 305. 立體地圖/立体地图
 306. 立體幾何/立体几何
 307. 立體廣告/立体广告
 308. 立體廣播/立体广播
 309. 立體影像/立体影像
 310. 立體影片/立体影片
 311. 立體感/立体感 (lìtǐgǎn)
 312. 立體攝影/立体摄影
 313. 立體派/立体派
 314. 立體聲/立体声
 315. 立體角/立体角
 316. 立體電影立体电影
 317. 立體電視立体电视
 318. 立體音響/立体音响
 319. 立鼎安爐/立鼎安炉
 320. 站立 (zhànlì)
 321. 策立
 322. 絕世獨立/绝世独立
 323. 縣立/县立
 324. 縵立/缦立
 325. 繼天立極/继天立极
 326. 而立 (érlì)
 327. 而立之年
 328. 聯立內閣/联立内阁
 329. 聳立/耸立 (sǒnglì)
 330. 肅立/肃立 (sùlì)
 331. 自立 (zìlì)
 332. 自立一說/自立一说
 333. 自立自強/自立自强 (zìlì-zìqiáng)
 334. 自立門戶/自立门户
 335. 興家立業/兴家立业
 336. 興邦立國/兴邦立国
 337. 著書立說/著书立说
 338. 行政中立
 339. 行政立法
 340. 行權立斷/行权立断 (xíngquán lìduàn)
 341. 行眠立盹
 342. 角立
 343. 訂立订立 (dìnglì)
 344. 設立设立 (shèlì)
 345. 誓不兩立/誓不两立
 346. 豎立/竖立 (shùlì)
 347. 豹立直
 348. 貧無立錐/贫无立锥
 349. 賭身立誓/赌身立誓
 350. 赤立
 351. 起根立地
 352. 起立 (qǐlì)
 353. 超然獨立超然独立
 354. 跛立箕坐
 355. 身無立錐/身无立锥
 356. 造天立極/造天立极
 357. 遣詞立意/遣词立意
 358. 遺世獨立/遗世独立
 359. 重足而立
 360. 金雞獨立/金鸡独立
 361. 開立/开立
 362. 開立方/开立方
 363. 閻立本/阎立本
 364. 陡立
 365. 隻立/只立
 366. 雙立人兒/双立人儿
 367. 面牆而立/面墙而立
 368. 頂天立地/顶天立地 (dǐng tiān lì dì)
 369. 頑廉懦立/顽廉懦立
 370. 骨立
 371. 鵠立/鹄立
 372. 鶴立/鹤立
 373. 鶴立雞群鹤立鸡群
 374. 鼎立 (dǐnglì)
 375. 鼎足而立


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

[iciba [2]] Шаблон:Kate

116 118