Пређи на садржај

Такође погледајте: 𤣩, , и
U+738B, 王
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738B

[U+738A]
CJK Unified Ideographs
[U+738C]
U+738B, 王
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738B

[U+738A]
CJK Unified Ideographs
[U+738C]
Објашњење.

Изговор:

пинјин: wáng  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

...

Значења:

...

Примери:

 1. 4 童女極其美貌奉養伺候沒有親近
  1. 4 Zhè tóngnǚ jíqí měimào, fèngyǎng wáng, cìhou wáng, wáng què méiyǒu qīnjìn.
   1. 4. А та девојка беше врло лепа, и двораше цара и служаше му: али је цар не позна.

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи

 1. 一字王
 2. 三冠王
 3. 三王
 4. 不動明王不动明王
 5. 不犯王法
 6. 乃心王室
 7. 二帝三王
 8. 二朝王醮
 9. 二王
 10. 侯王
 11. 先王
 12. 內聖外王内圣外王
 13. 八王之亂八王之乱
 14. 八王日
 15. 公子王孫公子王孙
 16. 冥王星 (Míngwángxīng)
 17. 劃地為王划地为王
 18. 勤王
 19. 十殿閻王十殿阎王
 20. 南面為王南面为王
 21. 南面稱王南面称王
 22. 反王
 23. 名王
 24. 后王
 25. 君王 (jūnwáng)
 26. 吹牛大王
 27. 哲王
 28. 四大天王
 29. 國王国王 (guówáng)
 30. 土霸王
 31. 地藏王
 32. 大王 (dàwáng)
 33. 大王椰子
 34. 天壤王郎
 35. 天王 (tiānwáng)
 36. 天王巨星
 37. 天王星 (Tiānwángxīng)
 38. 天王殿
 39. 天王老子
 40. 太王
 41. 女王 (nǚwáng)
 42. 女王蜂
 43. 孤王
 44. 孩子王
 45. 孱王
 46. 富比王侯
 47. 尊王攘夷 (zūnwáng rǎngyí)
 48. 小王子
 49. 小王爺小王爷
 50. 小霸王 (xiǎobàwáng)
 51. 帝王 (dìwáng, “regal”)
 52. 帝王之道
 53. 張王李趙张王李赵
 54. 後王后王 (hòuwáng)
 55. 恥居王後耻居王后
 56. 托塔天王
 57. 擒賊擒王擒贼擒王
 58. 敝屣王侯
 59. 文王課文王课
 60. 明王 (míngwáng)
 61. 昭王墜屨昭王坠屨
 62. 曳裾王門曳裾王门
 63. 木王
 64. 東王公东王公
 65. 果王
 66. 梵王宮梵王宫
 67. 棋王 (“chess champion”)
 68. 沒王法没王法
 69. 法王
 70. 活捉王魁
 71. 活閻王活阎王
 72. 海王星 (Hǎiwángxīng)
 73. 海龍王海龙王
 74. 淨飯王净饭王
 75. 混世魔王
 76. 灶王爺灶王爷
 77. 無冕王无冕王
 78. 燒王船烧王船
 79. 牛皮大王 (niúpí dàwáng)
 80. 牛魔王
 81. 猢猻大王猢狲大王
 82. 猢猻王猢狲王
 83. 猴孫王猴孙王
 84. 王事 (wángshì)
 85. 王人
 86. 王位 (wángwèi)
 87. 王佐之才
 88. 王侯 (wánghóu)
 89. 王侯將相王侯将相
 90. 王儲王储 (wángchǔ)
 91. 王八 (wángba)
 92. 王八羔子
 93. 王八蛋 (wángbadàn)
 94. 王八辮兒王八辫儿
 95. 王公
 96. 王公大人
 97. 王公貴人王公贵人
 98. 王公貴戚王公贵戚
 99. 王冠 (wángguān)
 100. 王制
 101. 王化
 102. 王吉
 103. 王后 (wánghòu, “queen”)
 104. 王命 (wángmìng)
 105. 王命旗牌
 106. 王喬王乔
 107. 王喬騎鶴王乔骑鹤
 108. 王國王国 (wángguó)
 109. 王城 (wángchéng)
 110. 王女
 111. 王妃 (wángfēi)
 112. 王子 (wángzǐ, “prince”)
 113. 王子喬王子乔
 114. 王子晉王子晋
 115. 王孫王孙
 116. 王孫公子王孙公子
 117. 王官
 118. 王室 (wángshì)
 119. 王宮王宫
 120. 王師王师
 121. 王府
 122. 王度
 123. 王座 (wángzuò, “throne”)
 124. 王庭
 125. 王建
 126. 王敦擊壺王敦击壶
 127. 王族 (wángzú)
 128. 王朝 (wángcháo)
 129. 王條王条
 130. 王業王业
 131. 王母 (wángmǔ)
 132. 王母娘娘
 133. 王母蟠桃
 134. 王氣王气 (wángqì)
 135. 王水 (wāngshuǐ)
 136. 王法 (wángfǎ)
 137. 王漿王浆
 138. 王父
 139. 王爺王爷 (wángye)
 140. 王牌 (wángpái)
 141. 王瓜
 142. 王田
 143. 王留
 144. 王畿 (wángjī)
 145. 王祥臥冰王祥卧冰
 146. 王綱王纲 (wánggāng)
 147. 王老五 (wánglǎowǔ)
 148. 王考
 149. 王者 (wángzhě)
 150. 王者師王者师
 151. 王者香
 152. 王蓮王莲
 153. 王虺
 154. 王謝王谢
 155. 王貢彈冠王贡弹冠
 156. 王跡王迹
 157. 王道 (wángdào)
 158. 王霸
 159. 王餘魚王余鱼
 160. 王鮪王鲔
 161. 白飯王白饭王
 162. 白馬王白马王
 163. 白馬王子白马王子 (báimǎ wángzǐ)
 164. 百獸之王百兽之王
 165. 百王
 166. 百花王
 167. 百谷王
 168. 盛王
 169. 目無王法目无王法
 170. 相王
 171. 神聊大王
 172. 祭王爺祭王爷
 173. 秦王構石秦王构石
 174. 稱王封后称王封后
 175. 稱王稱帝称王称帝
 176. 稱王稱霸称王称霸
 177. 空中霸王
 1. 空王
 2. 童天王
 3. 素王
 4. 老王賣瓜老王卖瓜
 5. 聚寶尊王聚宝尊王
 6. 舉王举王
 7. 花王
 8. 草頭大王草头大王
 9. 藥王药王
 10. 藥王菩薩药王菩萨
 11. 蜂王 (fēngwáng)
 12. 蜂王乳
 13. 西王母
 14. 見閻王见阎王
 15. 親王亲王
 16. 覺王觉王
 17. 謀王圖霸谋王图霸
 18. 賊王八贼王八
 19. 越王嘗蓼越王尝蓼
 20. 跳灶王
 21. 輪王轮王
 22. 轉輪聖王转轮圣王
 23. 郡王
 24. 錢王射潮钱王射潮
 25. 鍾王钟王
 26. 閻王阎王 (Yánwáng)
 27. 閻王帳阎王帐
 28. 閻王殿阎王殿
 29. 閻王爺阎王爷
 30. 閻王老子阎王老子
 31. 閻羅王阎罗王 (Yánluó Wáng)
 32. 阿育王 (Āyùwáng)
 33. 陸王之學陆王之学
 34. 霸王 (bàwáng)
 35. 霸王別姬霸王别姬
 36. 霸王卸甲
 37. 霸王悲歌
 1. 霸王略
 2. 霸王鞭
 3. 霸王風月霸王风月
 4. 馬明王马明王
 5. 馬王马王
 6. 馬王堆马王堆
 7. 魔王 (mówáng)
 8. 魔王夜叉
 9. 鳥王鸟王
 10. 黑王相公
 11. 齊王捨牛齐王舍牛
 12. 龍王龙王 (Lóngwáng)


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце