Пређи на садржај

Рјечник архаизама

Рјечник архаизама садржи заборављене или скоро заборављене ријечи које су користили наши очеви, дједови, мајке, итд. Поријекло ријечи није узимано у обзир, као ни то, да ли су архаизми или локализми.


А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
 • баглама - шарка.
 • бадањ - каца за ферментацију воћа.
 • бајун - дјевојачка дрвена шкриња за руво.
 • бак - неушкопљени во.
 • баковит - во који није потпуно ушкопљен. Није за приплод.
 • бакрач - бакрени котао.
 • бала - пјена на устима; већа гомила грања, сијена или сламе припремљена за ношење.
 • баланцане - патлиџан.
 • балега - говеђи измет.
 • баљезгати - причати свашта.
 • банак - мање испупчење на стрмом тлу.
 • банда - страна.
 • банути - доћи изненада.
 • барек - замишљени створ којим се плаше дјеца.
 • бардак - врста посуде; бокал.
 • басамак - степеник (од камена или бетона).
 • баскија - дугачка отесана летва.
 • бастати - моћи и хтјети нешто урадити.
 • бат - дрвена алатка за ударање код шумских радника.
 • батурица - сува петељка цвијета чапљана.
 • белегија - дугуљасти брус за оштрење косе.
 • бечалина - празна руинирана кућа.
 • безданица - веома дубока јама. Јама без дна.
 • бечити - у некога дуго гледати; буљити.
 • биза - керуша.
 • бизин - пас.
 • бистијерна - спремник за воду у безводном крајевима.
 • биџ - грашак.
 • бјечве - чарапе.
 • блажена - у другом стању; носећа.
 • блокеј - метална потковица за ципелу.
 • бљувати - повраћати.
 • бокун - комад.
 • брана - направа од прућа за равнање узоране њиве.
 • брашњеник - храна која се носи на путовању.
 • брдило - дио разбоја за ткање. Служи за сабијање потке.
 • брдоножице - пасти наглавачке.
 • бречати - држати предику повишеним гласом.
 • брзар - кожна кеса за ношење мрса. Направљен је од мјешине.
 • бритва - нож на склапање.
 • бркати - кријући скидати скоруп са варенике; погрешно замјењивати.
 • бркља - алатка за мијешанње при кувању скроба. При врху има четири рошчића.
 • броква - ексер.
 • бронзин - посуда са повразом и поклопцем.
 • брстина - гранчина.
 • брстити - брзо причати (фиг); јести младе гранчице (стока).
 • бруштулин - направа за пржење кафе.
 • бубина - уопштени назив за печурке.
 • бубнути - казати глупост; ударити.
 • бувара - затвор; апс.
 • буђелар - новчаник.
 • буљук - мање стадо.
 • бумбар - сириште или дебело цријево пуњено прокуваним кукурузним брашном и сланином а потом изложено краће вријеме диму.
 • буњак - мјесто затрпано смећем.
 • буразер - брат.
 • бурђија - бургија за дрво. Окреће се руком.
 • бурило - дрвена посуда за воду. Носи се на леђима. Запремина му је око 30 литара.
 • буџа - рупа.
 • буџак - забачени дио просторије.
 • бушити - изненада доћи.
 • газ - петролеј.
 • гај - башта, мала шума.
 • гаљупи - уста.
 • гарбун - угаљ.
 • гете - вунени, ручно плетени назувци за цјеванице.
 • гилицати - јурцати.
 • гингати - љуљати.
 • глава - дрвена греда која даје косину крова. Неко је зове мертек или рожник.
 • главар - предњи дио самара.
 • гламња - мањи комад дрвета који гори.
 • глизав - који изгледа као недопечено тијесто.
 • глоба - штеточина, напаст; новчана казна; у време Османског царства порез.
 • гњат - поткољена кост.
 • гњида јаје од уши; лош човјек.
 • гњило - труло, мочварно земљиште.
 • гоба - грба.
 • гобав - грбав.
 • гот - већа стаклена чаша са ушком.
 • грабље - алатка за скупљање сијена. Праве се од дрвета и метала.
 • грабљиште - насад за грабље.
 • грабуљиште - види: грабљиште.
 • грајати - галамити.
 • гранчина - види: брстина.
 • гребени - алатка са дугим и танким зубцима за чешљање вуне.
 • гредељ - дио рала за који се качи воловска запрега.
 • гривња - метална обујмица за учвршћивање косе за косиште.
 • гризина - материја из бурага и цријева код преживара.
 • гротиња - каменито тло; тврђа.
 • грушевина - напитак од овчијег укуваног слатког млијека. Спрема се у превали љета. Соли се по жељи.
 • губер - покривач од вуне. Добија се ткањем и ваљањем (због дебљине).
 • гужба - беочуг направљен од прућа. Служи за везивање рала за јарам.
 • гумерабика - љепило за папир.
 • гумно - равно мјесто на коме се врши и млати жито; мјесто на коме се људи састају, друже, договарају и играју.[1]
 • гуњ - једноставан хаљетак од вуне (сукна) или чоје, који су носили мушкарци, жене и деца; ћебе или покривач од вуне.[2]
 • гурбет - чергаш.
 • гучити - нешто укривати.
 • обабити - породити.
 • облизнити - донијети на свијет двоје младунчади.
 • облук - носач од танког дрвета за чактар. Ставља се око врата овна или јарца.
 • обојак - вунени уложак за опанке.
 • обор - тор.
 • огањ - ватра.
 • огњило - посебно обрађен комад челика. Ударањем по кременици изазива варнице.
 • огребица - при мржњењу створена покорица на снијегу.
 • одар - покров.
 • одврсти - одвезати од јарма.
 • одлучити - одвојити јагњад, козлиће или телад од мајки.
 • одушити - одморити.
 • ожица - кашика.
 • ој! - ријеч за одазивање.
 • окно - отвор на волту чатрње за узимање воде.
 • окрајина - комад хљеба откинут са краја.
 • омар - мала шумица.
 • омарач - већи чекић за грубу обраду камена.
 • онђе - на оно мјесто.
 • опанак - врста обуће од коже и опуте.
 • опанчара - игла за опуту.
 • опаса - прибор за вучу пластова.
 • опаша - јесења припрема сувог меса за зиму.
 • опашањ - појас.
 • оплеће - ручно везени украс на женској кошуљи.
 • опута - канап добијен упредањем танке кожне траке.
 • опучити - искилавити.
 • орлић - носач зубаца код грабаља.
 • осмудити - нагорјети (коса, платно, итд.).
 • осоколити - охрабрити (осоколити се: постати храбар, или осоколити некога).
 • отарак - краћи и мањи комад дрвета.
 • отројчити - донијети на свијет троје младунчади.
 • отрок - дете, младић (три отрока у пећи огњеној [3]).
 • отроче - види: отрок.
 • офрље - отприлике.
 • ошвице - види: оплеће.
 • саксија - прибор за покривање посуде на огњишту. Прекрива се жаром.
 • самар - направа за леђа товарних животиња. Служи за качење терета.
 • самарњача - игла за шивење стеље; види: стеља.
 • сан - лавор.
 • сандруга - жена у другом стању.
 • саплак - дубља посуда са дужом дршком. Мање запремине.
 • сач - види: саксија. Запремински је већи.
 • саџак - жељезни носач на огњишту за наслањање дрва или као носач посуда.
 • свиђати - опошљавати.
 • свиђети - допасти.
 • свијетљак - свитац.
 • свилај - свилена тканина која се обмотава око струка.
 • свитице - доње гаће дугих ногавица.
 • свитњак - учкур.
 • севити - ненамјерно погријешити.
 • сербез - комотно.
 • сердар- племићка титула: кнез, племић, аристоркрат; глава или вођа племена.
 • сингав - сив (боја вуне).
 • синија - округли сто са три ноге.
 • синџир - дебљи ланац.
 • сир прљо - посни сир из мјешине.
 • скалати - скинути.
 • скалин - степеник.
 • скобла - алатка за обраду унутрашњих лучних површина код дрвета.
 • сковрџати - уврнути се само од себе.
 • скотна - израз за женку која носи младунце
 • скоруп - кајмак.
 • скроб - врста јела од кукурузног или пшенишног брашна. Није густо.
 • слака - млади кајмак.
 • сламарица - простирка пуњена сламом, лишћем, итд.
 • слијед - пчелињи измет.
 • смрад - свађа; непријатан мирис.
 • снијежница - јама у којој има снијега.
 • сова - ракљасти комад дрвета и употребљава се при везивању терета за самар или као носач котланице.
 • соколити - храбрити, бодрити.
 • сопот - извориште.
 • спртљати - саселити с катуна.
 • спужалина - пуж.
 • срснути - сломити зубима.
 • срумати - појести у сласт.
 • срча - цилиндар петролејке.
 • срчевина - средишњи дио стабла.
 • стажа - летва за равнање при грађевинским радовима.
 • станац - непомични камен.
 • стап - грвена посуда за спремање масла.
 • стевенисати - радити око некога.
 • стеља - дио самара испуњен сламом.
 • стожина - дрвени стуб око кога се лагерује сијено, слама или скресано грање за зимске дане.
 • стрева - доњи дио крова; капница.
 • стреја - види: срева.
 • стрићи - шишати.
 • струга - улаз у тор, торину, итд.
 • студенац - камен из којег извире вода; извор.
 • ступарица - мишоловка.
 • сундати - мрсити (пређу).
 • ћакати - гонити воловску запрегу узвиком "ћа".
 • ћапати - ухватити брзо.
 • ћапити - ухватити.
 • ћаса - врста посуде са стопом.
 • ћат - папирић за завијање цигарета.
 • ћедаљка - посуда за цијеђење.
 • ћедило - тканина за цијеђење.
 • ћено - пас.
 • ћесар - цар.
 • ћеса - кеса.
 • ћетаљ - коњ слабијег квалитета, рага.
 • ћилер - врста оставе.
 • ћикара - већа порцуланска чаша за бијелу кафу.
 • ћипурак - врт, башта.
 • ћуба - груписане длаке или перје.
 • ћуље - израз који се употребљава при гоњењу говеди.
 • ћума - више плодова или цвјетова који расту из једног мјеста.
 • ћупина - глава.
 • ћурукнути - наискап попити.
 • ћутук - комад тањег дрвета; незналица (фиг).
 • убо - бунар.
 • убрадити - ставити мараму на главу.
 • увар - корисно.
 • увор - креста код пијетла.
 • уврсти - увући конац у иглу.
 • угрк - врста црва, мале глисте. У летње време напада говеда, увлачећи им се под кожу.
 • уђести - увући у нешто.
 • уковати - при поткивању повриједити живо ткиво коњске копите.
 • укресати - урезати у камен; кресивом произвести ватру.
 • укркити - ставити некога на рамена.
 • уљећи - ући.
 • упилити - ући у кожу не повриједивши је.
 • уплатњен - комад метала угријан до усијања.
 • упљувак - мувино јајашце.
 • упртити - ставити бреме на леђа и везати га ужем.
 • упртица - уже за ношење бремена на леђима.
 • уривак - старо уже.
 • уторник - други дан у седмици.

Литература

[уреди]
 • Сакупио и приредио за Викиречник Гојко Мујичић.
 • Појединим речима и њиховим значењима допунио Бојан Беадер.