Pređi na sadržaj

Rječnik arhaizama

Rječnik arhaizama sadrži zaboravljene ili skoro zaboravljene riječi koje su koristili naši očevi, djedovi, majke, itd. Porijeklo riječi nije uzimano u obzir, kao ni to, da li su arhaizmi ili lokalizmi.


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š
 • aba - grubo sukno.
 • abadžija - proizvođač grubog sukna pod nazivom aba koje se koristi za šivenje narodnih odela - narodnih nošnji.
 • abenjak - kapa od abe, šajk.
 • aber - vest, razglas.
 • avertiti - doći sebi.
 • aeroplan - avion.
 • akastelice - namjerno.
 • akati - bez pitanja koristiti tuđa dobra za zadovoljenje svojih potreba.
 • aknuti - naglo udariti; brzo rasti.
 • ala maka - besplatno; džabe.
 • aluga - gusta šuma.
 • ambar - ostava za žito ili brašno.
 • ambis - provalija.
 • ambisati se - provaliti se; nestati bez traga.
 • arbulina - veća vrtača sa strmim stranama koje su obrasle raznim rastinjem.
 • arija - vazduh.
 • astal - vrsta namještaja; sto.
 • atula - drvena noseća greda krova.
 • ačkati - sresti.
 • ašati - varati (na kartama).
 • ašikovati - udvarati se, voleti se, zabavljati se (o momcima i devojkama).
 • baglama - šarka.
 • badanj - kaca za fermentaciju voća.
 • bajun - djevojačka drvena škrinja za ruvo.
 • bak - neuškopljeni vo.
 • bakovit - vo koji nije potpuno uškopljen. Nije za priplod.
 • bakrač - bakreni kotao.
 • bala - pjena na ustima; veća gomila granja, sijena ili slame pripremljena za nošenje.
 • balancane - patlidžan.
 • balega - goveđi izmet.
 • baljezgati - pričati svašta.
 • banak - manje ispupčenje na strmom tlu.
 • banda - strana.
 • banuti - doći iznenada.
 • barek - zamišljeni stvor kojim se plaše djeca.
 • bardak - vrsta posude; bokal.
 • basamak - stepenik (od kamena ili betona).
 • baskija - dugačka otesana letva.
 • bastati - moći i htjeti nešto uraditi.
 • bat - drvena alatka za udaranje kod šumskih radnika.
 • baturica - suva peteljka cvijeta čapljana.
 • belegija - duguljasti brus za oštrenje kose.
 • bečalina - prazna ruinirana kuća.
 • bezdanica - veoma duboka jama. Jama bez dna.
 • bečiti - u nekoga dugo gledati; buljiti.
 • biza - keruša.
 • bizin - pas.
 • bistijerna - spremnik za vodu u bezvodnom krajevima.
 • bidž - grašak.
 • bječve - čarape.
 • blažena - u drugom stanju; noseća.
 • blokej - metalna potkovica za cipelu.
 • bljuvati - povraćati.
 • bokun - komad.
 • brana - naprava od pruća za ravnanje uzorane njive.
 • brašnjenik - hrana koja se nosi na putovanju.
 • brdilo - dio razboja za tkanje. Služi za sabijanje potke.
 • brdonožice - pasti naglavačke.
 • brečati - držati prediku povišenim glasom.
 • brzar - kožna kesa za nošenje mrsa. Napravljen je od mješine.
 • britva - nož na sklapanje.
 • brkati - krijući skidati skorup sa varenike; pogrešno zamjenjivati.
 • brklja - alatka za miješannje pri kuvanju skroba. Pri vrhu ima četiri roščića.
 • brokva - ekser.
 • bronzin - posuda sa povrazom i poklopcem.
 • brstina - grančina.
 • brstiti - brzo pričati (fig); jesti mlade grančice (stoka).
 • bruštulin - naprava za prženje kafe.
 • bubina - uopšteni naziv za pečurke.
 • bubnuti - kazati glupost; udariti.
 • buvara - zatvor; aps.
 • buđelar - novčanik.
 • buljuk - manje stado.
 • bumbar - sirište ili debelo crijevo punjeno prokuvanim kukuruznim brašnom i slaninom a potom izloženo kraće vrijeme dimu.
 • bunjak - mjesto zatrpano smećem.
 • burazer - brat.
 • burđija - burgija za drvo. Okreće se rukom.
 • burilo - drvena posuda za vodu. Nosi se na leđima. Zapremina mu je oko 30 litara.
 • budža - rupa.
 • budžak - zabačeni dio prostorije.
 • bušiti - iznenada doći.
 • vagan - okrugla drvena posuda.
 • vazda - uvijek.
 • vaina - rasa.
 • vajda - korist.
 • vakirast - slabo razvijen.
 • vapor - brod.
 • vare - jelo od kuvanog žita (kukuruz, pšenica, grašak, pasulj, raž). Sprema se za Varin dan.
 • varenika - slatko mlijeko.
 • vaskrsenije - Uskrs.
 • vaška - ker; uš; nasrtljiva osoba.
 • vedo - iznošeno (odijelo, čarape, ...).
 • vezitka - igla za konac.
 • vekerica - budilnik (primorski).
 • veridžak - uvrnuti komad žice na njušci svinje.
 • viganjiti - dozivati.
 • vitezati - vidi viganjiti.
 • vito - način slaganja dasaka za sušenje.
 • vlaka - građa koju vuče volovska zaprega.
 • vlačeg - lanac sa velikim alkama. Služi za vuču.
 • vodijer - naprava od drveta ili roga u kojoj se drži beleđija. Nosi se oko pasa ili na nozi (ispod koljena).
 • voz - vidi vlaka.
 • volj - lst papira.
 • vonj - neugodan miris.
 • voština - saće bez meda.
 • vrano - crno.
 • vreteno - alatka za predenje pređe. Okreće se sa tri prva prsta.
 • vrijeći - s konjima odvajati žito od slame.
 • vrkadela - vrsta šnale za kosu.
 • vrljika - duži komad drveta.
 • vrčaga - mali komad obradive zemlje.
 • vrčmanica - oputa na gornjem dijelu opanka.
 • vukojebina - zabačeno mjesto (Bogu iza leđa).
 • gaz - petrolej.
 • gaj - bašta, mala šuma.
 • galjupi - usta.
 • garbun - ugalj.
 • gete - vuneni, ručno pleteni nazuvci za cjevanice.
 • gilicati - jurcati.
 • gingati - ljuljati.
 • glava - drvena greda koja daje kosinu krova. Neko je zove mertek ili rožnik.
 • glavar - prednji dio samara.
 • glamnja - manji komad drveta koji gori.
 • glizav - koji izgleda kao nedopečeno tijesto.
 • globa - štetočina, napast; novčana kazna; u vreme Osmanskog carstva porez.
 • gnjat - potkoljena kost.
 • gnjida jaje od uši; loš čovjek.
 • gnjilo - trulo, močvarno zemljište.
 • goba - grba.
 • gobav - grbav.
 • got - veća staklena čaša sa uškom.
 • grablje - alatka za skupljanje sijena. Prave se od drveta i metala.
 • grabljište - nasad za grablje.
 • grabuljište - vidi: grabljište.
 • grajati - galamiti.
 • grančina - vidi: brstina.
 • grebeni - alatka sa dugim i tankim zubcima za češljanje vune.
 • gredelj - dio rala za koji se kači volovska zaprega.
 • grivnja - metalna obujmica za učvršćivanje kose za kosište.
 • grizina - materija iz buraga i crijeva kod preživara.
 • grotinja - kamenito tlo; tvrđa.
 • gruševina - napitak od ovčijeg ukuvanog slatkog mlijeka. Sprema se u prevali ljeta. Soli se po želji.
 • guber - pokrivač od vune. Dobija se tkanjem i valjanjem (zbog debljine).
 • gužba - beočug napravljen od pruća. Služi za vezivanje rala za jaram.
 • gumerabika - ljepilo za papir.
 • gumno - ravno mjesto na kome se vrši i mlati žito; mjesto na kome se ljudi sastaju, druže, dogovaraju i igraju.[1]
 • gunj - jednostavan haljetak od vune (sukna) ili čoje, koji su nosili muškarci, žene i deca; ćebe ili pokrivač od vune.[2]
 • gurbet - čergaš.
 • gučiti - nešto ukrivati.

Đ

[uredi]

Ž

[uredi]

Lj

[uredi]
 • maven - plave boje.
 • mažibrada - meso vratnog dijela suve svinjske glave.
 • maza - tanki komad hljeba namazan kajmakom, medom, itd.
 • maljica - drvena alatka za udaranje (za zabijanje kolčeva i kod cijepanje drva).
 • mandalo - reza.
 • marepati - ići tamo-amo.
 • maslo - masnoća koja se dobija topljenjem kajmaka.
 • masonica - jelo spremljeno od komadića hljeba i zamašćeno kajmakom.
 • mačuga - vrsta štapa.
 • maša - mala lopatica za grtanje žara i pepela.
 • mašice - alatka za sticanje vatre (u obliku štipaljke).
 • mašlje - vidi: baglame.
 • mašnja - mašna.
 • medižine - lijekovi.
 • medovina - vrsta pića od meda.
 • mendula - badem.
 • mertek - vidi: glava.
 • miletka - žena koja se ulaguje.
 • mlaćevina - ražana slama za pokrivanje kuća, štala, itd.
 • mlaćenica - mliječni napitak.
 • močilo - rupa u zemlji napunjena vodom. Služi za namakanje (lana).
 • mrs - zajednički naziv za sir i kajmak.
 • mrčo - povučen čovjek.
 • mrčiti - loše raditi.
 • muzgavica - polu voda-polu snijeg.
 • mukaetiti - pripaziti.
 • mur - pečat.
 • mutap - pokrovac za samar.
 • mučati - ćutati.
 • mučenica - rakija

Nj

[uredi]
 • obabiti - poroditi.
 • oblizniti - donijeti na svijet dvoje mladunčadi.
 • obluk - nosač od tankog drveta za čaktar. Stavlja se oko vrata ovna ili jarca.
 • obojak - vuneni uložak za opanke.
 • obor - tor.
 • oganj - vatra.
 • ognjilo - posebno obrađen komad čelika. Udaranjem po kremenici izaziva varnice.
 • ogrebica - pri mržnjenju stvorena pokorica na snijegu.
 • odar - pokrov.
 • odvrsti - odvezati od jarma.
 • odlučiti - odvojiti jagnjad, kozliće ili telad od majki.
 • odušiti - odmoriti.
 • ožica - kašika.
 • oj! - riječ za odazivanje.
 • okno - otvor na voltu čatrnje za uzimanje vode.
 • okrajina - komad hljeba otkinut sa kraja.
 • omar - mala šumica.
 • omarač - veći čekić za grubu obradu kamena.
 • onđe - na ono mjesto.
 • opanak - vrsta obuće od kože i opute.
 • opančara - igla za oputu.
 • opasa - pribor za vuču plastova.
 • opaša - jesenja priprema suvog mesa za zimu.
 • opašanj - pojas.
 • opleće - ručno vezeni ukras na ženskoj košulji.
 • oputa - kanap dobijen upredanjem tanke kožne trake.
 • opučiti - iskilaviti.
 • orlić - nosač zubaca kod grabalja.
 • osmuditi - nagorjeti (kosa, platno, itd.).
 • osokoliti - ohrabriti (osokoliti se: postati hrabar, ili osokoliti nekoga).
 • otarak - kraći i manji komad drveta.
 • otrojčiti - donijeti na svijet troje mladunčadi.
 • otrok - dete, mladić (tri otroka u peći ognjenoj [3]).
 • otroče - vidi: otrok.
 • ofrlje - otprilike.
 • ošvice - vidi: opleće.
 • radiš - zvrk.
 • raz - (prvi) put.
 • raskraviti - rastopiti.
 • raša - vidi: kotula.
 • rešeto - vrsta sita. Podapeto kožom. Rupice su po želji.
 • riza - komad odjeće.
 • rka - dronjak.
 • rkav - dronjav, pocijepan.
 • Roždestvo - crkvenoslov. Božić; Rođenje (Hristovo).
 • rozga - alatka za dodavanje granja pri đedenju lista.
 • rokela - drveni kalem za namotavanje konca.
 • rominjati - sitno padati; rositi (kiša).
 • rospija - zla žena.
 • rs - snaga.
 • rtenica - kičma.
 • rubac - maramica.
 • ruvo - djevojačka sprema za udaju.
 • ruda - mekana vuna.
 • rusalje - duhovi.
 • ruta - vrsta prostirke čija je potka uske trake platna.
 • ručnik - peškir.
 • saksija - pribor za pokrivanje posude na ognjištu. Prekriva se žarom.
 • samar - naprava za leđa tovarnih životinja. Služi za kačenje tereta.
 • samarnjača - igla za šivenje stelje; vidi: stelja.
 • san - lavor.
 • sandruga - žena u drugom stanju.
 • saplak - dublja posuda sa dužom drškom. Manje zapremine.
 • sač - vidi: saksija. Zapreminski je veći.
 • sadžak - željezni nosač na ognjištu za naslanjanje drva ili kao nosač posuda.
 • sviđati - opošljavati.
 • sviđeti - dopasti.
 • svijetljak - svitac.
 • svilaj - svilena tkanina koja se obmotava oko struka.
 • svitice - donje gaće dugih nogavica.
 • svitnjak - učkur.
 • seviti - nenamjerno pogriješiti.
 • serbez - komotno.
 • serdar- plemićka titula: knez, plemić, aristorkrat; glava ili vođa plemena.
 • singav - siv (boja vune).
 • sinija - okrugli sto sa tri noge.
 • sindžir - deblji lanac.
 • sir prljo - posni sir iz mješine.
 • skalati - skinuti.
 • skalin - stepenik.
 • skobla - alatka za obradu unutrašnjih lučnih površina kod drveta.
 • skovrdžati - uvrnuti se samo od sebe.
 • skotna - izraz za ženku koja nosi mladunce
 • skorup - kajmak.
 • skrob - vrsta jela od kukuruznog ili pšenišnog brašna. Nije gusto.
 • slaka - mladi kajmak.
 • slamarica - prostirka punjena slamom, lišćem, itd.
 • slijed - pčelinji izmet.
 • smrad - svađa; neprijatan miris.
 • sniježnica - jama u kojoj ima snijega.
 • sova - rakljasti komad drveta i upotrebljava se pri vezivanju tereta za samar ili kao nosač kotlanice.
 • sokoliti - hrabriti, bodriti.
 • sopot - izvorište.
 • sprtljati - saseliti s katuna.
 • spužalina - puž.
 • srsnuti - slomiti zubima.
 • srumati - pojesti u slast.
 • srča - cilindar petrolejke.
 • srčevina - središnji dio stabla.
 • staža - letva za ravnanje pri građevinskim radovima.
 • stanac - nepomični kamen.
 • stap - grvena posuda za spremanje masla.
 • stevenisati - raditi oko nekoga.
 • stelja - dio samara ispunjen slamom.
 • stožina - drveni stub oko koga se lageruje sijeno, slama ili skresano granje za zimske dane.
 • streva - donji dio krova; kapnica.
 • streja - vidi: sreva.
 • strići - šišati.
 • struga - ulaz u tor, torinu, itd.
 • studenac - kamen iz kojeg izvire voda; izvor.
 • stuparica - mišolovka.
 • sundati - mrsiti (pređu).
 • tavaja - stolnjak.
 • tain - vojnički hljeb.
 • tak - paran broj.
 • takanje - pogađanje parnog i neparnog broja.
 • takulin - vidi: buđelar.
 • taslak - započeta izrada neke rukotvorine.
 • tašnja - tašna.
 • teka - sveska.
 • teler - prozorsko krilo.
 • telija - veliki ekser.
 • teljig - savijeno drvo koje se stavlja volu oko vrata a potom se veže za jaram.
 • temezgati - rastezati priču ili neki posao.
 • terđaj - nosač za ručno testerisanje daske.
 • terzija - krojač.
 • tesla - alatka za obradu drveta čije je sječivo povijeno prema unutra.
 • testija - posuda za tečnost sa uskim grlom.
 • tišler - stolar.
 • tmuša - mrak.
 • tovar - 150 kg.
 • tokač - komad kraćeg drveta. Blagim udarcem po nosu usporava kretanje zaprege.
 • toljaga - vrsta štapa.
 • torina - tor oivičen kamenim zidom.
 • trabati - koračati kako ne treba.
 • trabuniti - govoriti u snu.
 • tragače - naprava za prenošenje materijala.
 • tranja - stara stvar.
 • treština - iver.
 • trijebiti - odvajati od primjesa.
 • tronožac - niska stolica sa tri noge.
 • trpeza - vidi: sinija.
 • trtica - rep.
 • trud - lako zapaljiva materija od drveta a služi za potpalu vatre.
 • trupina - komad kratkog debljeg drveta.
 • trusa - vrsta kola.
 • tubla - skamenjeni komad nečega.
 • tukati - iznenada sresti.
 • turin - nos.
 • tuska - neistopljeni dio kajmaka pri proizvodnji masla.
 • tutkati - ukriveno davati.
 • tucimud - drvena alatka za škopljenje ovnova i jarčeva.

Ć

[uredi]
 • ćakati - goniti volovsku zapregu uzvikom "ća".
 • ćapati - uhvatiti brzo.
 • ćapiti - uhvatiti.
 • ćasa - vrsta posude sa stopom.
 • ćat - papirić za zavijanje cigareta.
 • ćedaljka - posuda za cijeđenje.
 • ćedilo - tkanina za cijeđenje.
 • ćeno - pas.
 • ćesar - car.
 • ćesa - kesa.
 • ćetalj - konj slabijeg kvaliteta, raga.
 • ćiler - vrsta ostave.
 • ćikara - veća porculanska čaša za bijelu kafu.
 • ćipurak - vrt, bašta.
 • ćuba - grupisane dlake ili perje.
 • ćulje - izraz koji se upotrebljava pri gonjenju govedi.
 • ćuma - više plodova ili cvjetova koji rastu iz jednog mjesta.
 • ćupina - glava.
 • ćuruknuti - naiskap popiti.
 • ćutuk - komad tanjeg drveta; neznalica (fig).
 • ubo - bunar.
 • ubraditi - staviti maramu na glavu.
 • uvar - korisno.
 • uvor - kresta kod pijetla.
 • uvrsti - uvući konac u iglu.
 • ugrk - vrsta crva, male gliste. U letnje vreme napada goveda, uvlačeći im se pod kožu.
 • uđesti - uvući u nešto.
 • ukovati - pri potkivanju povrijediti živo tkivo konjske kopite.
 • ukresati - urezati u kamen; kresivom proizvesti vatru.
 • ukrkiti - staviti nekoga na ramena.
 • uljeći - ući.
 • upiliti - ući u kožu ne povrijedivši je.
 • uplatnjen - komad metala ugrijan do usijanja.
 • upljuvak - muvino jajašce.
 • uprtiti - staviti breme na leđa i vezati ga užem.
 • uprtica - uže za nošenje bremena na leđima.
 • urivak - staro uže.
 • utornik - drugi dan u sedmici.

Č

[uredi]

[uredi]

Š

[uredi]

Literatura

[uredi]
 • Sakupio i priredio za Vikirečnik Gojko Mujičić.
 • Pojedinim rečima i njihovim značenjima dopunio Bojan Beader.