Пређи на навигацију Пређи на претрагу
U+5171, 共
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5171

[U+5170]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5172]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: gòng  
Loudspeaker.svg
(датотека)

Радикал:

12

Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 5

C 3 6 И 3 K
Л К Ј A 2 Р П
X 3 1 八-order.gif 3 P

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一共 (yīgòng)
 2. 不共天地
 3. 不共戴天 (bù gòng dài tiān)
 4. 不共鑣不共镳
 5. 中共 (Zhōnggòng)
 6. 五族共和
 7. 人神共憤人神共愤 (rénshéngòngfèn)
 8. 休戚與共休戚与共
 9. 兄弟共妻
 10. 兩虎共鬥两虎共斗
 11. 公共 (gōnggòng)
 12. 公共事業公共事业 (gōnggòngshìyè)
 13. 公共保險/公共保险
 14. 公共場所/公共场所 (gōnggòng chǎngsuǒ)
 15. 公共安全
 16. 公共廁所/公共厕所 (gōnggòng cèsuǒ)
 17. 公共建設/公共建设
 18. 公共投資/公共投资
 19. 公共支出
 20. 公共收入
 21. 公共政策 (gōnggòng zhèngcè)
 22. 公共救助
 23. 公共汽車/公共汽车 (gōnggòngqìchē)
 24. 公共浴場/公共浴场
 25. 公共環境/公共环境
 26. 公共給水/公共给水
 27. 公共行政
 28. 公共衛生/公共卫生
 29. 公共設施/公共设施
 30. 公共財政/公共财政
 31. 公共部門/公共部门
 32. 公共關係/公共关系 (gōnggòng guānxì)
 33. 公共電視/公共电视
 34. 公共電話/公共电话
 35. 公同共有
 36. 共乘 (gòngchéng)
 37. 共事 (gòngshì)
 38. 共事一夫
 39. 共享 (gòngxiǎng)
 40. 共享軟體/共享软体
 41. 共分
 42. 共勉
 43. 共匪 (gòngfěi)
 44. 共同 (gòngtóng)
 45. 共同代理
 46. 共同代表
 47. 共同企業/共同企业
 48. 共同保證/共同保证
 49. 共同努力
 50. 共同基金 (gòngtóng jījīn)
 51. 共同市場/共同市场
 52. 共同感覺/共同感觉
 53. 共同正犯
 54. 共同科目
 55. 共同管道
 56. 共同經營/共同经营
 57. 共同繼承/共同继承
 58. 共同訴訟/共同诉讼
 59. 共同語/共同语 (gòngtóngyǔ)
 60. 共同語言/共同语言 (gòngtóng yǔyán)
 61. 共同財產/共同财产
 62. 共同趨向/共同趋向
 63. 共同運銷/共同运销
 64. 共同體/共同体 (gòngtóngtǐ)
 65. 共同點/共同点
 66. 共命鳥/共命鸟
 67. 共和 (gònghé)
 68. 共和制 (gònghézhì)
 69. 共和國/共和国 (gònghéguó)
 70. 共和時代/共和时代
 71. 共商大計/共商大计
 72. 共存 (gòngcún)
 73. 共寢/共寝 (gòngqǐn)
 74. 共審制度/共审制度
 75. 共居
 76. 共工
 77. 共度
 78. 共性 (gòngxìng)
 79. 共患
 80. 共患難/共患难
 81. 共振 (gòngzhèn)
 82. 共挽鹿車/共挽鹿车
 83. 共敘舊姻/共叙旧姻
 84. 共有 (gòngyǒu)
 85. 共有人
 86. 共枕
 87. 共棲/共栖
 88. 共業/共业
 89. 共榮辱/共荣辱
 90. 共歲/共岁
 91. 共治
 92. 共洩/共泄 (gòngxiè)
 93. 共濟一堂/共济一堂
 94. 共為脣齒/共为唇齿
 95. 共營/共营
 96. 共犯 (gòngfàn)
 97. 共犯罪
 98. 共生 (gòngshēng)
 99. 共生礦/共生矿
 100. 共產/共产 (gòngchǎn)
 101. 共產主義/共产主义 (gòngchǎnzhǔyì)
 102. 共產主義青年團/共产主义青年团
 103. 共產國家/共产国家
 104. 共產國際/共产国际
 105. 共產宣言/共产宣言
 106. 共產集團/共产集团
 107. 共產黨/共产党 (Gòngchǎndǎng)
 108. 共用 (gòngyòng)
 109. 共登
 110. 共益權/共益权
 111. 共相
 112. 共相脣齒/共相唇齿
 113. 共知
 114. 共禦外侮/共御外侮
 115. 共筆硯/共笔砚
 116. 共管
 117. 共線點/共线点
 118. 共總/共总
 119. 共聚 (gòngjù)
 120. 共聚一堂
 121. 共舞 (gòngwǔ)
 122. 共處/共处 (gòngchǔ)
 123. 共衾
 124. 共襄盛舉/共襄盛举 (gòngxiāngshèngjǔ)
 125. 共計/共计 (gòngjì)
 126. 共話/共话
 127. 共話衷腸/共话衷肠
 128. 共語/共语 (gòngyǔ)
 129. 共談/共谈 (gòngtán)
 130. 共論/共论
 131. 共謀/共谋 (gòngmóu)
 132. 共識/共识 (gòngshí)
 133. 共識決/共识决
 134. 共議/共议
 135. 共軛弧/共轭弧
 136. 共軛角/共轭角
 137. 共通 (gòngtōng)
 138. 共通意志
 139. 共進/共进
 140. 共閱/共阅
 141. 共青團/共青团 (gòngqīngtuán)
 142. 共餐
 143. 共體時艱/共体时艰
 144. 共鳴/共鸣 (gòngmíng)
 145. 共點線/共点线
 146. 分憂共患/分忧共患 (fēnyōu gòng huàn)
 147. 分甘共苦
 148. 反共 (fǎngòng)
 149. 反共義士/反共义士
 150. 同休共戚
 151. 同條共貫/同条共贯
 152. 同甘共苦
 153. 同生共死
 154. 同胞共乳
 155. 同舟共濟/同舟共济 (tóngzhōugòngjì)
 156. 同衾共枕
 157. 周召共和
 158. 和平共存 (hépíng gòngcún)
 159. 和平共處/和平共处 (hépíng gòngchǔ)
 160. 和衷共濟/和衷共济
 161. 國際共管/国际共管
 162. 多共少
 163. 天人共棄/天人共弃
 164. 奇文共賞/奇文共赏 (qíwéngòngshǎng)
 165. 患難與共/患难与共
 166. 攏共/拢共
 167. 普天共友
 168. 有目共睹 (yǒumùgòngdǔ)
 169. 有目共見/有目共见
 170. 有目共賞/有目共赏
 171. 松蘿共倚/松萝共倚
 172. 核磁共振 (hécígòngzhèn)
 173. 榮辱與共/荣辱与共
 174. 汽電共生/汽电共生
 175. 牛驥共牢/牛骥共牢
 176. 生死與共/生死与共
 177. 眾目共睹/众目共睹
 178. 眾目共視/众目共视
 179. 神人共悅/神人共悦
 180. 神人共戮
 181. 禍福與共/祸福与共
 182. 統共/统共
 183. 總共/总共 (zǒnggòng)
 184. 與共/与共
 185. 通共
 186. 雅俗共賞/雅俗共赏 (yǎsú-gòngshǎng)
 187. 首尾共濟/首尾共济
 188. 鹿車共挽/鹿车共挽


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:
 • [archchinese.com [1]]

Референце

Шаблон:Kate