ة

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Такође погледајте: ه[U+0647 ARABIC LETTER HEH], ھ[U+06BE ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE], ۀ[U+06C0 ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE], и ہ[U+06C1 ARABIC LETTER HEH GOAL]
ة U+0629, ة
ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ب
[U+0628]
Арапски ت
[U+062A]
U+FE93, ﺓ
ARABIC LETTER TEH MARBUTA ISOLATED FORM

[U+FE92]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE94]
U+FE94, ﺔ
ARABIC LETTER TEH MARBUTA FINAL FORM

[U+FE93]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE95]
ة U+0629, ة
ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ب
[U+0628]
Арапски ت
[U+062A]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

- „женско Т“

 1. (tāʾ marbūṭa) је варијанта слова (tāʾ), која се користи само на крају речи.

  Облици[уреди]

  Самостални облик Крајњи облик
  ة ـة

  Види још[уреди]

  Употреба[уреди]

  • Углавном се јавља у граматичком облику речи женског рода. Увек следи фатху („a“), и у паузалном говору нема глас у савременом арапском језику, а /t/ се додаје у генитивној вези إضافة „iḍāfa“), и мења се у обично (tāʾ), када му се дода суфикс, нпр. غُرْفَةٌ ḡurfa („соба“) -> غرفتي (ḡurfatī) („моја соба“):
   • غرفة се додаје ة, које постаје ت и спаја се са ـي, чиме настаје غرفتي.
   • Када се у речи мења кроз падеже у класичном језику, или у формалном MSA (књижевном арапском језику), непаузално се изговара као /t/ (којем претходи углавном изостављена fatḥa „a“), на коме се налази крајњи вокал -u/un, -i/-in, -a/an, нпр. - "luḡa" (паузални неформални облик), "luḡatun" формални, непаузални изговор (неодређени номинатив).
    Одређен облик Неодређен облик Падеж
    اللُّغَةُ لُغَةٌ Номинатив
    اللُّغَةِ لُغَةٍ Генитив
    اللُّغَةَ لُغَةً Акузатив