ه

Такође погледајте: ۀ[U+06C0 ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE], ة[U+0629 ARABIC LETTER TEH MARBUTA], ہ[U+06C1 ARABIC LETTER HEH GOAL], ھ[U+06BE ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE], и Додатак:Варијанте од "h"

ه U+0647, ه
ARABIC LETTER HEH
ن
[U+0646]
Арапски و
[U+0648]
U+FEE9, ﻩ
ARABIC LETTER HEH ISOLATED FORM

[U+FEE8]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEA]
U+FEEA, ﻪ
ARABIC LETTER HEH FINAL FORM

[U+FEE9]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEB]
U+FEEB, ﻫ
ARABIC LETTER HEH INITIAL FORM

[U+FEEA]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEC]
U+FEEC, ﻬ
ARABIC LETTER HEH MEDIAL FORM

[U+FEEB]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEED]
ه U+0647, ه
ARABIC LETTER HEH
ن
[U+0646]
Арапски و
[U+0648]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ه (hāʾ) (ه / ﻫ‍‍ـ / ‍‍ـه‍ـ‍ / ‍ـ‍ه)

 1. Двадесет шесто слово арапског алфабета. Његово име је هاء (hāʾ) и његов еквивалент у српском језику је глас х. Претходи му ن(n), а следи га و(w).

Види још[уреди]

Број[уреди]

ه (h)

 1. Пето слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му د(d), а следи га و(w).

Суфикс[уреди]

ـهُ (-hu) мушки род, једнина или ـهِ (-hi)

 1. њега, његов (заменички суфикс)

Египатски арапски[уреди]

Суфикс[уреди]

ـه -o или -h (мушки род, једнина)

 1. њега, његов (заменички суфикс)

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ه / ‍ـ / ‍‍ـه‍‍ـ / ‍ـ‍ه

 1. Тридесет друго слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

gërda he - ه

 1. Тридесет девето слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ه ـه

Види још[уреди]

 • Претходно слово: و
 • Следеће слово: ۀ

Персијски[уреди]

Порекло 1[уреди]

Изговор[уреди]

 • Ирански персијски МФА(кључ): /he/
 • Изговор:

DIN: he  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ه ـه ـهـ هـ
 1. Тридесет прво слово персијско-арапског алфабета. Претходи му و, а следи га ی. Име му је هه или هِ.

Порекло 2[уреди]

Из средњеперсијског -k' (-ag).

Изговор[уреди]

Суфикс[уреди]

ـه -e

 1. Суфикс који гради придеве од глаголске основе
 2. Суфикс који гради именице, од придева и презентске основе