و

Такође погледајте: ؤ

و U+0648, و
ARABIC LETTER WAW
ه
[U+0647]
Арапски ى
[U+0649]
U+FEED, ﻭ
ARABIC LETTER WAW ISOLATED FORM

[U+FEEC]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEE]
U+FEEE, ﻮ
ARABIC LETTER WAW FINAL FORM

[U+FEED]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEF]
و U+0648, و
ARABIC LETTER WAW
ه
[U+0647]
Арапски ى
[U+0649]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

و / ‍و‎ (wāw)

 1. Двадесет седмо слово арапског алфабета. Његово име је واو (wāw) и његов еквивалент у српском језику не постоји, али је најближи енглеском гласу w, а у српском језику транскрибује се као у (када је у служби вокала), или в (када је у служби консонанта). Претходи му ه(h), а следи га ي(y).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
و ـو

Види још[уреди]

Број[уреди]

 1. Шесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ‎, а следи га ز(z).

Изговор[уреди]

DIN: wāw  
Аудио: (датотека)

Везник[уреди]

و * (wa-, u-)

 1. и

Употреба[уреди]

 • Арапски везници и предлози који се састоје од само једног слова, попут وَـ, لِـ, فَـ и بِـ, увек се као префикс спајају са речима које следе.
  الكُتُبُ والطُرُودُ والأَوْراق‎ - књиге, пакети и папири

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

 • Име слова: МФА(кључ): [wau̯]
 • Фонема, консонант: МФА(кључ): [w]
 • Фонема, консонант, почетни слог, самостално: МФА(кључ): [w], [v]
 • Фонема, консонант, крајњи слог, самостално: МФА(кључ): [w], [f]
 • Фонема, вокал: МФА(кључ): [u], [o], [ɔ]
 • Фонема, вокал, затворено: МФА(кључ): [o], [ɔ]

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
و ـو
 1. Тридесето слово арапског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

wâw - و

 1. Тридесет осмо слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
و ـو

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ڼ
 • Следеће слово: ه

Персијски[уреди]

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
و ـو ـوـ وـ

(vâv)

 1. Тридесето слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ن, а следи га ه. Име му је واو (vâv).

Порекло[уреди]

Из средњеперсијског -ud / -u.

Изговор[уреди]

Везник[уреди]

و * (о)

 1. и

Порекло 2[уреди]

Из арапског

.

Изговор[уреди]

DIN: wāw  
Аудио: (датотека)

Везник[уреди]

و * (va)

 1. формално и

Порекло 3[уреди]

Речца[уреди]

و * (-o)

 1. (колоквијализам) Скраћени облик رو, обе верзије су говорни облици за را (râ).
  .دستت‍‍و بلند کن
  Dasteto boland kon.
  Дигни своју руку.

Туниски арапски[уреди]

Везник[уреди]

و * (u)

 1. и
  حَاجْتِي بْقْلَمْ وكَرّاسَة (ḥāğtī bqlam u karrāsa) — Треба ми оловка и свеска.

Урду[уреди]

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
و ـو
 1. Тридесет треће слово урду алфабета. Претходи му ن, а следи га ہ.

Порекло[уреди]

Из персијског و

Везник[уреди]

و * (va, o)

 1. и

Преводи[уреди]

 • Италијански: [1] e it
 • Португалски: [1] e pt

Даље читање[уреди]

Шаблон:Glosbe