ك

Такође погледајте: ک[U+06A9 ARABIC LETTER KEHEH], گ[U+06AF ARABIC LETTER GAF], ک-‎, ڪ[U+06AA ARABIC LETTER SWASH KAF], и 𞹪 [U+1EE6A ARABIC MATHEMATICAL STRETCHED KAF]

ك U+0643, ك
ARABIC LETTER KAF
ق
[U+0642]
Арапски ل
[U+0644]
U+FED9, ﻙ
ARABIC LETTER KAF ISOLATED FORM

[U+FED8]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEDA]
U+FEDA, ﻚ
ARABIC LETTER KAF FINAL FORM

[U+FED9]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEDB]
U+FEDB, ﻛ
ARABIC LETTER KAF INITIAL FORM

[U+FEDA]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEDC]
U+FEDC, ﻜ
ARABIC LETTER KAF MEDIAL FORM

[U+FEDB]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEDD]
ك U+0643, ك
ARABIC LETTER KAF
ق
[U+0642]
Арапски ل
[U+0644]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ك / كـ‍ / ‍ـكـ‍ / ‍ـك(kāf)

 1. Двадесет друго слово арапског алфабета. Његово име је كاف (kāf) и његов еквивалент у српском језику представља глас к. Претходи му ق(q), а следи га ل(l).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ك ـك ـكـ كـ

Види још[уреди]

Number[уреди]

ك / كـ‍ / ـ‍ك‍ـ / ـ‍ك(kāf)

 1. Једанаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ى‎, а следи га ل(l).

Предлог[уреди]

كَـ - (ka-)

 1. као, попут

Види још[уреди]

Суфикс[уреди]

ـكَ‎ (-kam

 1. ти, твој (лична заменица у косом падежу)
  لك (laka) — теби или тебе

Суфикс[уреди]

ـكِ‎ (-kif

 1. ти, твој (лична заменица у косом падежу)
  بِكِ‎ (biki) — теби

Египатски арапски[уреди]

Суфикс[уреди]

ك (-k) m, f

 1. ти, твој (присвојни придев у косом падежу)
  ازايك (izayyik) — Како си(f) ?
  ازايك (izayyak) — Како си(m) ?
  بك‎ (bik) — теби(m)
  بك‎ (biki) — теби(f)

Предлог[уреди]

كـ‎ (ki-)

 1. као, попут, налик, слично
  مش كدهније слично овоме
  مش كده ؟‎ — зар не? (није ли тако?)

Види још[уреди]

 • ک (Персијско kāf)
 • گ (Персијско gāf)
 • ګ (Паштунско gāf)
 • ڭ (Османско турско nef)

Малежански[уреди]

Алтернативни облици[уреди]

Изговор[уреди]

 • Име слова: МФА(кључ): [kaf]
 • Фонема, почетни слог: МФА(кључ): [k], [g] invalid IPA characters (g), replace g with ɡ
 • Фонема, крајњи слог: МФА(кључ): [k̚]

Слово[уреди]

ك / ك‍ـ / ـ‍ك‍ـ / ‍ـك}}

 1. ک - варијанта самосталног облика слова

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ke - ك

 1. Осамнаесто слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ك ـك

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ق
 • Следеће слово: گ