ق

Такође погледајте: ف‎, ڢ‎, ڨ‎, ڧ, и ڤ

ق U+0642, ق
ARABIC LETTER QAF
ف
[U+0641]
Арапски ك
[U+0643]
U+FED5, ﻕ
ARABIC LETTER QAF ISOLATED FORM

[U+FED4]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED6]
U+FED6, ﻖ
ARABIC LETTER QAF FINAL FORM

[U+FED5]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED7]
U+FED7, ﻗ
ARABIC LETTER QAF INITIAL FORM

[U+FED6]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED8]
U+FED8, ﻘ
ARABIC LETTER QAF MEDIAL FORM

[U+FED7]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED9]
ق U+0642, ق
ARABIC LETTER QAF
ف
[U+0641]
Арапски ك
[U+0643]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ق / ق‍ / ‍ق‍ / ‍ق(qāf)

 1. Двадесет прво слово арапског алфабета. Његово име је قاف (qāf) и његов еквивалент у српском језику не постоји. Претходи му ف(f), а следи га ك(k).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ق ـق ـقـ قـ

Види још[уреди]


Број[уреди]

ق / ق‍ / ‍ق‍ / ‍ق(qāf)

 1. Деветнаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ص(), а следи га ر(r).

Види још[уреди]

 • ڧ(q) (Мароканско qāf са једном дијакритичком тачком изнад слова)

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ق / ق‍ / ‍ـق‍ / ‍ـق

 1. Двадесет четврто слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

qâf - ق

 1. Тридесет прво слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ق ـق

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ف
 • Следеће слово: ک

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

Изговор:

DIN: qāf  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ق ـق ـقـ قـ
 1. Двадесет четврто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ف, а следи га ک. Име му је قاف.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

qe - ق

 1. Седамнаесто слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ق ـق

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ف
 • Следеће слово: ك