ت

Такође погледајте: پ‎, ب‎, ٹ, и ث

ت U+062A, ت
ARABIC LETTER TEH
ة
[U+0629]
Арапски ث
[U+062B]
U+FE95, ﺕ
ARABIC LETTER TEH ISOLATED FORM

[U+FE94]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE96]
U+FE96, ﺖ
ARABIC LETTER TEH FINAL FORM

[U+FE95]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE97]
U+FE97, ﺗ
ARABIC LETTER TEH INITIAL FORM

[U+FE96]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE98]
U+FE98, ﺘ
ARABIC LETTER TEH MEDIAL FORM

[U+FE97]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE99]
ت U+062A, ت
ARABIC LETTER TEH
ة
[U+0629]
Арапски ث
[U+062B]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت‎ (tā’)

 • Треће слово арапског алфабета. Име слова је تاء(tāʾ) (tā’) и његов еквивалент у српском језику је т. Претходи му слово ب(b), а следи га ث().

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ت ـت ـتـ تـ

Види још[уреди]

Види још[уреди]

ة - женско Т, tāʾ marbūṭa, تاء مربوطة

Број[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت‎ (tā’)

 • Представља двадесет друго слово традиционалног абџад редоследа, који се користи уместо бројева. Претходи му ش(š), а следи га ث().

Изговор[уреди]

Са сукуном:

 • تْ = t (не следи вокал)

Са фатхом:

 • تَ = ta

Са ا за продужење:

 • تَا =

Са касром:

 • تِ = ti

Са ي за продужење:

 • تِي =

Са дамом:

 • تُ = tu

Са و за продужење:

 • تُو =

Азербејџански[уреди]

Слово[уреди]

ت (tā’) (ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت)

 • Четврто слово азербејџанског алфабета.

Хауса[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

 • Осамнаесто слово Хауса алфабета.

Кашмирски[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

 • Треће слово кашмирског алфабета.

Курдски[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

 • Пето слово курдског алфабета.

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت

 • Треће слово малежанског алфабета.

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ت (te)

 • Четврто слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ت ـت ـتـ تـ

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

 • Изговор:

DIN: te  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (te)

 • Четврто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му پ‎, а следи га ث‎. Име му је ته или تِ.

Пенџабски[уреди]

Облици[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

 • Четврто слово пенџабског алфабета.

Синдски[уреди]

Облици[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

 • Пето слово синдског алфабета.

Урду[уреди]

Слово[уреди]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (te)

 • Четврто слово урду алфабета.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ت (te)

 • Пето слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ت ـت ـتـ تـ