م

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Arabic Mim.gif
م U+0645, م
ARABIC LETTER MEEM
ل
[U+0644]
Арапски ن
[U+0646]
U+FEE1, ﻡ
ARABIC LETTER MEEM ISOLATED FORM

[U+FEE0]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE2]
U+FEE2, ﻢ
ARABIC LETTER MEEM FINAL FORM

[U+FEE1]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE3]
U+FEE3, ﻣ
ARABIC LETTER MEEM INITIAL FORM

[U+FEE2]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE4]
U+FEE4, ﻤ
ARABIC LETTER MEEM MEDIAL FORM

[U+FEE3]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE5]
م U+0645, م
ARABIC LETTER MEEM
ل
[U+0644]
Арапски ن
[U+0646]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

م / م‍ـ / ـ‍م‍ـ / ـ‍م(mīm)

 1. Двадесет четврто слово арапског алфабета. Његово име је ميم (mīm) и његов еквивалент у српском језику представља глас м. Претходи му , а следи га .

  Облици[уреди]

  Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
  م ـم ـمـ مـ

  Види још[уреди]

  Број[уреди]

  م / مـ‍ / ـ‍م‍ـ / ـ‍م(mīm)

  1. Једанаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му , а следи га .

   Предлог[уреди]

   م / مـ‍ / ـ‍م‍ـ / ـ‍م(mīm)

   1. Предлог који означава прављење/стварање нечега
    1. нпр. خبز — ẖubz — хлеб → مخبز — maẖbaz — пекара; (место) за стварање хлеба
     нпр. درس — dars — час → مدرسة — madrasa — школа; (место) за стварање часа

   Малежански[уреди]

   Изговор[уреди]

   Слово[уреди]

   م / مـ‍ / ـ‍مـ‍ / ‍ـم

   1. Двадесет осмо слово малежанског алфабета.

   Види још[уреди]

   • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

   Паштунски[уреди]

   Изговор[уреди]

   Слово[уреди]

   mim - م

   1. Тридесет пето слово паштунског алфабета.

   Облици[уреди]

   Самостални облик Крајњи облик
   م ـم

   Види још[уреди]

   • Претходно слово: ل
   • Следеће слово: ن

   Персијски[уреди]

   Изговор[уреди]

   • Изговор:

   DIN: mim  
   Loudspeaker.svg
   (датотека)

   Слово[уреди]

   Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
   م ـم ـمـ مـ
   1. Петнаесто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ل, а следи га ن. Име му је میم.

   Префикс[уреди]

   (me, mo)

   1. dijalekat:Mašhad Изоловани префикс који се користи за презент и имперфекат.
    او جرأت نِمِکِرد. کی جرأت مِکِرد؟
    U ğor'at nemekerd. Ki ğor'at mekerd?

   Ујгурски[уреди]

   Изговор[уреди]

   Слово[уреди]

   me - م

   1. Двадесет друго слово ујгурског алфабета.

   Облици[уреди]

   Самостални облик Крајњи облик
   م ـم

   Види још[уреди]

   • Претходно слово: ل
   • Следеће слово: ن