ب

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Такође погледајте: پ‎, ت‎, ٹ, и ث

ب U+0628, ب
ARABIC LETTER BEH
ا
[U+0627]
Арапски ة
[U+0629]
U+FE8F, ﺏ
ARABIC LETTER BEH ISOLATED FORM

[U+FE8E]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE90]
U+FE90, ﺐ
ARABIC LETTER BEH FINAL FORM

[U+FE8F]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE91]
U+FE91, ﺑ
ARABIC LETTER BEH INITIAL FORM

[U+FE90]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE92]
U+FE92, ﺒ
ARABIC LETTER BEH MEDIAL FORM

[U+FE91]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE93]
ب U+0628, ب
ARABIC LETTER BEH
ا
[U+0627]
Арапски ة
[U+0629]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

///‎ (bā’)

 1. Друго слово арапског алфабета. Његово име је باء (bā’) и његов еквивалент у српском језику је б. Претходи му ا‎ а следи га ت(t).

Види још[уреди]

Број[уреди]

ب (b)

 1. Друго слово у традиционалном абџад редоследу, и користи се као замена броја 2. Претходи му أ(ʾ) а следи га ج(j).

Предлог[уреди]

بِـ (bi-)

 1. Префикс са значењем: са, у, од.
 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Курдски[уреди]

Слово[уреди]

Lua грешка: The language code "ku" in the first parameter is not valid (see Wiktionary:List of languages).. (bā’)

 1. Друго слово курдско-арапског алфабета Његово име је با (bā) и еквивалентно је српском слову б. претходи му ا,а следи га پ. Еквивалентно је слову b у курдско-латиничном алфабету.

Предлог[уреди]

ب

 1. од

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

///

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

 1. Друго слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ب ـب ـبـ بـ

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

 • (file)
  Script error: The function "template_categorize" does not exist.

Слово[уреди]

/ ﺑ‍ // ‍ﺐ‎ (be)

 1. Друго слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ا, а следи га پ. Име слова гласи به или بِ.

Тунижански арапски[уреди]

Предлог[уреди]

بـ

 1. са
  • نْحِبْ قَهْوَة بِالْحْلِيبْ (nḥib qahwa bilḥlīb) — Волим кафу с млеком
  • تُرْعُشْ بِالْخُوفْ (turʿuš bilḫūf) - Она се тресе од страха

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ب

 1. Треће слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ب ـب ـبـ بـ