خ

Такође погледајте: چ‎, ح‎, ج, и Додатак:Варијанте од "h"

خ U+062E, خ
ARABIC LETTER KHAH
ح
[U+062D]
Арапски د
[U+062F]
U+FEA5, ﺥ
ARABIC LETTER KHAH ISOLATED FORM

[U+FEA4]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA6]
U+FEA6, ﺦ
ARABIC LETTER KHAH FINAL FORM

[U+FEA5]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA7]
U+FEA7, ﺧ
ARABIC LETTER KHAH INITIAL FORM

[U+FEA6]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA8]
U+FEA8, ﺨ
ARABIC LETTER KHAH MEDIAL FORM

[U+FEA7]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA9]
خ U+062E, خ
ARABIC LETTER KHAH
ح
[U+062D]
Арапски د
[U+062F]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

خ / خ‍ / ‍خ‍ / ‍خ(ẖā’) invalid IPA characters (ẖ’), replace ’ with ʼ

 1. Седмо слово арапског алфабета. Његово име је خاء (ẖā’) и нема еквивалент у српском језику. Претходи му ح(), а следи га د(d).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
خ ـخ ـخـ خـ

Види још[уреди]

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Број[уреди]

خ / خ‍ / ‍خ‍ / ‍خ(ẖā’) invalid IPA characters (ẖ’), replace ’ with ʼ

 1. Двадесет четврто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ث(), а следи га ذ().

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

/ ﺧ‍ // ‍ﺦ

 1. Осмо слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

xe - خ

 1. Дванаесто слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
خ ـخ ـخـ خـ

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ح
 • Следеће слово: د

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ﺥ / ﺧ‍ / ﺨ / ‍ﺦ

 • Девето слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ح, а следи га د.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

xe - خ

 • Осмо слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
خ ـخ ـخـ خـ

Види још[уреди]

 • Претходно слово: چ
 • Следеће слово: د