ا

Такође погледајте: أ‎, اً‎, ٱ‎, آ‎, إ, и ا-

ا U+0627, ا
ARABIC LETTER ALEF
ئ
[U+0626]
Арапски ب
[U+0628]
U+FE8D, ﺍ
ARABIC LETTER ALEF ISOLATED FORM

[U+FE8C]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8E]
U+FE8E, ﺎ
ARABIC LETTER ALEF FINAL FORM

[U+FE8D]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE8F]
ا U+0627, ا
ARABIC LETTER ALEF
ئ
[U+0626]
Арапски ب
[U+0628]

Арапски[уреди]

Слово Алиф у арапском језику

Слово[уреди]

ا / ‍ا‎ (’álif)

 1. Иако се често сматра првим словом арапског алфабета, дијакритички знак хамза (ء(ʾ)),који стоји на أ(ʾ) представља право прво слово арапског алфабета, а алиф је његов носилац. Овај знак се односи само на носиоца, који се назива الف(al-f) (’álif) и који, без хамзе, служи за продужавање претходног вокала a. Иза њега следи ب(b).

Изговор[уреди]

У комбинацији са фатхом: ﹶاā.

 • عَارٌ(ʿārun) (ʿār) — срамота

У комбинацији са касром: اِi.

У комбинацији са даммом: اu.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ا ـا

Види још[уреди]


Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

 • Име слова МФА(кључ): [alef]
 • Фонема [ä]~[ɐ]~[ə]

Слово[уреди]

ا / ‍ا

 1. Прво слово малежанског алфабета, писано арапским писмом.

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ا‎ (alif)

 1. Прво слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ا ـا

Употребне форме[уреди]

 • На почетку речи, слово ا (alif) представља консонант.
 • у средини или на крају речи, ا представља вокал.

Следеће слово[уреди]

 • Следеће слово: ب

Персијски[уреди]

Порекло[уреди]

Алтернативни облици[уреди]

 • (средњи/крајњи)

Изговор[уреди]

DIN: a  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

â, a, e, o

 1. Прво слово персијско-арапског алфабета. Назива се اَلِف alef.

Види још[уреди]

 • Следеће слово: ب
 • آ (alef madde)
 • اً (tanvin)