ف

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Такође погледајте: ڢ‎, ق‎, ڨ‎, ڧ, и ڤ

ف U+0641, ف
ARABIC LETTER FEH
ـ
[U+0640]
Арапски ق
[U+0642]
U+FED1, ﻑ
ARABIC LETTER FEH ISOLATED FORM

[U+FED0]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED2]
U+FED2, ﻒ
ARABIC LETTER FEH FINAL FORM

[U+FED1]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED3]
U+FED3, ﻓ
ARABIC LETTER FEH INITIAL FORM

[U+FED2]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED4]
U+FED4, ﻔ
ARABIC LETTER FEH MEDIAL FORM

[U+FED3]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED5]
ف U+0641, ف
ARABIC LETTER FEH
ـ
[U+0640]
Арапски ق
[U+0642]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف(fā’) invalid IPA characters (’), replace ’ with ʼ

 1. Двадесето слово арапског алфабета. Његово име је فاء (fā’) и његов еквивалент у српском језику представља глас ф. Претходи му غ(), а следи га ق(q).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ف ـف ـفـ فـ

Види још[уреди]

Број[уреди]

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف(fā’) invalid IPA characters (’), replace ’ with ʼ

 1. Седамнаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ع(ʿ), а следи га ص().

Префикс[уреди]

ف‍-‎ (fa-)

 1. (тада), и (тада)
  يومًا فيومًا‎ (yáuman fa-yáuman) — дан за даном
  شيئًا فشيئًا‎ (šái’an fa-šái’an) — корак по корак
 2. и стога, па, те, дакле, према томе
 3. али затим, ипак
 4. јер, због
 5. (субјунктив) да би, како би

Види још[уреди]

 • ڢ‎ (Мароканско fā’ са дијакритичком тачком испод слова)

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

 • Име слова: МФА(key): [fɐ]
 • Фонема: МФА(key): [f]
 • Фонема, самостални облик МФА(key): [f], [p]

Слово[уреди]

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف

 1. Двадесет друго слово малежанског алфабета-.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

fe - ف

 1. Тридесето слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ف ـف

Види још[уреди]

 • Претходно слово: غ
 • Следеће слово: ق

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

Изговор:

DIN:  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ف ـف ـفـ فـ
 1. Двадесет треће слово персијско-арапског алфабета. Претходи му غ, а следи га ق. Име му је فه или فِ.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

fe - ف

 1. Шеснаесто слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ف ـف

Види још[уреди]

 • Претходно слово: غ
 • Следеће слово: ق