ص

Такође погледајте: ضи

ص U+0635, ص
ARABIC LETTER SAD
ش
[U+0634]
Арапски ض
[U+0636]
U+FEB9, ﺹ
ARABIC LETTER SAD ISOLATED FORM

[U+FEB8]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEBA]
U+FEBA, ﺺ
ARABIC LETTER SAD FINAL FORM

[U+FEB9]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEBB]
U+FEBB, ﺻ
ARABIC LETTER SAD INITIAL FORM

[U+FEBA]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEBC]
U+FEBC, ﺼ
ARABIC LETTER SAD MEDIAL FORM

[U+FEBB]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEBD]
ص U+0635, ص
ARABIC LETTER SAD
ش
[U+0634]
Арапски ض
[U+0636]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ص / ص‍ / ‍ص‍ / ‍ص(ṣād) invalid IPA characters (ṣ)

  1. Четрнаесто слово арапског алфабета. Његово име је صاد (ṣād) и његов еквивалент у српском језику не постоји, али је сличан гласу с. Претходи му ش(š), а следи га ض().
  2. Y, непозната променљива.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ص ـص ـصـ صـ

Види још[уреди]

Број[уреди]

ص / ص‍ / ‍ص‍ / ‍ص(ṣād) invalid IPA characters (ṣ)

  1. Осамнаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ف(f), а следи га ق(q).

Малежански[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ص / ص‍ / ‍ص‍ / ‍ص

  1. Петнаесто слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

  • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

swâd - ص

  1. Двадесет четврто слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ص ـص

Види још[уреди]

  • Претходно слово: ښ
  • Следеће слово: ض

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

Изговор:

DIN: ze  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

ﺹ / ﺻ‍ / ﺼ / ‍ﺺ

  1. Тринаесто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ص, а следи га ض. Име му је صاد.