ج

Такође погледајте: چ‎, ح‎, خ, и Додатак:Варијанте од "g"

ج U+062C, ج
ARABIC LETTER JEEM
ث
[U+062B]
Арапски ح
[U+062D]
U+FE9D, ﺝ
ARABIC LETTER JEEM ISOLATED FORM

[U+FE9C]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE9E]
U+FE9E, ﺞ
ARABIC LETTER JEEM FINAL FORM

[U+FE9D]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE9F]
U+FE9F, ﺟ
ARABIC LETTER JEEM INITIAL FORM

[U+FE9E]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA0]
U+FEA0, ﺠ
ARABIC LETTER JEEM MEDIAL FORM

[U+FE9F]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEA1]

Арапски[уреди]

Изговор[уреди]

 • Има много стандардних изговора у савременом арапском језику, што такође може утицати на изговор у националним дијалектима арапског језика:
  1. МФА(кључ): [dʒ] у северном Алжиру. Такође, у западној Азији где може бити сведено и на МФА(кључ): [ʒ]
  2. МФА(кључ): [ʒ] у већем делу Леванта и северне Африке
  3. МФА(кључ): [ɡ] у Египту и деловима Јемена
  4. МФА(кључ): [ɟ] у Судану и деловима Јемена.
 • Приликом читања Кур'ана, изговара се само као МФА(кључ): [dʒ] или џ.

Слово[уреди]

ج / جـ / ـجـ / ـج(ğīm) invalid IPA characters (ğ)

 • Пето слово арапског алфабета. Име му је جيم‎ (ğīm), претходи му ث(), а следи га ح().

Број[уреди]

ج(ğīm) invalid IPA characters (ğ)

 1. Треће слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ب(b), а следи га د(d).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ج ـج ـجـ جـ
 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Види још[уреди]

Арапски алфабетЕгипатски арапски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

/ ﺟ‍ // ‍ﺞ‎ (gīm)


Малезијски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

/ ﺟ‍ // ‍ﺞ

 • Пето слово малезијског алфабета.

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ğim

 • Седмо слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ج ـج ـجـ جـ

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

 • Изговор:

DIN: ğe  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

/ ﺟ‍ / / ‍ ğīm

 1. Шесто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ث, а следи га چ. Име му је جيم‎.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ج (že)

 1. Шесто слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ج ـج ـجـ جـ