ش

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Такође погледајте: سи س-
Arabic Šin.gif
ش U+0634, ش
ARABIC LETTER SHEEN
س
[U+0633]
Арапски ص
[U+0635]
U+FEB5, ﺵ
ARABIC LETTER SHEEN ISOLATED FORM

[U+FEB4]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB6]
U+FEB6, ﺶ
ARABIC LETTER SHEEN FINAL FORM

[U+FEB5]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB7]
U+FEB7, ﺷ
ARABIC LETTER SHEEN INITIAL FORM

[U+FEB6]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB8]
U+FEB8, ﺸ
ARABIC LETTER SHEEN MEDIAL FORM

[U+FEB7]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB9]
ش U+0634, ش
ARABIC LETTER SHEEN
س
[U+0633]
Арапски ص
[U+0635]

Арапски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ش / ش‍ / ‍ش‍ / ‍ش‎ (šīn)

 1. Једанаесто слово арапског алфабета. Његово име је شين (šīn) и његов еквивалент у српском језику је глас ш. Претходи му , а следи га .

  Облици[уреди]

  Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
  ش ـش ـشـ شـ

  Види још[уреди]

  Број[уреди]

  ش / ش‍ / ‍ش‍ / ‍ش‎ (šīn)

  1. Двадесет прво слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му , а следи га .

   Малежански[уреди]

   Изговор[уреди]

   Слово[уреди]

   ش / ش‍ / ‍ش‍ / ‍ش

   1. Четрнаесто слово малежанског алфабета.

   Види још[уреди]

   • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

   Паштунски[уреди]

   Изговор[уреди]

   Слово[уреди]

   šin - ش

   1. Двадесет друго слово паштунског алфабета.

   Облици[уреди]

   Самостални облик Крајњи облик
   ش ـش

   Види још[уреди]

   • Претходно слово: س
   • Следеће слово: ښ

   Персијски[уреди]

   Порекло[уреди]

   Потиче из персијског појма -išn.

   Суфикс[уреди]

   ـش (-eš)

   1. Груби еквивалент наставка -ција, -рање/-сање, као суфикса на глаголску основу, што резултира именицом која описује радњу тог глагола.

   Употреба[уреди]

   Додаци за презент који се завршавају дугим вокалом, додају ی ـیـ (-y-) испред овог суфикса, на пример, презентска основа глагола پالودن (pâludan) је پالای (pâlây), а крајњи резултат је глаголска именица پالایش (pâlâyeš) - рафинисање.

   Изговор[уреди]

   Изговор:

   DIN: ze  
   Loudspeaker.svg
   (датотека)

   Слово[уреди]

   / ﺷ‍ـ / ـﺸـ / ‍ـﺶ (šin)

   1. Шеснаесто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му س, а следи га ص. Име му је شین.

   Ујгурски[уреди]

   Изговор[уреди]

   • Име слова: МФА(кључ): /še/ obsolete or nonstandard characters (š), invalid IPA characters (š)
   • Фонема: МФА(кључ): /š/ obsolete or nonstandard characters (š), invalid IPA characters (š)

   Слово[уреди]

   še - ش

   1. Четрнаесто слово ујгурског алфабета.

   Облици[уреди]

   Самостални облик Крајњи облик
   ش ـش

   Види још[уреди]

   • Претходно слово: س
   • Следеће слово: غ