س

Такође погледајте: ش‎, س࣪, и س-

س U+0633, س
ARABIC LETTER SEEN
ز
[U+0632]
Арапски ش
[U+0634]
U+FEB1, ﺱ
ARABIC LETTER SEEN ISOLATED FORM

[U+FEB0]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB2]
U+FEB2, ﺲ
ARABIC LETTER SEEN FINAL FORM

[U+FEB1]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB3]
U+FEB3, ﺳ
ARABIC LETTER SEEN INITIAL FORM

[U+FEB2]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB4]
U+FEB4, ﺴ
ARABIC LETTER SEEN MEDIAL FORM

[U+FEB3]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEB5]
س U+0633, س
ARABIC LETTER SEEN
ز
[U+0632]
Арапски ش
[U+0634]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

س / س‍ / ‍س‍ / ‍س‎ (sīn)

 1. Дванаесто слово арапског алфабета. Његово име је زايْن (zāyn) и његов еквивалент у српском језику је глас з. Претходи му ز(z), а следи га ش(š).
 2. X, непозната променљива.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
س ـس ـسـ سـ

Види још[уреди]

Број[уреди]

س / س‍ / ‍س‍ / ‍س‎ (sīn)

 1. Петнаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му ن(n), а следи га ع(ʿ).

Малежански[уреди]

Порекло 1[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

س / س‍ / ‍س / ‍س

 1. Тринаесто слово малежанског алфабета.
Види још[уреди]
 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Порекло 2[уреди]

 1. Редни број 1

Краћи облик اسا, од прото-малајичког *əsa, од прото-малајо-хамичког *əsa, од прото-малајо-сумбаванског *əsa, од прото-сунда-сулавеси *əsa, од прото-малајо-полинежанског *əsa, од прото-аустонежанског *əsa.

Изговор[уреди]

Број[уреди]

Руми срицање - МФА(кључ): [se]

 1. (редни број) први
Изведени појмови[уреди]
 • se- / س-

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

sin - س

 1. Двадесет прво слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
س ـس

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ږ
 • Следеће слово: ش

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

 • Изговор:

DIN: se  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
س ـس ـسـ سـ
 1. Петнаесто слово персијско-арапског алфабета. Претходи му ژ, а следи га ش. Име му је سین.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

se - س

 1. Тринаесто слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
س ـس ـسـ سـ

Види још[уреди]

 • Претходно слово: ژ
 • Следеће слово: ش