ن

Такође погледајте: ں

ن U+0646, ن
ARABIC LETTER NOON
م
[U+0645]
Арапски ه
[U+0647]
U+FEE5, ﻥ
ARABIC LETTER NOON ISOLATED FORM

[U+FEE4]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE6]
U+FEE6, ﻦ
ARABIC LETTER NOON FINAL FORM

[U+FEE5]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE7]
U+FEE7, ﻧ
ARABIC LETTER NOON INITIAL FORM

[U+FEE6]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE8]
U+FEE8, ﻨ
ARABIC LETTER NOON MEDIAL FORM

[U+FEE7]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEE9]
ن U+0646, ن
ARABIC LETTER NOON
م
[U+0645]
Арапски ه
[U+0647]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

ن / ن‍ / ‍ن‍ / ‍ن(nūn)

 1. Двадесет пето слово арапског алфабета. Његово име је نون (nūn) и његов еквивалент у српском језику је глас н. Претходи му م(m), а следи га ه(h).

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ن ـن ـنـ نـ

Види још[уреди]

Број[уреди]

ن / ن‍ / ‍ن‍ / ‍ن(nūn)

Четрнаесто слово у традиционалном абџад редоследу, који се користи уместо бројева за набрајање. Претходи му م(m), а следи га س(s).


Малежански[уреди]

Иѕговор[уреди]

Слово[уреди]

ن / ن‍ / ‍ن‍ / ‍ن

 1. Двадесет девето слово малежанског алфабета.

Види још[уреди]

 • (Слова арапског писма) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

nun - ن

 1. Тридесет шесто слово паштунског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ن ـن

Види још[уреди]

 • Претходно слово: م
 • Следеће слово: ڼ

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

 • Изговор:

DIN: nun  
Аудио: (датотека)

Слово[уреди]

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
ن ـن ـنـ نـ
 1. Двадесет девето слово персијско-арапског алфабета. Претходи му م, а следи га و. Име му је نون.

Ујгурски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ne - ن

 1. Двадесет треће слово ујгурског алфабета.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
ن ـن

Види још[уреди]

 • Претходно слово: م
 • Следеће слово: ھ