ت

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Takođe pogledajte: پ‎, ب‎, ٹ, i ث
Arabic Taa.gif
ت U+062A, ت
ARABIC LETTER TEH
ة
[U+0629]
Arapski ث
[U+062B]
U+FE95, ﺕ
ARABIC LETTER TEH ISOLATED FORM

[U+FE94]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE96]
U+FE96, ﺖ
ARABIC LETTER TEH FINAL FORM

[U+FE95]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE97]
U+FE97, ﺗ
ARABIC LETTER TEH INITIAL FORM

[U+FE96]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE98]
U+FE98, ﺘ
ARABIC LETTER TEH MEDIAL FORM

[U+FE97]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE99]
ت U+062A, ت
ARABIC LETTER TEH
ة
[U+0629]
Arapski ث
[U+062B]

Arapski[uredi]

Slovo[uredi]

ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت‎ (tā’)

 • Treće slovo arapskog alfabeta. Ime slova je (tā’) i njegov ekvivalent u srpskom jeziku je t. Prethodi mu slovo , a sledi ga .

  Oblici[uredi]

  Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
  ت ـت ـتـ تـ

  Vidi još[uredi]

  Vidi još[uredi]

  ة - žensko T, tāʾ marbūṭa, تاء مربوطة

  Broj[uredi]

  ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت‎ (tā’)

  • Predstavlja dvadeset drugo slovo tradicionalnog abdžad redosleda, koji se koristi umesto brojeva. Prethodi mu , a sledi ga .

   Izgovor[uredi]

   Sa sukunom:

   • تْ = t (ne sledi vokal)

   Sa fathom:

   • تَ = ta

   Sa ا za produženje:

   • تَا =

   Sa kasrom:

   • تِ = ti

   Sa ي za produženje:

   • تِي =

   Sa damom:

   • تُ = tu

   Sa و za produženje:

   • تُو =

   Azerbejdžanski[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت (tā’) (ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت)

   • Četvrto slovo azerbejdžanskog alfabeta.

   Hausa[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

   • Osamnaesto slovo Hausa alfabeta.

   Kašmirski[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

   • Treće slovo kašmirskog alfabeta.

   Kurdski[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

   • Peto slovo kurdskog alfabeta.

   Maležanski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت

   • Treće slovo maležanskog alfabeta.

   Paštunski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت (te)

   • Četvrto slovo paštunskog alfabeta.

   Oblici[uredi]

   Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
   ت ـت ـتـ تـ

   Persijski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   • Izgovor:

   DIN: te  
   Loudspeaker.svg
   (datoteka)

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (te)

   • Četvrto slovo persijsko-arapskog alfabeta. Prethodi mu پ‎, a sledi ga ث‎. Ime mu je ته ili تِ.

   Pendžabski[uredi]

   Oblici[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

   • Četvrto slovo pendžabskog alfabeta.

   Sindski[uredi]

   Oblici[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (tā’)

   • Peto slovo sindskog alfabeta.

   Urdu[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت / ت‍ / ‍ت‍ / ‍ت (te)

   • Četvrto slovo urdu alfabeta.

   Ujgurski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   ت (te)

   • Peto slovo ujgurskog alfabeta.

   Oblici[uredi]

   Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
   ت ـت ـتـ تـ