آ

Такође погледајте: أ[U+0623 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE], ا[U+0627 ARABIC LETTER ALEF], اً‎, ٱ[U+0671 ARABIC LETTER ALEF WASLA], إ[U+0625 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW], и ا-

آ U+0622, آ
ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
Composition:ا [U+0627] + ◌ٓ [U+0653]
ء
[U+0621]
Арапски أ
[U+0623]
U+FE81, ﺁ
ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE ISOLATED FORM

[U+FE80]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE82]
U+FE82, ﺂ
ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE FINAL FORM

[U+FE81]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE83]
آ U+0622, آ
ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
Composition:ا [U+0627] + ◌ٓ [U+0653]
ء
[U+0621]
Арапски أ
[U+0623]

Арапски[уреди]

Слово[уреди]

  • Alif са мадом (maddah). Дупли 'alif који се користи за писање гласа МФА(кључ): /ʔaː/.

Облици[уреди]

Самостални облик Крајњи облик
آ ـآ

Види још[уреди]


Паштунски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

alifmadā - ﺁ

  • 'Alif са мадом (madda), један од облика ا, првог слова паштунског алфабета.

Персијски[уреди]

Изговор[уреди]

Слово[уреди]

ﺁ / ﺁ / ﺂ / ﺂ (alef madde)

Самостални облик Крајњи облик Средњи облик Почетни облик
آ ـآ ـآـ آـ
  1. Alef-e madde
  2. Â-ye bâ-kolâh (آی باکلاه = Alef са капом)

Употреба[уреди]

  • Користи се на почетку речи да би представило фонему /ɒː/.