ب

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Takođe pogledajte: پ‎, ت‎, ٹ, i ث
Arabic Baa.gif
ب U+0628, ب
ARABIC LETTER BEH
ا
[U+0627]
Arapski ة
[U+0629]
U+FE8F, ﺏ
ARABIC LETTER BEH ISOLATED FORM

[U+FE8E]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE90]
U+FE90, ﺐ
ARABIC LETTER BEH FINAL FORM

[U+FE8F]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE91]
U+FE91, ﺑ
ARABIC LETTER BEH INITIAL FORM

[U+FE90]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE92]
U+FE92, ﺒ
ARABIC LETTER BEH MEDIAL FORM

[U+FE91]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FE93]
ب U+0628, ب
ARABIC LETTER BEH
ا
[U+0627]
Arapski ة
[U+0629]

Arapski[uredi]

Slovo[uredi]

///‎ (bā’)

 1. Drugo slovo arapskog alfabeta. Njegovo ime je باء (bā’) i njegov ekvivalent u srpskom jeziku je b. Prethodi mu a sledi ga .

  Vidi još[uredi]

  Broj[uredi]

  ب (b)

  1. Drugo slovo u tradicionalnom abdžad redosledu, i koristi se kao zamena broja 2. Prethodi mu a sledi ga .

   Predlog[uredi]

   بِـ (bi-)

   1. Prefiks sa značenjem: sa, u, od.
   • (Slova arapskog pisma) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

   Kurdski[uredi]

   Slovo[uredi]

   ///‎ (bā’)

   1. Drugo slovo kurdsko-arapskog alfabeta Njegovo ime je با (bā) i ekvivalentno je srpskom slovu b. prethodi mu ا,a sledi ga پ. Ekvivalentno je slovu b u kurdsko-latiničnom alfabetu.

   Predlog[uredi]

   ب

   1. od

   Maležanski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   ///

   Vidi još[uredi]

   • (Slova arapskog pisma) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

   Paštunski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   1. Drugo slovo paštunskog alfabeta.

   Oblici[uredi]

   Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
   ب ـب ـبـ بـ

   Persijski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   • (file)

   Slovo[uredi]

   / ﺑ‍ // ‍ﺐ‎ (be)

   1. Drugo slovo persijsko-arapskog alfabeta. Prethodi mu ا, a sledi ga پ. Ime slova glasi به ili بِ.

   Tunižanski arapski[uredi]

   Predlog[uredi]

   بـ

   1. sa
    • نْحِبْ قَهْوَة بِالْحْلِيبْ (nḥib qahwa bilḥlīb) — Volim kafu s mlekom
    • تُرْعُشْ بِالْخُوفْ (turʿuš bilḫūf) - Ona se trese od straha

   Ujgurski[uredi]

   Izgovor[uredi]

   Slovo[uredi]

   ب

   1. Treće slovo ujgurskog alfabeta.

   Oblici[uredi]

   Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
   ب ـب ـبـ بـ