غ

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Takođe pogledajte: ع
19-Ghain.svg
غ U+063A, غ
ARABIC LETTER GHAIN
ع
[U+0639]
Arapski ػ
[U+063B]
U+FECD, ﻍ
ARABIC LETTER GHAIN ISOLATED FORM

[U+FECC]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FECE]
U+FECE, ﻎ
ARABIC LETTER GHAIN FINAL FORM

[U+FECD]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FECF]
U+FECF, ﻏ
ARABIC LETTER GHAIN INITIAL FORM

[U+FECE]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED0]
U+FED0, ﻐ
ARABIC LETTER GHAIN MEDIAL FORM

[U+FECF]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED1]
غ U+063A, غ
ARABIC LETTER GHAIN
ع
[U+0639]
Arapski ػ
[U+063B]

Arapski[uredi]

Slovo[uredi]

غ / غ‍ـ / ‍ـغ‍ـ / ‍ـغ(ğayn)

 1. Devetnaesto slovo arapskog alfabeta. Njegovo ime je غَيْن (ğayn) i njegov ekvivalent u srpskom jeziku ne postoji. Prethodi mu ع(ʿ), a sledi ga ف(f).

Oblici[uredi]

Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
غ ـغ ـغـ غـ

Vidi još[uredi]

Broj[uredi]

غ / غ‍ / ‍غ‍ / ‍غ(ğayn)

 1. Dvadeset osmo slovo u tradicionalnom abdžad redosledu, koji se koristi umesto brojeva za nabrajanje. Prethodi mu ظ().

Maležanski[uredi]

Izgovor[uredi]

Slovo[uredi]

غ / غ‍ / ‍غ‍ / ‍غ

 1. Dvadeseto slovo maležanskog alfabeta.

Vidi još[uredi]

 • (Slova arapskog pisma) ا‎,‎ ب‎,‎ ت‎,‎ ث‎,‎ ج‎,‎ ح‎,‎ خ‎,‎ د‎,‎ ذ‎,‎ ر‎,‎ ز‎,‎ س‎,‎ ش‎,‎ ص‎,‎ ض‎,‎ ط‎,‎ ظ‎,‎ ع‎,‎ غ‎,‎ ف‎,‎ ق‎,‎ ك‎,‎ ل‎,‎ م‎,‎ ن‎,‎ و‎,‎ ه‎,‎ ء‎,‎ ي[edit]

Paštunski[uredi]

Izgovor[uredi]

Slovo[uredi]

ǧayn - غ

 1. The twenty-ninth letter of the Pashto alphabet.

Oblici[uredi]

Samostalni oblik Krajnji oblik
غ ـغ

Vidi još[uredi]

 • Prethodno slovo: ع
 • Sledeće slovo: ف

Persijski[uredi]

Izgovor[uredi]

Izgovor:

DIN: ğain  
Audio: Loudspeaker.svg(datoteka)

Slovo[uredi]

Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
غ ـغ ـغـ غـ
 1. Dvadeset prvo slovo persijsko-arapskog alfabeta. Prethodi mu ع, a sledi ga ف. Ime mu je غین.

Ujgurski[uredi]

Izgovor[uredi]

Slovo[uredi]

ghe - غ

 1. Petnaesto slovo ujgurskog alfabeta.

Oblici[uredi]

Samostalni oblik Krajnji oblik
غ ـغ

Vidi još[uredi]

 • Prethodno slovo: ش
 • Sledeće slovo: ف