Извор: Викиречник
Jump to navigation Jump to search

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: jiǔ  
Loudspeaker.svg
(датотека)
ђу

Радикал:

5

Карактер

Традиционално Традиционално Једноставно


Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 5

Синоними:

...

Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一一九
 2. 一歲九遷一岁九迁
 3. 一禾九穗
 4. 一言九鼎 (yīyán-jiǔdǐng)
 5. 七返九還七返九还
 6. 三九天
 7. 三六九等
 8. 三回九曲
 9. 三回九轉三回九转
 10. 三教九流
 11. 三槐九棘
 12. 三等九格
 13. 三貞九烈三贞九烈
 14. 三跪九叩
 15. 三部九候
 16. 上九
 17. 下九
 18. 中九
 19. 九一八事變九一八事变 (Jiǔ-Yībā Shìbiàn )
 20. 九一四
 21. 九七大限
 22. 九七期限
 23. 九世之仇
 24. 九丘
 25. 九九
 26. 九九歸一九九归一
 27. 九九歸原九九归原
 28. 九九登高
 29. 九五 (jiǔwǔ)
 30. 九五之位
 31. 九五之尊
 32. 九份
 33. 九佐
 34. 九冬
 35. 九分
 36. 九刑
 37. 九功
 38. 九勢九势
 39. 九卿
 40. 九原
 41. 九原可作
 42. 九合
 43. 九合一匡
 44. 九吊六的
 45. 九命
 46. 九命奇冤
 47. 九品
 48. 九品中正
 49. 九品詞九品词
 50. 九國公約九国公约
 51. 九土
 52. 九地
 53. 九垓
 54. 九夏
 55. 九大行星
 56. 九天 (Jiǔtiān)
 57. 九天仙女
 58. 九天玄女
 59. 九如
 60. 九如鄉九如乡
 61. 九姻
 62. 九嬪九嫔
 63. 九子母
 64. 九孔
 65. 九官鳥九官鸟
 66. 九宮九宫
 67. 九宮格九宫格
 68. 九尾狐 (jiǔwěihú)
 69. 九尾龜九尾龟
 70. 九層塔九层塔 (jiǔcéngtǎ)
 71. 九嶷山
 72. 九州 (Jiǔzhōu)
 73. 九幽
 74. 九思
 75. 九懷九怀
 76. 九成
 77. 九成九
 78. 九成宮九成宫
 79. 九折臂
 80. 九故十親九故十亲
 81. 九數九数
 82. 九方
 83. 九方皋
 84. 九族 (jiǔzú)
 85. 九旒
 86. 九日
 87. 九春
 88. 九曜
 89. 九曲洞
 90. 九更天
 91. 九有
 92. 九服
 93. 九朽一罷九朽一罢
 94. 九歌
 95. 九歎九叹
 96. 九歸九归 (jiǔguī)
 97. 九死
 98. 九死一生
 99. 九死不悔
 100. 九江市
 101. 九泉 (jiǔquán)
 102. 九流
 103. 九流三教
 104. 九流十家
 105. 九流百家
 106. 九淵九渊
 107. 九烈三貞九烈三贞
 108. 九烏九乌
 109. 九煉成鋼九炼成钢
 110. 九牛一毛
 111. 九牛毛
 112. 九牧
 113. 九畹遺容九畹遗容
 114. 九疇九畴
 115. 九疊篆九叠篆
 116. 九疑山
 117. 九百
 118. 九皋
 119. 九眷
 120. 九禮九礼
 121. 九秋
 122. 九穀九谷
 123. 九竅九窍
 124. 九章
 125. 九章律
 126. 九章算術九章算术
 127. 九節鞭九节鞭
 128. 九經九经
 129. 九經字樣九经字样
 130. 九罭
 131. 九老會九老会
 132. 九聲九声
 133. 九芎
 134. 九花
 135. 九華九华
 136. 九華山九华山 (Jiǔhuá Shān)
 137. 九華帳九华帐 (jiǔhuázhàng)
 138. 九蓮燈九莲灯
 139. 九衢
 140. 九親九亲
 141. 九譯九译
 142. 九賓九宾
 143. 九轉丹九转丹
 144. 九轉金丹九转金丹
 145. 九辯九辩
 146. 九迴腸九回肠
 147. 九通
 148. 九連環九连环
 149. 九還丹九还丹
 150. 九重 (jiǔchóng)
 151. 九重天
 152. 九重葛
 153. 九重霄
 154. 九野
 155. 九針九针
 156. 九錫九锡
 157. 九門九门
 158. 九閽九阍
 159. 九霄
 160. 九霄雲外九霄云外
 161. 九音鑼九音锣
 162. 九頭鳥九头鸟
 163. 九香蟲九香虫
 164. 九鼎
 165. 九鼎大呂九鼎大吕
 166. 九龍九龙 (jiǔlóng)
 167. 九龍半島九龙半岛
 168. 九龍壁九龙壁
 169. 九龍杯九龙杯
 170. 五九國恥五九国耻
 171. 八九
 172. 八九分
 173. 八九分人
 174. 八病九痛
 175. 八索九丘
 176. 八花九裂
 177. 劉九兒刘九儿
 178. 力濟九區力济九区
 179. 北九州
 180. 十中八九
 181. 十之八九
 182. 十八九
 183. 十室九空
 184. 十拿九穩十拿九稳
 185. 十捉九著
 186. 十死九生
 187. 十清九濁十清九浊
 188. 十生九死
 189. 十病九痛
 190. 十米九糠
 191. 十羊九牧
 192. 十親九故十亲九故
 193. 十賭九輸十赌九输
 194. 十轉九空十转九空
 195. 回九
 196. 回腸九回回肠九回
 197. 天九
 198. 天保九如
 199. 夷九族
 200. 小九九
 201. 小加九
 202. 屏風九疊屏风九叠
 203. 廣九鐵路广九铁路
 204. 張九齡张九龄
 205. 愁腸九轉愁肠九转
 206. 接三換九接三换九
 207. 推牌九
 208. 搬九
 209. 數九数九
 210. 數九天数九天
 211. 易堂九子
 212. 暗九
 213. 東北九省东北九省
 214. 深居九重 (shēn jū jiǔchóng)
 215. 港九
 216. 燕九節燕九节
 217. 牌九 (páijiǔ)
 218. 牢九
 219. 窮九穷九
 220. 第九藝術第九艺术
 221. 簫韶九成箫韶九成
 222. 老九
 223. 耕九餘三耕九余三
 224. 舉十知九举十知九
 225. 視窗九五视窗九五
 226. 言十妄九
 227. 重九
 228. 重九登高
 229. 陸九淵陆九渊
 230. 陸九齡陆九龄
 231. 陽九阳九
 232. 陽九之會阳九之会
 233. 陽九之阨阳九之阨
 234. 雙九双九
 235. 風魔九伯风魔九伯
 236. 魄散九霄
 237. 鶴鳴九皋鹤鸣九皋
 238. 齊煙九點齐烟九点
 239. 龍生九子龙生九子


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

 • [archchinese.com [1]]
 1. ПОСТАЊЕ 7,8,9 Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић, Библија, 2007, Београд, ISBN 978-86-84229-36-8 стр.813, стр. 5,6