Пређи на навигацију Пређи на претрагу

U+842C, 萬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842C

[U+842B]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+842D]

(кинески)

U+842C, 萬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842C

[U+842B]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+842D]
Објашњење.
Објашњење.

Изговор:

пинјин: wàn  
Loudspeaker.svg
(датотека)
ван

Радикал:

140437

Композиција

лево :
десно: , , , , ,
горе : ,
доле : ,

Карактер

Традиционално Једноставно Shinjitai


Тетрада: ...тетр. ...

Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Дневника, глава 27

Навигатор

... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
ван ... ... ... ...

Синоними:
...

Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一擲百萬一掷百万
 2. 一日萬機一日万机
 3. 一本萬利一本万利
 4. 一碧萬頃一碧万顷
 5. 一食萬錢一食万钱
 6. 三呼萬歲三呼万岁
 7. 不遠萬里不远万里
 8. 人千人萬人千人万
 9. 以一持萬以一持万
 10. 以一知萬以一知万
 11. 以一馭萬以一驭万
 12. 以防萬一以防万一
 13. 來千去萬来千去万
 14. 傲睨萬物傲睨万物
 15. 儀態萬千仪态万千
 16. 儀態萬方仪态万方
 17. 億萬亿万 (yìwàn)
 18. 億萬斯年亿万斯年
 19. 光焰萬丈光焰万丈
 20. 光芒萬丈光芒万丈
 21. 前程萬里前程万里
 22. 劈屍萬段劈尸万段
 23. 力敵萬人力敌万人
 24. 力敵萬夫力敌万夫
 25. 功流萬世功流万世
 26. 包羅萬象包罗万象
 27. 十二萬分十二万分
 28. 十萬火急十万火急
 29. 十萬火速十万火速
 30. 千乘萬騎千乘万骑 (qiānshèng wàn jì)
 31. 千仇萬恨千仇万恨
 32. 千依萬順千依万顺
 33. 千倉萬箱千仓万箱
 34. 千兵萬馬千兵万马
 35. 千刀萬剁千刀万剁
 36. 千刀萬剮千刀万剐
 37. 千刁萬惡千刁万恶
 38. 千千萬萬千千万万
 39. 千叮萬囑千叮万嘱
 40. 千呼萬喚千呼万唤
 41. 千咒萬罵千咒万骂
 42. 千喚萬喚千唤万唤
 43. 千妥萬妥千妥万妥
 44. 千妥萬當千妥万当
 45. 千家萬戶千家万户
 46. 千山萬壑千山万壑
 47. 千山萬水千山万水 (qiānshānwànshuǐ)
 48. 千岐萬轍千岐万辙
 49. 千巖萬壑千岩万壑
 50. 千巖萬谷千岩万谷
 51. 千差萬別千差万别 (qiānchā-wànbié)
 52. 千年萬載千年万载
 53. 千思萬想千思万想
 54. 千恩萬謝千恩万谢 (qiān'ēnwànxiè)
 55. 千愁萬恨千愁万恨
 56. 千愁萬慮千愁万虑
 57. 千愁萬緒千愁万绪
 58. 千態萬狀千态万状
 59. 千挑萬選千挑万选
 60. 千推萬阻千推万阻
 61. 千支萬派千支万派
 62. 千方萬計千方万计
 63. 千村萬落千村万落
 64. 千條萬端千条万端
 65. 千條萬緒千条万绪
 66. 千歡萬喜千欢万喜
 67. 千狀萬態千状万态
 68. 千狀萬端千状万端
 69. 千生萬死千生万死
 70. 千真萬真千真万真
 71. 千真萬確千真万确 (qiānzhēnwànquè)
 72. 千秋萬世千秋万世
 73. 千秋萬代千秋万代
 74. 千秋萬古千秋万古
 75. 千秋萬歲千秋万岁 (qiānqiū wànsuì)
 76. 千端萬緒千端万绪
 77. 千紅萬紫千红万紫
 78. 千絲萬縷千丝万缕
 79. 千緒萬端千绪万端
 80. 千般萬樣千般万样
 81. 千萬千万 (qiānwàn)
 82. 千萬買鄰千万买邻
 83. 千言萬語千言万语 (qiānyánwànyǔ)
 84. 千變萬化千变万化 (qiānbiànwànhuà)
 85. 千變萬狀千变万状
 86. 千軍萬馬千军万马 (qiānjūnwànmǎ)
 87. 千辛萬苦千辛万苦 (qiānxīnwànkǔ)
 88. 千門萬戶千门万户
 89. 千難萬險千难万险
 90. 千難萬難千难万难
 91. 千頭萬緒千头万绪
 92. 咫尺萬里咫尺万里
 93. 天地萬物天地万物
 94. 家貲萬貫家赀万贯
 95. 封侯萬里封侯万里
 96. 屈一伸萬屈一伸万
 97. 巨萬巨万 (jùwàn)
 98. 廣廈萬間广厦万间
 99. 感慨萬千感慨万千
 100. 懸旌萬里悬旌万里
 101. 成千上萬成千上万 (chéngqiānshàngwàn)
 102. 成千成萬成千成万
 103. 成千累萬成千累万
 104. 成千論萬成千论万
 105. 挂一漏萬挂一漏万
 106. 排除萬難排除万难
 107. 掛一漏萬挂一漏万
 108. 插架萬軸插架万轴
 109. 揚名立萬扬名立万
 110. 撥萬論千拨万论千
 111. 撥萬輪千拨万轮千
 112. 數以萬計数以万计
 113. 日理萬機日理万机
 114. 日試萬言日试万言
 115. 日食萬錢日食万钱
 116. 明見萬里明见万里
 117. 明鑒萬里明鉴万里
 118. 晴空萬里晴空万里
 119. 未知萬一未知万一
 120. 柔情萬千柔情万千
 121. 森羅萬象森罗万象
 122. 氣象萬千气象万千
 123. 源泉萬斛源泉万斛
 124. 無千大萬无千大万
 125. 無千無萬无千无万
 126. 煙波萬頃烟波万顷
 127. 燈火萬家灯火万家
 128. 牙籤萬軸牙签万轴
 129. 狼狽萬狀狼狈万状
 130. 生佛萬家生佛万家
 131. 百萬百万 (bǎiwàn)
 132. 百萬之眾百万之众
 133. 百萬富翁百万富翁 (bǎiwàn fùwēng)
 134. 百萬雄兵百万雄兵
 135. 百萬雄師百万雄师
 136. 盈千累萬盈千累万
 137. 相去萬里相去万里
 138. 瞬息萬變瞬息万变
 139. 碎屍萬段碎尸万段
 140. 碧波萬頃碧波万顷
 141. 筆力萬鈞笔力万钧
 142. 紅塵萬丈红尘万丈
 143. 罪當萬死罪当万死
 144. 罪該萬死罪该万死
 145. 腰纏萬貫腰缠万贯
 146. 莫報萬一莫报万一 (mò bào wànyī)
 147. 萬一万一 (wànyī)
 148. 萬丈万丈 (wànzhàng)
 149. 萬丈深淵万丈深渊
 150. 萬丈竿頭万丈竿头
 151. 萬不及一万不及一
 152. 萬不可失万不可失
 153. 萬不失一万不失一
 154. 萬不得已万不得已
 155. 萬世万世 (wànshì)
 156. 萬世一時万世一时
 157. 萬世師表万世师表
 158. 萬乘万乘 (wànshèng)
 159. 萬乘之國万乘之国
 160. 萬乘之尊万乘之尊
 161. 萬事万事 (wànshì)
 162. 萬事亨通万事亨通
 163. 萬事大吉万事大吉
 164. 萬事如意万事如意 (wànshìrúyì)
 165. 萬事皆休万事皆休
 166. 萬事通万事通
 167. 萬人之敵万人之敌
 168. 萬人坑万人坑 (wànrénkēng)
 169. 萬人敵万人敌
 170. 萬人空巷万人空巷
 171. 萬人迷万人迷
 172. 萬仞万仞
 173. 萬代万代
 174. 萬代一時万代一时
 175. 萬代千秋万代千秋
 176. 萬元戶万元户
 177. 萬兒万儿
 178. 萬兒八千万儿八千
 179. 萬全万全 (wànquán)
 180. 萬全之策万全之策
 181. 萬全之計万全之计
 182. 萬分万分 (wànfēn)
 183. 萬別千差万别千差
 184. 萬剮千刀万剐千刀
 185. 萬劫万劫 (wànjié)
 186. 萬劫不復万劫不复
 187. 萬千万千
 188. 萬卷万卷
 189. 萬古万古 (wàngǔ)
 190. 萬古不滅万古不灭
 191. 萬古千秋万古千秋
 192. 萬古流芳万古流芳
 193. 萬古留芳万古留芳
 194. 萬古長春万古长春
 195. 萬古長青万古长青 (wàngǔ chángqīng)
 196. 萬國万国 (wànguó)
 197. 萬國公報万国公报
 198. 萬國旗/万国旗
 199. 萬境歸空/万境归空
 200. 萬壑/万壑
 201. 萬壑爭流/万壑争流
 202. 萬壽/万寿 (wànshòu)
 203. 萬壽千秋/万寿千秋
 204. 萬壽山/万寿山
 205. 萬壽無疆/万寿无疆
 206. 萬壽菊/万寿菊 (wànshòujú)
 207. 萬夫/万夫
 208. 萬夫不當/万夫不当
 209. 萬夫莫敵/万夫莫敌
 210. 萬夫莫當/万夫莫当
 211. 萬姓/万姓
 212. 萬姓統譜/万姓统谱
 213. 萬安/万安
 214. 萬家燈火/万家灯火 (wàn jiā dēnghuǒ)
 215. 萬家生佛/万家生佛
 216. 萬寶囊/万宝囊
 217. 萬寶常/万宝常
 218. 萬巒鄉/万峦乡
 219. 萬年/万年 (wànnián)
 220. 萬年曆/万年历
 221. 萬年青/万年青
 222. 萬幸/万幸 (wànxìng)
 223. 萬幾/万几
 224. 萬念俱灰/万念俱灰
 225. 萬急/万急
 226. 萬惡/万恶 (wàn'è)
 227. 萬戶侯/万户侯 (wànhùhóu)
 228. 萬戶千門/万户千门
 229. 萬把/万把
 230. 萬斛泉源/万斛泉源
 231. 萬方/万方
 232. 萬曆/万历
 233. 萬有/万有 (wànyǒu)
 234. 萬有引力/万有引力 (wànyǒu yǐnlì)
 235. 萬望/万望
 236. 萬機/万机
 237. 萬步表万步表
 238. 萬歲万岁 (wànsuì)
 239. 萬歲千秋万岁千秋
 240. 萬歲爺万岁爷
 241. 萬死万死 (wànsǐ)
 242. 萬死一生万死一生
 243. 萬死不辭万死不辞 (wàn sǐ bù cí)
 244. 萬民傘万民伞
 245. 萬水千山万水千山 (wànshuǐqiānshān)
 246. 萬法唯識万法唯识
 247. 萬無万无
 248. 萬無一失万无一失
 249. 萬無失一万无失一
 250. 萬物万物 (wànwù)
 251. 萬物之靈万物之灵
 252. 萬狀万状 (wànzhuàng)
 253. 萬目睽睽万目睽睽
 254. 萬眾一心万众一心
 255. 萬石/万石
 256. 萬福/万福 (wànfú)
 257. 萬種/万种
 258. 萬種風情/万种风情
 259. 萬竅/万窍
 260. 萬端/万端 (wànduān)
 261. 萬箭攢心万箭攒心
 262. 萬箭穿心万箭穿心
 263. 萬箱万箱
 264. 萬籟万籁 (wànlài)
 265. 萬籟俱寂万籁俱寂
 266. 萬籟無聲万籁无声
 267. 萬籤插架万签插架
 268. 萬紅千紫万红千紫
 269. 萬紫千紅万紫千红
 270. 萬緒千端万绪千端
 271. 萬緒千頭万绪千头
 272. 萬緣万缘
 273. 萬縷千絲万缕千丝
 274. 萬聖節万圣节 (wànshèngjié)
 275. 萬能万能 (wànnéng)
 276. 萬能膠万能胶
 277. 萬能鑰匙/万能钥匙
 278. 萬般/万般 (wànbān)
 279. 萬花筒/万花筒 (wànhuātǒng)
 280. 萬苦千辛/万苦千辛
 281. 萬華/万华
 282. 萬萬/万万 (wànwàn)
 283. 萬萬不可/万万不可
 284. 萬萬千千/万万千千
 285. 萬葉/万叶
 286. 萬言書/万言书
 287. 萬語千言/万语千言
 288. 萬象/万象 (wànxiàng)
 289. 萬象包羅/万象包罗
 290. 萬象更新/万象更新 (wànxiàng gēngxīn)
 291. 萬象森羅/万象森罗
 292. 萬貫/万贯 (wànguàn)
 293. 萬貫家私/万贯家私
 294. 萬貫家財/万贯家财
 295. 萬載千秋/万载千秋
 296. 萬那杜/万那杜 (Wànnàdù)
 297. 萬里/万里 (wànlǐ)
 298. 萬里之望/万里之望
 299. 萬里侯/万里侯
 300. 萬里同風/万里同风
 301. 萬里封侯/万里封侯
 302. 萬里江山/万里江山
 303. 萬里迢迢/万里迢迢
 304. 萬里長城/万里长城 (Wànlǐ Chángchéng)
 305. 萬里鵬程/万里鹏程
 306. 萬里鵬翼/万里鹏翼
 307. 萬重/万重
 308. 萬金/万金
 309. 萬金不換/万金不换
 310. 萬金之軀/万金之躯
 311. 萬金油/万金油
 312. 萬鈞/万钧
 313. 萬鍾/万钟
 314. 萬難/万难 (wànnán)
 315. 萬靈丹/万灵丹
 316. 萬頃万顷
 317. 萬頃琉璃万顷琉璃
 318. 萬頭攢動万头攒动
 319. 萬馬千軍万马千军
 320. 萬馬奔騰万马奔腾
 321. 萬馬皆瘖万马皆瘖
 322. 萬馬齊瘖万马齐瘖
 323. 要千取萬要千取万
 324. 計出萬全计出万全
 325. 說千說萬说千说万
 326. 論千論萬论千论万
 327. 變化萬端变化万端
 328. 豪情萬丈豪情万丈
 329. 貽笑萬世贻笑万世
 330. 貽羞萬年贻羞万年
 331. 遺臭萬代遗臭万代
 332. 遺臭萬年遗臭万年 (yíchòuwànnián)
 333. 遺臭萬載遗臭万载
 334. 金錢萬能金钱万能
 335. 鉅萬巨万
 336. 長風萬里长风万里
 337. 雄心萬丈雄心万丈
 338. 雙手萬能双手万能
 339. 離題萬里离题万里
 340. 雷霆萬鈞雷霆万钧
 341. 青錢萬選青钱万选
 342. 食日萬錢食日万钱
 343. 驚恐萬分惊恐万分
 344. 鵬程萬里鹏程万里 (péng chéng wàn lǐ)


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

Референце

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна