U+9664, 除
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9664

[U+9663]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+9665]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: chú  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

...

Значења:

...

Примери:

ВикицитатиЈезекиљ, глава 21

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 七除八扣 (qīchú-bākòu)
 2. 乘除 (chéngchú)
 3. 併除/并除
 4. 免除 (miǎnchú)
 5. 切除 (qiēchú)
 6. 別除權/别除权
 7. 刪除/删除 (shānchú)
 8. 削除 (xuēchú)
 9. 剔除 (tīchú)
 10. 剗惡除奸/刬恶除奸
 11. 剗草除根/刬草除根
 12. 剗除/刬除
 13. 剪惡除奸/剪恶除奸
 14. 剪草除根
 15. 剪除 (jiǎnchú)
 16. 割除
 17. 剷除/铲除
 18. 剿除 (jiǎochú)
 19. 加減乘除/加减乘除 (jiājiǎn chéngchú)
 20. 勦除/剿除
 21. 勾除
 22. 化除
 23. 卸除
 24. 去除 (qùchú)
 25. 堂除
 26. 大掃除/大扫除 (dàsǎochú)
 27. 大除夕
 28. 小除夕
 29. 屋除
 30. 屏除
 31. 差除
 32. 庭除
 33. 廢除/废除 (fèichú)
 34. 復除/复除
 35. 成除服
 36. 戒除 (jièchú)
 37. 所除
 38. 手到病除
 39. 扣除 (kòuchú)
 40. 扣除額/扣除额
 41. 拆除 (chāichú)
 42. 拔除
 43. 拜除
 44. 挖除
 45. 振弱除暴
 46. 捐除
 47. 掃除/扫除 (sǎochú)
 48. 掃除天下/扫除天下
 49. 排除 (páichú)
 50. 排除萬難/排除万难
 51. 摒除
 52. 摘除 (zhāichú)
 53. 撤除 (chèchú)
 54. 擯除/摈除 (bìnchú)
 55. 攘除
 56. 整除 (zhěngchú)
 57. 斬草除根/斩草除根 (zhǎncǎochúgēn)
 58. 斷怪除妖/断怪除妖
 59. 斷除/断除
 60. 日月其除
 61. 服除
 62. 杜漸除微/杜渐除微
 63. 東蕩西除/东荡西除
 64. 根除 (gēnchú)
 65. 歲除/岁除
 66. 歸除/归除
 67. 消除 (xiāochú)
 68. 清除 (qīngchú)
 69. 滌除/涤除
 70. 灶上騷除/灶上骚除
 71. 為民除害/为民除害
 72. 為民除患/为民除患
 73. 真除
 74. 破除 (pòchú)
 75. 祓除
 76. 祛蠹除奸
 77. 祛除 (qūchú)
 78. 祛風除熱/祛风除热
 79. 禁姦除猾/禁奸除猾
 80. 糞除/粪除
 81. 罪以功除
 82. 美除
 83. 翦草除根
 84. 翦除
 85. 聽除/听除
 86. 脫除/脱除
 87. 興利除害/兴利除害
 88. 興利除弊/兴利除弊
 89. 芟除
 90. 藥到病除/药到病除
 91. 蠲除
 92. 被除數/被除数 (bèichúshù)
 93. 西除東蕩/西除东荡
 94. 解除 (jiěchú)
 95. 討逆除暴/讨逆除暴
 96. 辟惡除患/辟恶除患
 97. 退除役
 98. 遷除/迁除
 99. 鏟除/铲除 (chǎnchú)
 100. 開除/开除 (kāichú)
 101. 防弊除害
 102. 防除
 103. 除凶去害
 104. 除卻/除却 (chúquè)
 105. 除去 (chúqù)
 106. 除召
 107. 除名 (chúmíng)
 108. 除喪/除丧
 109. 除地
 110. 除塵/除尘
 111. 除夕 (chúxī)
 112. 除外 (chúwài)
 113. 除夜 (chúyè)
 114. 除奸
 115. 除孝
 116. 除害 (chúhài)
 117. 除弊
 118. 除役
 119. 除息
 120. 除患興利/除患兴利
 121. 除惡務本/除恶务本
 122. 除惡務盡/除恶务尽
 123. 除惡扶善/除恶扶善
 124. 除拜
 125. 除授 (chúshòu)
 126. 除掉 (chúdiào)
 127. 除數/除数 (chúshù)
 128. 除日
 129. 除暴
 130. 除暴安良
 131. 除書/除书
 132. 除月
 133. 除服
 134. 除根 (chúgēn)
 135. 除權/除权 (chúquán)
 136. 除權判決/除权判决
 137. 除此之外 (chúcǐzhīwài)
 138. 除殘去穢/除残去秽
 139. 除汙/除污
 140. 除汙去垢/除污去垢
 141. 除汰
 142. 除法 (chúfǎ)
 143. 除溼/除湿
 144. 除溼機/除湿机
 145. 除疾遺類/除疾遗类
 146. 除籍 (chújí)
 147. 除紅捉綠/除红捉绿
 148. 除罪
 149. 除舊布新/除旧布新
 150. 除舊更新/除旧更新
 151. 除草 (chúcǎo)
 152. 除草劑/除草剂 (chúcǎojì)
 153. 除號/除号 (chúhào)
 154. 除蟲菊/除虫菊
 155. 除阻
 156. 除霜 (chúshuāng)
 157. 除霧器/除雾器
 158. 除靈/除灵
 159. 除非 (chúfēi)
 160. 階除/阶除
 161. 革除 (géchú)
 162. 驅除/驱除 (qūchú)


Сродни чланци са Википедије:

Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грузијски:
 • Грчки:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Мађарски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Норвешки:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Украјински:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце

 • [Biblija [1]]
 • [archchinese.com [2]]
 • [wordproject [3]]