Додатак:Грчки број и мере

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Број[уреди]

Грчки
број
Cardinal Ordinal Multiplier Fraction
0 μηδέν <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, μηδενικό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1 Α΄, α΄ ένα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n, ένας <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m, μια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• f, μία <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• f πρώτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
2 Β΄, β΄ δυο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, δύο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δεύτερος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• διπλός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, διπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• μισό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
3 Γ΄, γ΄ τρία <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n, τρεις <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m or f τρίτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τριπλός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, τριπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τρίτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
4 Δ΄, δ΄ τέσσερα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n, τέσσερις <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m or f τέταρτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τετραπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τέταρτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
5 Ε΄, ε΄ πέντε <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• πέμπτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• πέμπτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
6 ΣΤ΄, στ΄; Ϛ΄, ϛ΄ έξι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• έκτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• έκτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
7 Ζ΄, ζ΄ επτά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, εφτά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• έβδομος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• επταπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• έβδομο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
8 Η΄, η΄ οκτώ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, οχτώ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• όγδοος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• όγδοο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
9 Θ΄, θ΄ εννέα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, εννιά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ένατος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εννεαπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ένατο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
10 Ι΄, ι΄ δέκα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δεκαπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
11 ΙΑ΄, ια΄ έντεκα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, ένδεκα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ενδέκατος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ενδέκατο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
12 ΙΒ΄, ιβ΄ δώδεκα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δωδέκατος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δωδέκατο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
13 ΙΓ΄, ιγ΄ δεκατρία <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n, δεκατρείς <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m or f δέκατος τρίτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο τρίτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
14 ΙΔ΄, ιδ΄ δεκατέσσερα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n, δεκατέσσερις <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m or f δέκατος τέταρτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο τέταρτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
15 ΙΕ΄, ιε΄ δεκαπέντε <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος πέμπτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο πέμπτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
16 ΙΣΤ΄, ιστ΄; ΙϚ΄, ιϛ΄ δεκάξι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, δεκαέξι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος έκτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο έκτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
17 ΙΖ΄, ιζ΄ δεκαεπτά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, δεκαεφτά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος έβδομος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο έβδομο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
18 ΙΗ΄, ιη΄ δεκαοκτώ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, δεκαοχτώ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος όγδοος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο όγδοο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
19 ΙΘ΄, ιθ΄ δεκαεννέα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, δεκαεννιά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατος ένατος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δέκατο ένατο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
20 Κ΄, κ΄ είκοσι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εικοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εικοστό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
21 ΚΑ΄, κα΄ είκοσι ένα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εικοστός πρώτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
22 ΚΒ΄, κβ΄ είκοσι δυο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εικοστός δεύτερος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
23 ΚΓ΄, κγ΄ είκοσι τρία <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εικοστός τρίτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
30 Λ΄, λ΄ τριάντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τριακοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
40 Μ΄, μ΄ σαράντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τεσσαρακοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
50 Ν΄, ν΄ πενήντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• πεντηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• πεντηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
60 Ξ΄, ξ΄ εξήντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εξηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εξηκοστό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
70 Ο΄, ο΄ εβδομήντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εβδομηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εβδομηκοστό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
80 Π΄, π΄ ογδόντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ογδοηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ογδοηκοστό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
90 Ϟ΄, ϟ΄ ενενήντα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ενενηκοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
100 Ρ΄, ρ΄ εκατό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατονταπλάσιος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατοστό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
101 ΡΑ΄, ρα΄ εκατόν ένα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατοστός πρώτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
102 ΡΒ΄, ρβ΄
200 Σ΄, σ΄ διακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• διακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
300 Τ΄, τ΄ τριακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τριακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
400 Υ΄, υ΄ τετρακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τετρακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
500 Φ΄, φ΄ πεντακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• πεντακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
600 Χ΄, χ΄ εξακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εξακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
700 Ψ΄, ψ΄ επτακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• επτακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
800 Ω΄, ω΄ οκτακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• οκτακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
900 Ϡ΄, ϡ΄ εννιακόσια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εννεακοσιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1,000 ͵Α, ͵α χίλια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• χιλιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1001 ͵ΑΑ΄, ͵αα΄ χίλια ένα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• χιλιοστός πρώτος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
2,000 ͵Β, ͵β δύο χιλιάδες <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δισχιλιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
10,000, 1e4 ͵Ι, ͵ι δέκα χιλιάδες <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, μύριοι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δεκακισχιλιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1e5 ͵Ρ, ͵ρ εκατό χιλιάδες <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατοντακισχιλιοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1e6 εκατομμύριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• εκατομμυριοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1e9 δισεκατομμύριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• δισεκατομμυριοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1e12 τρισεκατομμύριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• τρισεκατομμυριοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
1e15 τετράκις εκατομμύριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•,
τετρακισεκατομμύριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
τετράκις εκατομμυριοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•,
τετρακισεκατομμυριοστός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
The lower case forms are less common.

Префикси[уреди]

multiples fractions
10e+1 deka- δεκα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• da 10e-1 deci- δεκατο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• d
10e+2 hecto- εκατό- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• h 10e-2 centi- εκατοστο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• c
10e+3 kilo- χιλιό- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, κιλο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• k 10e-3 milli- χιλιοστο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m
10e+6 mega- μεγα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• M 10e-6 micro- μικρο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• μ
10e+9 giga- γιγα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• G 10e-9 nano- νανο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• n
10e+12 tera- τερα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• T 10e-12 pico- πικο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• p
10e+15 peta- πετα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• P 10e-15 femto- φεμτο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• f
10e+18 exa- εξα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• E 10e-18 atto- αττο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• a
10e+21 zetta- ζεττα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Z 10e-21 zepto- ζεπτο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• z
10e+24 yotta- γιοττα- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Y 10e-24 yocto- γιοκτο- <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• y

Miscellaneous units of measure[уреди]

Unit Μονάδα Symbol Quantity System Notes
acre έικρ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ac area Imperial = 4840 sq.yd
ampere, amp αμπέρ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• A electrical current SI base unit
angstrom άνγκστρομ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• length = 10-10 metre
are άριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• a area accepted SI = 1/100 hectare
astronomical unit αστρονομική μονάδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• au, ua length astronomy = 149.6 x 109 m
bar μπαρ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• bar atmospheric pressure non-SI 105 Pa
becquerel μπεκερέλ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Bq radioactive activity SI derived unit
cable length ναυτικό στάδιο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• length (nautical) international = 185.2m = 1/10 nautical mile
calorie, gramcalorie θερμίδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•γραμμοθερμίδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• energy non-SI = 4.184 Joule
calorie, kilocalorie θερμίδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•χιλιοθερμίδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• energy non-SI = 4.184 kJoule
candela κηρίο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, καντέλα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• cd luminous intensity SI base unit
carat καράτι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ct mass = 1/5 g
centimetre εκατοστόμετρο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• cm length CGS = 1/100 m
centimetre per second εκατοστόμετρο ανά δευτερόλεπτο cm/s velocity CGS
coulomb κουλόμπ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• C electrical charge SI derived
degree μοίρα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ° plane angle SI accepted = 1/360 rotation
degree Celsius βαθμός Κελσίου <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• °C temperature SI derived see also: kelvin
degree Fahrenheit βαθμός ΡΦαρενάιτ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• °F temperature
degree Reaumur βαθμός Ρεωμύρου <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• °R temperature
drachm, dram, dirham δράμι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ʒ, ℨ, dr mass Greek domestic (< 1959) = 3.203g = 1/400 οκά
dyne dyne dyn force CGS
erg erg erg energy CGS
farad φαράντ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• F electrical capacitance SI derived
fathom οργυιά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• length (nautical) Imperial = 6ft = 1.8288m
foot πόδι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, πους <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ft length Imperial = 0.3048m exactly
gal γκαλ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Gal acceleration CGS = 1 cm/s/s
gallon γαλόνι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• gal volume Imperial = 4.55 litre
gauss γκάους <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• G, Gs magnetic flux density CGS = 1x10-4 tesla
gram γραμμάριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• g mass CGS
gray γκρέυ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Gy radiation: absorbed dose SI derived unit
hectare εκτάριο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ha area SI accepted = 10,000 m2
henry ανρί <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• H electrical inductance SI derived
hertz χερτζ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Hz frequency SI derived unit = 1 cycle/s
inch ίντσα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• in length Imperial = 25.4 mm exactly
joule τζάουλ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• J energy SI derived = 1x107 erg
kartezini καρτεζίνι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mass Greek = 115g = 36 δράμια
katal κατάλ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kat catalytic activity SI derived unit = 1 mol/s
"katostari" κατοστάρι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mass Greek = 100 δράμια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• = 1/4 οκά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
kayser K wavenumber CGS
kelvin κέλβιν <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• K thermodynamic temperature SI base unit
kilogram, kilo χιλιόγραμμο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, κιλό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kg, χγρ. <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mass SI
kilotonne χιλιότονο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kt, Tg mass = 1000 kg
kilowatt κιλοβάτ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kW electrical power derived
kilowatt-hour κιλοβατώρα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kWh electrical energy derived
knot κόμβος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• kn, kt velocity SI accepted = 1.852 km/hr
light year έτος φωτός <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• ly length astronomy = 9.4607 x 1015 m
litre λίτρο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• l volume SI accepted
lumen λούμεν <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• lm luminous flux SI derived unit
lux λουξ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•, lux <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• lx illuminance SI derived
maxwell μάξγουελ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Mx magnetic flux CGS = 10-8 weber
metre μέτρο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m length SI base unit
mho (reciprocal ohm) mho <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Ω-1 electrical conductance obsolete = 1 siemens
micrometre μικρόμετρο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• μm length SI derived = micron
micron μικρόν <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• μm, μ length SI derived = micrometre
mile μίλι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mi length Imperial = 1760yd = 1.609344km
mina μνα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mass historical = 500g approx.
minute λεπτό <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• m time SI accepted
μόδιο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• volume/mass used for olives
mole μολ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mol amount of substance SI base unit
nautical mile ναυτικό μίλι <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• M, NM, nmi length (nautical) SI derived = 1852m
newton νιούτον <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• N force SI derived
oersted [Терм?] magnetising field CGS = 1 dyne per maxwell
ohm ωμ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Ω electrical resistance SI derived
oka οκά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• mass Greek domestic (< 1959) = 1.281kg = 400 δράμια <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">•
ounce ουγγιά <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• oz mass Imperial = 28.35g
parsec παρσέκ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• pc length astronomy = 3.0857 x 1016 m
pascal πασκάλ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Pa pressure, stress SI derived unit = 1 Nm-2
phot ph illuminance CGS = 10000 lux
plethron πλέθρο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• length Greek historical 1/6 stadion = 30m approx
poise πουάζ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• P viscosity CGS
pound λίβρα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• lb mass Imperial 453.58g
radian ακτίνιο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• rad angle SI = 360/2π = 57.3deg approx
second δευτερόλεπτο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• s time SI base unit, CGS = 1/60 min
siemens ζήμενς <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• S electrical conductance SI derived
sievert σίβερτ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Sv radiation dose SI derived unit
stadion στάδιο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• length Greek historical = 150-200 m
steradian στερακτίνιο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• sr solid angle SI derived = sphere/4π
stilb sb luminance CGS = 1 candela/cm2
stokes St kinematic viscosity CGS
stremma στρέμμα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• area Greek = 1/10 hectare
tesla τέσλα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• T magnetic flux density SI derived
talent τάλαντο <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• weight historical range = 25-60 kg
tonne τόνος <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• t weight SI derived = 1,000 kg
volt βολτ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• V electrical potential SI derived
watt βατ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• W power SI derived
weber βέμπερ <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• Wb magnetic flux SI derived
yard γιάρδα <span style="cursor:help;" title="Lua грешка in package.lua at line 80: module 'Модул:language-like' not found.">• yd length Imperial = 0.9144 m
† In Greek technical writing it is usual to use the Roman characters.

Further reading[уреди]