Пређи на садржај

U+798F, 福
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-798F

[U+798E]
CJK Unified Ideographs
[U+7990]

U+FA1B, 福
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1B

[U+FA1A]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA1C]
福 U+2F956, 福
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F956
𥛅
[U+2F955]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 秫
[U+2F957]


Редослед писања карактера 福.

Изговор:

пинјин:  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

113 001

Значења:

 1. срећа
 2. богатство
 3. благослов

Примери:

 1. 有这么好的闺女,真是你的福分。 Заиста си срећан (благословен) што имаш тако добру кћер.

Викицитати1. Мојсијева, глава 17

 1. 16 使一個百姓君王
  1. 16 Wǒ bì cì fú gěi tā, yě yào shǐ nǐ cóng tā dé yīgè er zi, wǒ yào cì fú gěi tā, tā yě yào zuò duō guó zhī mǔ, bì yǒu bǎixìng de jūnwáng cóng tā ér chū.
   1. 16. И ја ћу је благословити, и даћу ти сина од ње; благословићу је, и биће мати многим народима, и цареви народима изаћи ће од ње.
    1. 1 Мој. 18:10, 1 Мој. 21:1
     1. 15 17

Хомофони:

 • - нагињати, пасти, сакрити се
 • - дивља патка, пливати
 • - стабилан, придржати, помоћи
 • - улити поверење
 • - четкати, лако ударити
 • - одећа, узимати или пити (лек), услужити, услуга, слагати се, сложити се, наговорити
 • - ухватити, заробљеник
 • - плутати, плитак или површан
 • - знак, ознака
 • - ширина, мера
 • - изговорио
 • - шишмиш

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一路福星
 2. 一飽眼福一饱眼福
 3. 三福田
 4. 五福
 5. 五福紙五福纸
 6. 五福臨門五福临门
 7. 享福 (xiǎngfú)
 8. 介福
 9. 作威作福
 10. 作福作威
 11. 來福槍来福枪 (láifúqiāng)
 12. 來福線来福线
 13. 俾爾遐福俾尔遐福
 14. 兒童福利儿童福利
 15. 全家福 (quánjiāfú)
 16. 全福
 17. 分神福
 18. 利國福民利国福民
 19. 勞工福利劳工福利
 20. 厚德載福厚德载福
 21. 口福 (kǒufú)
 22. 命小福薄
 23. 因禍得福因祸得福
 24. 因禍為福因祸为福
 25. 國民福利国民福利
 26. 增福財神增福财神
 27. 壽山福海寿山福海
 28. 多福多壽多福多寿
 29. 大福 (dàfú)
 30. 大福不再
 31. 大福大量
 32. 大飽口福大饱口福
 33. 大飽眼福大饱眼福
 34. 天官賜福天官赐福
 35. 天福
 36. 奇龐福艾奇庞福艾
 37. 威福 (wēifú)
 38. 威福由己
 39. 威福自己
 40. 嫏嬛福地
 41. 家庭福利
 42. 幸福 (xìngfú)
 43. 後福后福
 44. 得福不知
 45. 徼福
 46. 心靈福至心灵福至
 47. 惜福
 48. 托福 (tuōfú)
 49. 折福
 50. 接福
 51. 擅作威福
 52. 擇福宜重择福宜重
 53. 散福
 54. 旦夕禍福旦夕祸福
 55. 時來福湊时来福凑
 56. 景福
 57. 有福同享
 58. 歸福归福
 59. 毋望之福
 60. 求福禳災求福禳灾
 61. 沒福没福
 62. 沒福消受没福消受
 63. 法蘭克福法兰克福 (Fǎlánkèfú)
 64. 洞天福地
 65. 洪福
 66. 洪福齊天洪福齐天
 67. 清福
 68. 無妄之福无妄之福
 69. 無福消受无福消受
 70. 營福营福
 71. 番番是福
 72. 痴人痴福
 73. 痴福
 74. 發福发福 (fāfú)
 75. 百福
 76. 百福具臻
 77. 眼福 (yǎnfú)
 78. 社會福利社会福利 (shèhuì fúlì)
 79. 祈福 (qífú)
 80. 祈福酬神
 81. 祝福 (zhùfú)
 82. 神天福佑
 83. 神福 (shénfú)
 84. 禍中有福祸中有福
 85. 禍作福階祸作福阶
 86. 禍為福先祸为福先
 87. 禍福祸福 (huòfú)
 88. 禍福倚伏祸福倚伏
 89. 禍福同門祸福同门
 90. 禍福惟人祸福惟人
 91. 禍福有命祸福有命
 92. 禍福無偏祸福无偏
 93. 禍福無常祸福无常
 94. 禍福無門祸福无门
 95. 禍福由人祸福由人
 96. 禍福相倚祸福相倚
 97. 禍福相生祸福相生
 98. 禍福與共祸福与共
 99. 禍福靡常祸福靡常
 100. 禍絕福連祸绝福连
 101. 禍與福鄰祸与福邻
 102. 福不徒來福不徒来
 103. 福不盈眥福不盈眦
 104. 福人
 105. 福份
 106. 福傳語言福传语言
 107. 福分 (fúfèn) - срећа, благослов
 108. 福利 (fúlì) - добробит
 109. 福利國家福利国家
 110. 福利指標福利指标
 111. 福利社
 112. 福利社會福利社会
 113. 福吉
 114. 福善禍淫福善祸淫
 115. 福地 (fúdì)
 116. 福地洞天
 117. 福壽福寿 (fúshòu)
 118. 福壽全歸福寿全归
 119. 福壽天成福寿天成
 120. 福壽天齊福寿天齐
 121. 福壽年高福寿年高
 122. 福壽康寧福寿康宁
 123. 福壽無疆福寿无疆
 124. 福壽粥福寿粥
 125. 福壽綿綿福寿绵绵
 126. 福壽綿長福寿绵长
 127. 福壽膏福寿膏
 128. 福壽雙全福寿双全
 129. 福壽餅福寿饼
 130. 福壽齊天福寿齐天
 131. 福如山岳
 132. 福如東海福如东海
 133. 福如海淵福如海渊
 134. 福安
 135. 福將福将
 136. 福履
 137. 福履增綏福履增绥
 138. 福州戲福州戏
 139. 福州評話福州评话
 140. 福庇
 141. 福廕
 142. 福德
 143. 福德正神
 144. 福德粥
 145. 福惠雙修福惠双修
 146. 福慧
 147. 福星
 148. 福星高照
 149. 福晉福晋
 150. 福杯
 151. 福業相牽福业相牵
 152. 福樂福乐
 153. 福橘
 154. 福氣福气 (fúqì) - срећа
 155. 福水
 156. 福澤福泽
 157. 福為禍先福为祸先
 158. 福為禍始福为祸始
 159. 福無十全福无十全
 160. 福無雙至福无双至
 161. 福爾摩斯福尔摩斯 (Fú'ěrmósī)
 162. 福爾摩沙福尔摩沙] (Fú'ěrmóshā)
 163. 福物
 164. 福生于微
 165. 福田 (fútián)
 166. 福田衣
 167. 福盡災生福尽灾生
 168. 福相
 169. 福祉 (fúzhǐ)
 170. 福祿福禄 (fúlù)
 171. 福祿壽福禄寿 (Fú-Lù-Shòu)
 172. 福祿雙全福禄双全
 173. 福緣福缘
 174. 福至心靈福至心灵
 175. 福與天齊福与天齐
 176. 福舍
 177. 福蔭福荫
 178. 福薄
 179. 福證福证
 180. 福躬
 181. 福過災生福过灾生
 182. 福酒
 183. 福音 (fúyīn) - благовести, јеванђеље
 184. 福音書福音书 (fúyīnshū)
 185. 福食
 186. 福馬林福马林
 187. 福齊南山福齐南山
 188. 約翰福音约翰福音
 189. 納福纳福
 190. 羅斯福罗斯福
 191. 老人福利
 192. 老年福利
 193. 耳福 (ěrfú)
 194. 自求多福
 195. 萬福万福 (wànfú)
 196. 蒲福風級蒲福风级
 197. 薄福
 198. 薩福主義萨福主义
 199. 行福
 200. 託福托福
 201. 豔福艳福 (yànfú)
 202. 賜福赐福 (cìfú)
 203. 路加福音
 204. 載福载福
 205. 轉災為福转灾为福
 206. 轉禍為福转祸为福
 207. 造福 (zàofú)
 208. 過福过福
 209. 遐福
 210. 避禍就福避祸就福
 211. 降福
 212. 飲福饮福
 213. 馬可福音马可福音
 214. 馬太福音马太福音 (Mǎtài Fúyīn)
 215. 鴻福鸿福
 216. 齊人之福齐人之福
 217. 齊天洪福齐天洪福


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце