Пређи на садржај

Викиречник:Тајски романизација

Енглески Wikipedia has an article on:
Википедија

These are the rules concerning transliteration in Тајски entries.

Сугласници[уреди]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tone class mid high low mid high low mid high low mid high
Consonants () (kɔ̌ɔ) (kɔ̌ɔ)1 (kɔɔ) (kɔɔ)1 (kɔɔ) (ngɔɔ) (jɔɔ) (chɔ̌ɔ) (chɔɔ)6 (sɔɔ)6 (chá)6 () () (dtɔɔ) () (tɔɔ) () (nɔɔ) (dɔɔ) (dtɔɔ) ()
Paiboon Initials g k ng j ch s ch y d dt t n d dt t
Finals k (k) k (k) k t (t) t n t t
Royal Institute Initials k kh ng ch s ch y d t th n d t th
Finals k (k) k (k) k t (t) t n t t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Tone class low mid high low low high low mid low
Consonants (tɔɔ) () (nɔɔ) (bɔɔ) (bpɔɔ) (pɔ̌ɔ) () (pɔɔ) ()6 () (mɔɔ) (yɔɔ) (rɔɔ)4,5 (lɔɔ)5,6 (wɔɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ)6 (hɔ̌ɔ) () (ɔɔ) (hɔɔ)
Paiboon Initials t n b bp p f p f p m y r l w s h l 2 h
Finals t p (p) p i3 n o3 t (h) n (h)
Royal Institute Иницијали th n b p ph f ph f ph m y r l w s h l 2 h
Finals t p (p) p i3 n o3 t (h) n (h)
  1. Obsolete letters
  2. Silent as initial consonant
  3. Part of a diphthong
  4. Final ร without a vowel mark = ɔɔn; Medial รร = a
  5. ฤ = รึ (rʉ, rue); ฤๅ = รือ: (rʉʉ, rue); ฦ = ลึ (lʉ, lue); ฦๅ = ลือ: (lʉʉ, lue). However, their pronunciation might change in words.
  6. Western loanwords sometimes use initials as alternative finals instead.
  7. Finals in parentheses are theorical and they have never occured.

Самогласници[уреди]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Самогласници Open syllable ◌ะ ◌า ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ือ ◌ุ ◌ู เ◌ะ เ◌ แ◌ะ แ◌ โ◌ะ โ◌ เ◌าะ ◌อ เ◌อะ เ◌อ เ◌ียะ เ◌ีย เ◌ือะ เ◌ือ ◌ัวะ ◌ัว ไ◌ ใ◌ เ◌า
Closed syllable ◌ั ◌ื เ◌็ แ◌็ ◌็อ เ◌ิ เ◌ีย เ◌ือ ◌ว ◌ำ
Paiboon a aa i ii ʉ ʉʉ u uu e ee ɛ ɛɛ o oo ɔ ɔɔ ə əə ia iia ʉa ʉʉa ua uua am ai ao
Royal Institute a i ue u e ae o oe ia uea ua am ai ao

Phonetic diphthongs[уреди]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Diphthongs ◌ัย ◌าย ◌าว ◌ิว ◌ึย ◌ุย ◌ูย เ◌็ว เ◌ว แ◌็ว แ◌ว โ◌ย ◌็อย ◌อย เ◌ย เ◌ียว เ◌ือย ◌วย
Paiboon ai aai aao iu ʉi ui uui eo eeo ɛo ɛɛo ooi ɔi ɔɔi əəi iiao ʉʉai uuai
Royal Institute ai ao io uei ui eo aeo oi oei iao ueai uai

Тонске ознаке[уреди]

0 1 2 3 4
Тонске ознаке no mark ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋
Paiboon High class ◌̌ ◌̀ ◌̂
Mid class ◌́ ◌̌
Low class ◌̂ ◌́
Royal Institute not present at all
Lexical ordering
Први ниво left to right end of string < consonant symbol <? Thai numeral
Други ниво by consonant, left to right inherent vowel < vowel symbol
Трећи ниво left to right no tone mark < tone mark
Numerals
Hindu-Arabic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thai (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Грешка у скрипти: Не постоји модул „attention”.