Такође погледајте:
U+7D04, 約
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D04

[U+7D03]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+7D05]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: yuē  
Аудио: noicon(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

120

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. 12 單和拿說、你們上到這裡來、我們有一件事指示你們.約拿 單就對拿兵器的人說、你跟隨我上去、以色列 裡了
  1. 12 Fáng bīng duì yuē ná dān hé ná bīngqì de rén shuō, nǐmen shàng dào zhèlǐ lái, wǒmen yǒuyī jiàn shì zhǐshì nǐmen. Yuē dān jiù duì ná bīngqì de rén shuō, nǐ gēnsuí wǒ shàngqù, yīnwèi yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zài yǐsèliè rénshǒu lile.
   1. 12. И стражари рекоше Јонатану и момку који му ношаше оружје: Ходите к нама да вам кажемо нешто. И Јонатан рече оном што му ношаше оружје: Хајде за мном, јер их предаде Господ у руке Израиљу.

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

...
 1. 不約而合不约而合
 2. 不約而同不约而同 (bùyuē'értóng)
 3. 丰姿綽約丰姿绰约
 4. 丰神綽約丰神绰约
 5. 主契約主契约
 6. 九國公約九国公约
 7. 人約黃昏/人约黄昏
 8. 伊犁條約/伊犁条约
 9. 依約/依约
 10. 借約/借约
 11. 儉約/俭约 (jiǎnyuē)
 12. 公約/公约 (gōngyuē)
 13. 公約數/公约数
 14. 制約/制约 (zhìyuē)
 15. 制約刺激/制约刺激
 16. 制約反應/制约反应
 17. 勞動契約/劳动契约
 18. 北京條約/北京条约
 19. 協約/协约 (xiéyuē)
 20. 協約國/协约国 (Xiéyuēguó)
 21. 南京條約/南京条约
 22. 博文約禮/博文约礼
 23. 厲行節約/厉行节约
 24. 友好條約/友好条约
 25. 合約/合约 (héyuē)
 26. 和平條約/和平条约
 27. 和約/和约 (héyuē)
 28. 售貨合約/售货合约
 29. 商約/商约
 30. 單務契約/单务契约
 31. 團體協約/团体协约
 32. 基礎條約/基础条约
 33. 大信不約/大信不约
 34. 大約/大约 (dàyuē)
 35. 太空條約/太空条约
 36. 失約/失约 (shīyuē)
 37. 契約/契约 (qìyuē)
 38. 契約書/契约书
 39. 契約說/契约说
 40. 契約農業/契约农业
 41. 如約/如约
 42. 婉約/婉约
 43. 婉約派/婉约派
 44. 婚約/婚约 (hūnyuē)
 45. 婥約/婥约
 46. 守約/守约 (shǒuyuē)
 47. 守約施博/守约施博
 48. 定約/定约
 49. 密約/密约
 50. 對等條約/对等条约
 51. 履約/履约 (lǚyuē)
 52. 工作契約/工作契约
 53. 巴黎和約/巴黎和约
 54. 幽期密約/幽期密约
 55. 廢約/废约
 56. 廣州和約/广州和约
 57. 彴約/彴约
 58. 從約/从约
 59. 成約/成约
 60. 承攬契約/承揽契约
 61. 括約肌/括约肌 (kuòyuējī)
 62. 換約/换约
 63. 文約/文约
 64. 新約全書/新约全书
 65. 月約星期/月约星期
 66. 有償契約/有偿契约
 67. 有名契約/有名契约
 68. 有約在先/有约在先
 69. 期約/期约
 70. 桑中之約/桑中之约
 71. 條約/条约 (tiáoyuē)
 72. 死亡約會/死亡约会
 73. 死約會/死约会
 74. 毀約/毁约
 75. 洛桑公約/洛桑公约
 76. 無償契約/无偿契约
 77. 燕約鶯期/燕约莺期
 78. 爽約/爽约 (shuǎngyuē)
 79. 特約/特约 (tèyuē)
 80. 特約商店/特约商店
 81. 特約演員/特约演员
 82. 璦琿條約/瑷珲条约
 83. 由博返約/由博返约
 84. 界約/界约
 85. 畔約/畔约
 86. 盟約/盟约 (méngyuē)
 87. 相約/相约 (xiāngyuē)
 88. 破約/破约 (pòyuē)
 89. 社會契約/社会契约
 90. 租約/租约 (zūyuē)
 91. 租賃契約/租赁契约
 92. 稿約/稿约
 93. 穿鼻草約/穿鼻草约
 94. 窨約/窨约
 95. 立約/立约
 96. 管約/管约
 97. 節約/节约 (jiéyuē)
 98. 節約能源/节约能源
 99. 簡約/简约 (jiǎnyuē)
 100. 簽約/签约 (qiānyuē)
 101. 約克夏/约克夏
 102. 約克夏豬/约克夏猪
 103. 約分/约分
 104. 約分數/约分数
 105. 約同/约同
 106. 約定/约定 (yuēdìng)
 107. 約定俗成/约定俗成 (yuēdìngsúchéng)
 108. 約從/约从
 109. 約拿書/约拿书 (Yuēnáshū)
 110. 約指/约指
 111. 約據/约据
 112. 約數/约数 (yuēshù)
 113. 約旦/约旦 (Yuēdàn)
 114. 約旦河/约旦河 (Yuēdànhé)
 115. 約會/约会 (yuēhuì)
 116. 約期/约期 (yuēqī)
 117. 約束/约束 (yuēshù)
 118. 約法/约法 (yuēfǎ)
 119. 約法三章/约法三章 (yuēfǎsānzhāng)
 120. 約略/约略 (yuēlüè)
 121. 約章/约章
 122. 約約/约约
 123. 約翰/约翰 (Yuēhàn)
 124. 約翰牛/约翰牛
 125. 約翰福音/约翰福音
 126. 約莫/约莫 (yuēmo)
 127. 約見/约见 (yuējiàn)
 128. 約言/约言
 129. 約計/约计
 130. 約談/约谈
 131. 約請/约请 (yuēqǐng)
 132. 約迭/约迭
 133. 約集/约集
 134. 紐約/纽约 (Niǔyuē)
 135. 紐約州/纽约州 (Niǔyuēzhōu)
 136. 紐約影展/纽约影展
 137. 結約/结约
 138. 綽約/绰约 (chuòyuē)
 139. 綽約多姿/绰约多姿
 140. 締約/缔约
 141. 締約國/缔约国
 142. 續約/续约
 143. 罰約/罚约
 144. 背約/背约 (bèiyuē)
 145. 舊約/旧约 (Jiùyuē)
 146. 舊約全書/旧约全书
 147. 花約/花约
 148. 草約/草约
 149. 華沙公約/华沙公约
 150. 虎門條約/虎门条约
 151. 處約/处约
 152. 補約/补约
 153. 要約/要约 (yāoyuè)
 154. 要約人/要约人
 155. 規約/规约 (guīyuē)
 156. 解約/解约
 157. 訂約/订约
 158. 誓約/誓约 (shìyuē)
 159. 變約/变约
 160. 負約/负约
 161. 赴約/赴约 (fùyuē)
 162. 踐約/践约 (jiànyuē)
 163. 辛丑和約/辛丑和约
 164. 通商條約/通商条约
 165. 違信背約/违信背约
 166. 違約/违约 (wéiyuē)
 167. 違約交割/违约交割
 168. 違約金/违约金
 169. 邀約/邀约
 170. 鄉約/乡约
 171. 隨意契約/随意契约
 172. 隱約/隐约 (yǐnyuē)
 173. 隱約其辭/隐约其辞
 174. 隱隱約約/隐隐约约
 175. 雙務契約/双务契约
 176. 雞黍之約/鸡黍之约
 177. 雨約雲期/雨约云期
 178. 非戰公約/非战公约
 179. 預約/预约 (yùyuē)
 180. 風姿綽約/风姿绰约
 181. 馬關條約/马关条约
 182. 黃埔條約/黄埔条约


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

Спољашње Везе