Пређи на садржај

Такође погледајте:
U+5C64, 層
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C64

[U+5C63]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+5C65]

U+FA3B, 層
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3B

[U+FA3A]
ЦЈК компатибилни идеографи
[U+FA3C]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: céng  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

044

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 6

 1. 16 方舟上邊方舟旁邊方舟
  1. 16 Fāngzhōu shàngbian yào liú tòu guāng chù, gāo yī zhǒu. Fāngzhōu de mén yào kāi zài pángbiān. Fāngzhōu yào fēn shàng, zhōng, xià sān céng.

Шаблон:1 Мој. 6

    1. 15 17

Навигатор

... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一層一层 (yīcéng)
 2. 一層天一层天
 3. 上層上层 (shàngcéng)
 4. 下層下层 (xiàcéng)
 5. 下層階級下层阶级
 6. 中層中层 (zhōngcéng)
 7. 中氣層中气层
 8. 中胚層中胚层
 9. 九層塔九层塔 (jiǔcéngtǎ)
 10. 傾移斷層倾移断层
 11. 內層内层
 12. 分層負責分层负责
 13. 剝一層皮剥一层皮
 14. 千層糕千层糕 (qiāncénggāo)
 15. 卷層雲卷层云
 16. 同斜層同斜层
 17. 同溫層同温层
 18. 向斜層向斜层
 19. 含水層含水层 (hánshuǐcéng)
 20. 單斜層单斜层
 21. 土層土层
 22. 地層地层 (dìcéng)
 23. 地層下陷地层下陷
 24. 基層基层 (jīcéng)
 25. 基層建設基层建设
 26. 基層組織基层组织
 27. 基層行政基层行政
 28. 塗層涂层 (túcéng)
 29. 外層外层 (wàicéng)
 30. 外胚層外胚层
 31. 大氣層大气层 (dàqìcéng)
 32. 大腦皮層大脑皮层
 33. 大陸礁層大陆礁层
 34. 夾層夹层 (jiācéng)
 35. 夾層屋夹层屋
 36. 密密層層密密层层
 37. 對流層对流层 (duìliúcéng)
 38. 層出不窮层出不穷 (céngchūbùqióng)
 39. 層出疊見层出叠见
 40. 層報层报
 41. 層壓层压
 42. 層壓法层压法
 43. 層層层层 (céngcéng)
 44. 層峰层峰
 45. 層巒层峦
 46. 層巒疊嶂层峦叠嶂
 47. 層序分明层序分明
 48. 層態层态
 49. 層林层林
 50. 層樓层楼
 51. 層次层次 (céngcì)
 52. 層次井然层次井然
 53. 層次分明层次分明
 54. 層流层流
 55. 層浪层浪
 56. 層瀾层澜
 57. 層理层理
 58. 層甍层甍
 59. 層疊层叠
 60. 層積法层积法
 61. 層積雲层积云
 62. 層級层级
 63. 層臺层台
 64. 層見疊出层见叠出
 65. 層遞层递
 66. 層雲层云
 67. 層面层面 (céngmiàn)
 68. 岩層岩层
 69. 常溫層常温层
 70. 平流層平流层
 71. 平移斷層平移断层
 72. 年齡層年龄层
 73. 底層底层 (dǐcéng)
 74. 形成層形成层
 75. 恆溫層恒温层
 76. 文化層文化层
 77. 斜溫層斜温层
 78. 斷層断层 (duàncéng)
 79. 斷層掃描断层扫描
 80. 更上層樓更上层楼
 81. 楞層楞层
 82. 樓層楼层 (lóucéng)
 83. 正斷層正断层
 84. 沖積層冲积层
 85. 油層油层
 86. 洪積層洪积层
 87. 活斷層活断层
 88. 海成層海成层
 89. 混合層混合层
 90. 游離層游离层
 91. 炭層炭层
 92. 煤層煤层 (méicéng)
 93. 熱氣層热气层
 94. 疊嶺層巒叠岭层峦
 95. 白千層白千层
 96. 皮層皮层
 97. 矽鎂層矽镁层
 98. 礦層矿层
 99. 稜層棱层
 100. 綠皮層绿皮层
 101. 背斜層背斜层
 102. 胚層胚层
 103. 胞間層胞间层
 104. 臭氧層臭氧层 (chòuyǎngcéng)
 105. 表土層表土层
 106. 表層表层
 107. 角質層角质层
 108. 變溫層变温层
 109. 逆溫層逆温层
 110. 階層阶层 (jiēcéng)
 111. 雙層双层
 112. 雙層公路双层公路
 113. 雙層公車双层公车
 114. 雙層巴士双层巴士
 115. 雨層雲雨层云
 116. 雲層云层 (yúncéng)
 117. 高層人士高层人士
 118. 高階層高阶层
 119. 鳥糞層鸟粪层


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грчки:
 • Грузијски:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Немачки:
 • Мађарски:
 • Непалски:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна