Пређи на садржај


U+4E01, 丁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E01

[U+4E00]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+4E02]

(кинески)


Објашњење.

Изговор:

пинјин: dīng  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

001

Значења:

...

Порекло глифа

Историјски облици карактера
Shang Spring and Autumn Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming) Libian (compiled in Qing)
Oracle bone script Bronze inscriptions Bronze inscriptions Chu Slip and silk script Qin slip script Small seal script Transcribed ancient scripts Clerical script

References:

Mostly from Richard Sears' Chinese Etymology site (authorisation),
which in turn draws data from various collections of ancient forms of Chinese characters, including:

 • Shuowen Jiezi (small seal),
 • Jinwen Bian (bronze inscriptions),
 • Liushutong (Liushutong characters) and
 • Yinxu Jiaguwen Bian (oracle bone script).
Знакови у истом фонетском низу () (Zhengzhang, 2003) 
Стари Кинески
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋʔ
*rteːŋ, *teːŋ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋʔ
*teːŋs
*deːŋ
*deːŋ

Pictogram (象形 (xiàngxíng)) – a nail. The derivative is now used to represent this sense.

Примери:

ВикицитатиМатеј, глава 17

 1. 24 到了迦百農 、有收[1]稅的人來見彼得 說、你們的先生不納[1]稅麼。〔[1]稅約有半塊錢〕
  1. 24 Dàole jiā bǎi nóng, yǒu shōu dīng shuì de rén lái jiàn bǐde shuō, nǐmen de xiānshēng bùnà dīng shuì me.〔Dīng shuì yuē yǒu bàn kuài qián〕
   1. 24. А кад дођоше у Капернаум, приступише к Петру они што купе дидрахме, и рекоше: Зар ваш учитељ неће дати дидрахме?
    1. 2 Мој. 30:13, Мар. 9:33
     1. 23 25

Синоними:

...


Хомофони:

...


simp. and trad.

Серија:

 1. 系列#0365():

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...


Изведене речи:

 1. 一丁
 2. 一丁不識一丁不识
 3. 一丁點一丁点
 4. 一丁點兒一丁点儿
 5. 丁一卯二
 6. 丁一確二丁一确二
 7. 丁丁 (zhēngzhēng)
 8. 丁丁當當丁丁当当
 9. 丁丁糖
 10. 丁令威化鶴丁令威化鹤
 11. 丁倒
 12. 丁內艱丁内艰
 13. 丁八
 14. 丁公被戮
 15. 丁冬 (dīngdōng)
 16. 丁匠
 17. 丁口
 18. 丁口冊丁口册
 19. 丁單丁单
 20. 丁嘴鐵舌丁嘴铁舌
 21. 丁固生松
 22. 丁壩丁坝
 23. 丁壯丁壮 (dīngzhuàng)
 24. 丁外艱丁外艰
 25. 丁夜
 26. 丁女
 27. 丁娘十索
 28. 丁字 (dīngzì)
 29. 丁字兒丁字儿
 30. 丁字尺 (dīngzìchǐ)
 31. 丁字帶丁字带
 32. 丁字形
 33. 丁字腳丁字脚
 34. 丁字褲丁字裤
 35. 丁字路
 36. 丁字鋪丁字铺
 37. 丁字鐵丁字铁
 38. 丁寧丁宁
 39. 丁對丁鐵對鐵丁对丁铁对铁
 40. 丁差
 41. 丁年
 42. 丁彊丁强
 43. 丁役
 44. 丁憂丁忧 (dīngyōu)
 45. 丁是丁卯是卯
 46. 丁村遺址丁村遗址
 47. 丁東丁东
 48. 丁母憂丁母忧
 49. 丁泠
 50. 丁父憂丁父忧
 51. 丁產丁产
 52. 丁甲山
 53. 丁男
 54. 丁當丁当 (dīngdāng)
 55. 丁祭
 56. 丁祭肉
 57. 丁稅丁税
 58. 丁種維生素丁种维生素
 59. 丁等
 60. 丁等特考
 61. 丁老
 62. 丁肇中
 63. 丁艱丁艰
 64. 丁董
 65. 丁財兩旺丁财两旺
 66. 丁賦丁赋
 67. 丁鈴噹啷丁铃当啷
 68. 丁銀丁银
 69. 丁雲丁云
 70. 丁零 (dīnglíng)
 71. 丁靈丁灵
 72. 丁香 (dīngxiāng)
 73. 丁香結丁香结
 74. 丁香花
 75. 丁點兒丁点儿
 76. 三寸丁
 77. 三寸丁谷樹皮三寸丁谷树皮
 78. 上丁
 79. 不丁點不丁点
 80. 不知丁董
 81. 不識一丁不识一丁
 82. 丙丁
 83. 五丁
 84. 亞丁亚丁 (yàdīng)
 85. 亞丁灣亚丁湾
 86. 人丁 (réndīng)
 87. 人丁興旺人丁兴旺
 88. 付丙丁
 89. 但丁
 90. 免丁
 91. 六丁
 92. 兵丁
 93. 冷丁
 94. 冷丁丁
 95. 冷不丁
 96. 冷孤丁
 97. 南丁格爾南丁格尔 (Nándīnggé'ěr)
 98. 史文赫丁
 99. 吉丁
 100. 吉丁當吉丁当
 101. 吉丁疙疸
 102. 吖丁啶 (ādīngdìng)
 103. 君士坦丁堡 (Jūnshìtǎndīngbǎo)
 104. 君士坦丁大帝
 105. 含淚斬丁公含泪斩丁公
 106. 咖嗶丁咖哔丁
 107. 咬折丁子的老婆
 108. 單丁单丁
 109. 園丁园丁 (yuándīng)
 110. 團丁团丁
 111. 地丁
 112. 地丁錢糧地丁钱粮
 113. 墾丁國家公園垦丁国家公园
 114. 壯丁壮丁 (zhuàngdīng)
 115. 夢撒撩丁梦撒撩丁
 116. 天丁
 117. 奧古斯丁奥古斯丁 (Àogǔsīdīng)
 118. 奧斯丁奥斯丁
 119. 孤丁
 120. 孤丁丁
 121. 孤苦零丁
 122. 宮保雞丁宫保鸡丁 (Gōngbǎo jīdīng)
 123. 家丁
 124. 尼古丁 (nígǔdīng)
 125. 峒丁
 126. 巡丁
 127. 布丁 (bùdīng)
 128. 幫丁帮丁
 129. 平地起孤丁
 130. 庖丁 (páodīng)
 131. 庖丁解牛
 132. 愛丁堡爱丁堡 (Àidīngbǎo)
 133. 愛丁堡大學爱丁堡大学
 134. 成丁
 135. 成丁禮成丁礼
 136. 押孤丁
 137. 抽丁
 138. 抽丁拔楔
 139. 抽壯丁抽壮丁
 140. 拉丁 (Lādīng)
 141. 拉丁化 (lādīnghuà)
 142. 拉丁字母 (lādīng zìmǔ)
 143. 拉丁教會拉丁教会
 144. 拉丁文
 145. 拉丁民族
 146. 拉丁美洲 (Lādīng Měizhōu)
 147. 拉丁美洲音樂拉丁美洲音乐
 148. 拉丁語拉丁语 (lādīngyǔ)
 149. 拉丁風情拉丁风情
 150. 拔去一丁
 151. 撅丁
 152. 撩丁
 153. 旗丁
 154. 未識一丁未识一丁
 155. 東丁东丁
 156. 查士丁尼一世
 157. 查士丁尼法典
 158. 柳丁 (liǔdīng)
 159. 武丁
 160. 氯丁橡膠氯丁橡胶
 161. 水丁香
 162. 沙丁魚沙丁鱼 (shādīngyú)
 163. 添丁 (tiāndīng)
 164. 灶丁
 165. 炒三丁
 166. 獠丁
 167. 男丁 (nándīng)
 168. 畦丁
 169. 畬丁
 170. 當當丁丁当当丁丁
 171. 白丁 (báidīng)
 172. 白丁俗客
 173. 白丁香
 174. 目不識丁目不识丁
 175. 眼中丁
 176. 祭丁
 177. 紫丁香 (zǐdīngxiāng)
 178. 紫花地丁 (zǐhuādìdīng)
 179. 聖文森及格瑞那丁圣文森及格瑞那丁 (Shèngwénsēn jí Géruìnàdīng)
 180. 肉丁
 181. 葛巴丁
 182. 薩丁尼亞島萨丁尼亚岛
 183. 蘿蔔丁萝卜丁
 184. 補丁补丁 (bǔding)
 185. 親丁亲丁
 186. 識丁识丁
 187. 身丁錢身丁钱
 188. 辣子肉丁
 189. 酸丁
 190. 門丁门丁
 191. 阿拉丁
 192. 零丁
 193. 零丁孤苦
 194. 零丁洋
 195. 頂丁顶丁
 196. 順丁橡膠顺丁橡胶
 197. 馬丁路得马丁路得
 198. 驅丁驱丁
 199. 黃瓜丁兒黄瓜丁儿


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Презиме:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

Референце