(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин:  
Аудио: noicon(датотека)

Радикал:

...

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

Викицитати1. Мојсијева, глава 2

 1. 23 可以女人因為男人身上出來
  1. 23 Nà rén shuō, zhè shì wǒ gǔ zhōng de gǔ, ròu zhōng de ròu, kěyǐ chēng tā wèi nǚrén, yīnwèi tā shì cóng nánrén shēnshang qǔ chūlái de.
   1. 23. А Адам рече: Сада ето кост од мојих кости, и тело од мог тела. Нека јој буде име човечица, јер је узета од човека.
    1. 1 Мој. 29:14, Суд. 9:2, 2 Сам. 5:1, Ефес. 5:30
     1. 22 24

Навигатор

... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи

 1. 一介不取 (yījiè-bùqǔ)
 2. 一無可取一无可取
 3. 上朝取應上朝取应
 4. 不取
 5. 不與不取不与不取
 6. 予取予求
 7. 人棄我取人弃我取
 8. 以容取人
 9. 以言取人
 10. 以貌取人 (yǐmàoqǔrén)
 11. 依阿取容
 12. 偷取
 13. 偷合取容
 14. 備取备取
 15. 全取
 16. 冒險進取冒险进取
 17. 分文不取
 18. 剽取
 19. 包取
 20. 博取
 21. 去粗取精
 22. 取之不竭
 23. 取代 (qǔdài)
 24. 取便 (qǔbiàn)
 25. 取保 (qǔbǎo)
 26. 取信 (qǔxìn)
 27. 取信於人取信于人
 28. 取償取偿
 29. 取利
 30. 取勝取胜 (qǔshèng)
 31. 取友
 32. 取名
 33. 取向 (qǔxiàng)
 34. 取和
 35. 取咎
 36. 取問取问
 37. 取喜
 38. 取士
 39. 取媚
 40. 取容
 41. 取巧 (qǔqiǎo)
 42. 取得 (qǔdé)
 43. 取悅取悦 (qǔyuè)
 44. 取應取应
 45. 取才
 46. 取捨取舍 (qǔshě)
 47. 取擾取扰
 48. 取景 (qǔjǐng)
 49. 取暖
 50. 取材 (qǔcái)
 51. 取樂取乐 (qǔlè)
 52. 取樣取样 (qǔyàng)
 53. 取次 (qǔcì)
 54. 取款 (qǔkuǎn)
 55. 取水
 56. 取決取决 (qǔjué)
 57. 取法(qǔfǎ)
 58. 取消 (qǔxiāo)
 59. 取火
 60. 取燈兒取灯儿
 61. 取用
 62. 取盈
 63. 取笑 (qǔxiào)
 64. 取精用弘
 65. 取給取给
 66. 取經取经 (qǔjīng)
 67. 取締取缔 (qǔdì)
 68. 取而代之
 69. 取藥取药 (qǔyào)
 70. 取解
 71. 取討取讨
 72. 取譬
 1. 取責取责
 2. 取速
 3. 取道 (qǔdào)
 4. 取選取选
 5. 取長補短取长补短
 6. 取青媲白
 7. 取齊/取齐]]
 8. 可取 (kěqǔ)
 9. 吸取 (xīqǔ)
 10. 吹毛取瑕
 11. 咎由自取 (jiù yóu zì qǔ)
 12. 唾手可取
 13. 囊中取物
 14. 因敵取資因敌取资
 15. 奪取夺取 (duóqǔ)
 16. 妙喻取譬
 17. 宣取
 18. 尋取寻取 (xúnqǔ)
 19. 就地取材
 20. 巧取
 21. 巧取豪奪巧取豪夺
 22. 帶取带取
 23. 弔取吊取
 24. 強迫取分强迫取分
 25. 徑取径取
 26. 成仁取義成仁取义
 27. 截取 (jiéqǔ)
 28. 截彎取直截弯取直
 29. 投機取巧投机取巧
 30. 抽取 (chōuqǔ)
 31. 拔取
 32. 拾取 (shíqǔ)
 33. 持祿取容持禄取容
 34. 挑取
 35. 捨生取義舍生取义
 36. 捨短取長舍短取长
 37. 掘取
 38. 掠取 (lüèqǔ)
 39. 採取采取 (cǎiqǔ)
 40. 探取
 41. 探囊取物 (tànnáng qǔ wù)
 42. 提取 (tíqǔ)
 43. 換取换取 (huànqǔ)
 44. 搴旗取將搴旗取将
 45. 摘取 (zhāiqǔ)
 46. 撈取捞取
 47. 擷取撷取 (xiéqǔ)
 48. 攝取摄取 (shèqǔ)
 49. 攫取 (juéqǔ)
 50. 支取 (zhīqǔ)
 51. 收取 (shōuqǔ)
 52. 攻取 (gōngqǔ)
 53. 救取
 54. 斷章取義断章取义 (duànzhāngqǔyì)
 55. 明棄暗取明弃暗取
 56. 昧心取利
 57. 智取 (zhìqǔ)
 58. 暴取豪奪暴取豪夺
 59. 曲媚取容
 60. 棄取弃取
 61. 棄瑕取用弃瑕取用
 62. 棄短取長弃短取长
 63. 榨取 (zhàqǔ)
 64. 樂觀進取乐观进取
 65. 標新取異标新取异
 66. 欲取固與欲取固与
 67. 正取 (zhèngqǔ)
 68. 殺雞取卵杀鸡取卵 (shājīqǔluǎn)
 69. 求取
 70. 求容取媚
 71. 汲取 (jíqǔ)
 72. 沽取
 1. 濫取滥取
 2. 火中取栗
 3. 無理取鬧无理取闹
 4. 爭取争取 (zhēngqǔ)
 5. 牟取 (móuqǔ)
 6. 猿猴取月
 7. 獲取获取 (huòqǔ)
 8. 獵取猎取 (lièqǔ)
 9. 留取
 10. 盜取盗取
 11. 直偷硬取
 12. 直言取禍直言取祸
 13. 看取
 14. 硬取
 15. 穩取稳取
 16. 穩情取稳情取
 17. 竊取窃取 (qièqǔ)
 18. 竹取物語竹取物语
 19. 管取
 20. 索取 (suǒqǔ)
 21. 義不取容义不取容
 22. 考取 (kǎoqǔ)
 23. 聽取听取 (tīngqǔ)
 24. 能近取譬
 25. 自取 (zìqǔ)
 26. 自取其咎 (zìqǔqíjiù)
 27. 自取其禍自取其祸 (zìqǔ qí huò)
 28. 自取其辱 (zìqǔqírǔ)
 29. 自取滅亡自取灭亡
 30. 舍短取長舍短取长
 31. 苟合取容
 32. 萃取 (cuìqǔ)
 33. 行取
 34. 襲取袭取 (xíqǔ)
 35. 西天取經西天取经
 36. 要千取萬要千取万
 37. 討取讨取
 38. 記取记取 (jìqǔ)
 39. 詐取诈取 (zhàqǔ)
 40. 詐取豪奪诈取豪夺
 41. 諂諛取容谄谀取容
 42. 謀取谋取 (móuqǔ)
 43. 譁世取寵譁世取宠
 44. 譁眾取寵譁众取宠
 45. 讀取读取 (dúqǔ)
 46. 豐取刻與丰取刻与
 47. 豪奪巧取豪夺巧取
 48. 貪位取容贪位取容
 49. 買取买取
 50. 賺取赚取 (zhuànqǔ)
 51. 贏取赢取 (yíngqǔ)
 52. 輕取轻取 (qīngqǔ)
 53. 追歡取樂追欢取乐
 54. 逆取順守逆取顺守
 55. 逕取迳取 (jìngqǔ)
 56. 進取进取 (jìnqǔ)
 57. 選取选取 (xuǎnqǔ)
 58. 量腹取足
 59. 錄取录取 (lùqǔ)
 60. 錄取率录取率
 61. 鑽冰取火钻冰取火
 62. 鑽木取火钻木取火
 63. 開取开取
 64. 開科取士开科取士
 65. 關取关取
 66. 阿諛取容阿谀取容
 67. 阿順取容阿顺取容
 68. 領取领取 (lǐngqǔ)
 69. 騙取骗取 (piànqǔ)
 70. 鬧中取靜闹中取静


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грузијски:
 • Грчки:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Мађарски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Норвешки:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Украјински:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна