فَعَلَ

Човек који чини добро дело.

Корен: ف ع ل*

Изговор:

DIN: faʿala  
Аудио: noicon(датотека)

Значења:

 1. урадити
 2. учинити
 3. обавити
 4. извршити

Примери:

!إِفْعَلْ ما تُريدُ
Ради оно што желиш!

Синоними:

 • جَعَلَ - урадити, учинити, направити, начинити, створити
 • قامَ بِ - извршити (дужност), обавити, урадити, предузети, постарати се, заузети се за
 • عَمِلَ - радити, чинити, изводити, израдити, направити, начинити, обавити, извршити


Значење Имперфекат Перфекат Глаголска врста
учинити, извршити يَفْعَلُ فَعَلَ 1.
скандирати (стих) يُفَعِّلُ فَعَّلَ 2.
/ / / 3.
/ / / 4.
/ / / 5.
узајамно утицати يَتَفَاعَلُ تَفَاعَلَ 6.
бити урађен يَنْفَعِلُ إِنْفَعَلَ 7.
учинити, урадити; изумети يَفْتَعِلُ إِفْتَعَلَ 8.
/ / / 9.
кривотворити (спис) يَسْتَفْعِلُ إِسْتَفْعَلَ 10.

Супротне речи:

 • كَسِلَ - бити лењ, тром, ленчарити, дангубити

Изреке и пословице:

.أَهَمُّ شَيْءٍ الذي يُمْكِنُ الإِنْسانُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَطْفالِهِ هُوَ أَنْ يُحِبَّ أُمِّهِمْ
„Ништа значајније не може отац учинити за своју децу него то да воли њихову мајку.” - Жан Жак Русо

Асоцијације:

 • عَمَلٌ - посао, рад, деловање, пракса, поступак
 • واجِبٌ - задатак, обавеза, дужност

Изведене речи:

 • أَفْعَلُ - (нај)делотворнији, (нај)ефикаснији
 • إِنْفِعالٌ - подложност утицају, надражај, узбуђење, рефлекс, емоција
 • إِنْفِعالِيٌّ - надражљив, осећајан, емоционалан
 • إِنْفِعالِيَّةٌ - осетљивост, надражљивост
 • تَفاعُلٌ - узајамни утицај, реакција, процес, међусобно деловање, спајање, везивање
 • فاعِلٌ - извршилац, починитељ, радник, субјекат
 • فاعِلَةٌ - радница
 • فاعِلِيَّةٌ - деловање, делатност, ефиканост, активност, делотворност
 • فاعِلِيَّةُ الأَشِعَّةِ - радиоактивност
 • فَعّالٌ - активан, делотворан, ефикасан, користан
 • غَيْرُ فَعّالٍ - неактиван, пасиван
 • فَعالٌ - (добро) дело, дарежљивост
 • فَعالِيَّةٌ - деловање, активност, делотворност
 • فِعْلٌ - глагол, обављање, вршење, рад, функција, дело, радња, поступак, чин, акт
 • فِعْلُ الخَيْرِ - доброчинство
 • فِعْلًا - заиста, стварно
 • فَعْلَةٌ - дело, радња, чин, акт, поступак
 • فَعِلَةٌ - обичај, навика
 • أَفْعالٌ مُنْعَكِسَةٌ - рефлекси
 • فِعْلِيٌّ - стваран, чињенични, практичан, глаголски
 • فِعْلِيًّا - стварно, фактички
 • فَعولٌ - активан, чинилац, фактор
 • فِعّيلٌ - активан
 • مُفاعِلٌ - реактор, оператор
 • مُفاعِلٌ نَوَوِيٌّ - нуклеарни реактор
 • مُفْتَعَلٌ - фалсификован, измишљен, нечувен
 • مُفَعِّلٌ - оператор
 • مَفْعولٌ - учињен, расрђен, љут, деловање, учинак, трпно стање, пасив
 • المَفْعولُ بِهِ - објекат
 • المَفْعولُ فيهِ - акузатив (ознака) места или времена
 • مَفْعولِيَّةٌ - срџба, гнев, узрујаност, деловање, утицај
 • مُنْفَعِلٌ - узбуђен, узрујан, љут, гневан, раздражљив


Сродни чланци са Википедије:

فَعَلَ


Преводи[уреди]

Референце[уреди]