Такође погледајте: и 𝌢
U+65B7, 斷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65B7

[U+65B6]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+65B8]

(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: duàn  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

06919

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. 5 惡人義人案件不善
  1. 5 Zhān xùn èrén de qíng miàn, piān duàn yìrén de ànjiàn, dōu wéi bùshàn.
   1. 5. Није добро гледати безбожнику ко је, да се учини криво правом на суду.
    1. 3 Мој. 19:15, 5 Мој. 1:17, Јов 13:7, Приче 24:23
     1. 4 6


Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一刀兩斷一刀两断 (yīdāoliǎngduàn)
 2. 一筆勾斷一笔勾断
 3. 七斷八續七断八续
 4. 下斷下断
 5. 不斷不断 (bùduàn)
 6. 不斷頭不断头
 7. 中斷中断 (zhōngduàn)
 8. 乾斷干断
 9. 了斷了断 (liǎoduàn)
 10. 倒斷倒断
 11. 傾移斷層倾移断层
 12. 價值判斷价值判断
 13. 優柔寡斷优柔寡断 (yōuróuguǎduàn)
 14. 公斷公断
 15. 公斷人公断人
 16. 公斷法院公断法院
 17. 分釵斷帶分钗断带
 18. 切斷切断 (qiēduàn)
 19. 判斷判断 (pànduàn)
 20. 判斷力判断力 (pànduànlì)
 21. 判斷句判断句
 22. 判斷能力判断能力
 23. 判斷詞判断词 (pànduàncí)
 24. 剖斷剖断
 25. 割恩斷義割恩断义
 26. 割斷割断 (gēduàn)
 27. 剿斷剿断
 28. 勾斷勾断
 29. 占斷占断
 30. 句斷句断
 31. 同心斷金同心断金
 32. 咬斷鐵咬断铁
 33. 問斷问断
 34. 喝神斷鬼喝神断鬼
 35. 坐斷坐断
 36. 壟斷垄断 (lǒngduàn)
 37. 壟斷市場垄断市场
 38. 壟斷獨登垄断独登
 39. 壟斷資本垄断资本
 40. 壯士斷腕壮士断腕
 41. 多謀善斷多谋善断
 42. 夢斷魂勞梦断魂劳
 43. 夢斷魂消梦断魂消
 44. 夢斷黃粱梦断黄粱
 45. 天斷天断
 46. 好謀善斷好谋善断
 47. 好謀無斷好谋无断 (hàomóu wú duàn)
 48. 孟母斷織孟母断织
 49. 官斷官断
 50. 定斷定断
 51. 宸斷宸断
 52. 寡斷寡断
 53. 審斷审断
 54. 寸斷寸断
 55. 專斷专断 (zhuānduàn)
 56. 專斷獨行专断独行
 57. 平移斷層平移断层
 58. 心疼肝斷心疼肝断
 59. 恩斷意絕恩断意绝
 60. 恩斷義絕恩断义绝
 61. 愁腸寸斷愁肠寸断
 62. 意斷恩絕意断恩绝
 63. 慎謀能斷慎谋能断
 64. 應機立斷应机立断
 65. 懸斷悬断
 66. 截斷截断 (jiéduàn)
 67. 截斷眾流截断众流
 68. 房謀杜斷房谋杜断
 69. 打斷打断 (dǎduàn)
 70. 扭斷扭断
 71. 把斷把断
 72. 投鞭斷流投鞭断流
 73. 折斷折断 (zhéduàn)
 74. 拔刀斷席拔刀断席
 75. 接連不斷接连不断
 76. 推斷推断 (tuīduàn)
 77. 攔前斷後拦前断后
 78. 攛斷撺断
 79. 放斷鷂放断鹞
 80. 文身斷髮文身断发
 81. 斫斷斫断
 82. 斷七断七
 83. 斷乎断乎 (duànhū)
 84. 斷乎不可断乎不可
 85. 斷事断事
 86. 斷井頹垣断井颓垣
 87. 斷交断交 (duànjiāo)
 88. 斷代断代 (duàndài)
 89. 斷代史断代史 (duàndàishǐ)
 90. 斷口断口
 91. 斷句断句
 92. 斷喝断喝
 93. 斷垣殘壁断垣残壁
 94. 斷壁殘垣断壁残垣
 95. 斷壁頹垣断壁颓垣
 96. 斷奶断奶 (duànnǎi)
 97. 斷子絕孫断子绝孙 (duànzǐjuésūn)
 98. 斷定断定 (duàndìng)
 99. 斷尾雄雞断尾雄鸡
 100. 斷屠断屠
 101. 斷層断层 (duàncéng)
 102. 斷層掃描断层扫描
 103. 斷崖断崖 (duànyá)
 104. 斷席断席
 105. 斷幅殘紙断幅残纸
 106. 斷弦断弦 (duànxián)
 107. 斷後断后 (duànhòu)
 108. 斷念断念 (duànniàn)
 109. 斷怪除妖断怪除妖
 110. 斷掌断掌
 111. 斷斷断断
 112. 斷斷續續断断续续 (duànduànxùxù)
 113. 斷根断根
 114. 斷根絕種断根绝种
 115. 斷案断案
 116. 斷梗流萍断梗流萍
 117. 斷梗飄萍断梗飘萍
 118. 斷梗飄蓬断梗飘蓬
 119. 斷梗飛蓬断梗飞蓬
 120. 斷橋断桥
 121. 斷檔断档
 122. 斷氣断气 (duànqì)
 123. 斷水断水 (duànshuǐ)
 124. 斷決如流断决如流
 125. 斷治断治
 126. 斷港絕潢断港绝潢
 127. 斷火断火
 128. 斷炊断炊
 129. 斷無断无
 130. 斷然断然 (duànrán)
 131. 斷煙断烟
 132. 斷爛朝報断烂朝报
 133. 斷片断片 (duànpiàn)
 134. 斷獄断狱 (duànyù)
 135. 斷種断种
 136. 斷章取義断章取义 (duànzhāngqǔyì)
 137. 斷章截句断章截句
 138. 斷章摘句断章摘句
 139. 斷簡殘篇断简残篇
 140. 斷簡殘編断简残编
 141. 斷糧断粮 (duànliáng)
 142. 斷紙餘墨断纸余墨
 143. 斷結断结
 144. 斷絕断绝 (duànjué)
 145. 斷絕往來断绝往来
 146. 斷線断线
 147. 斷線風箏断线风筝
 148. 斷線鷂子断线鹞子
 149. 斷編殘簡断编残简
 150. 斷織断织
 151. 斷續断续 (duànxù)
 152. 斷脰決腹断脰决腹
 153. 斷腸断肠 (duàncháng)
 154. 斷腸花断肠花
 155. 斷腸草断肠草
 156. 斷臂說書断臂说书
 157. 斷落断落
 158. 斷虀畫粥断虀画粥
 159. 斷袖断袖
 160. 斷袖之寵断袖之宠
 161. 斷袖分桃断袖分桃
 162. 斷裂断裂 (duànliè)
 163. 斷言断言 (duànyán)
 164. 斷語断语 (duànyǔ)
 165. 斷路断路
 166. 斷送断送 (duànsòng)
 167. 斷遣断遣
 168. 斷配断配
 169. 斷酒断酒
 170. 斷金断金
 171. 斷金亭子断金亭子
 172. 斷釵重合断钗重合
 173. 斷長續短断长续短
 174. 斷長補短断长补短
 175. 斷除断除
 176. 斷雁孤鴻断雁孤鸿
 177. 斷難從命断难从命
 178. 斷雨殘雲断雨残云
 179. 斷電断电
 180. 斷非断非
 181. 斷面断面 (duànmiàn)
 182. 斷頭断头 (duàntóu)
 183. 斷頭將軍断头将军
 184. 斷頭臺断头台 (duàntóutái)
 185. 斷頭話断头话
 186. 斷頭路断头路
 187. 斷頭食断头食
 188. 斷首捐軀断首捐躯
 189. 斷髮文身断发文身
 190. 斷魂断魂
 191. 斷鶴續鳧断鹤续凫
 192. 斷黑断黑
 193. 明斷明断
 194. 有撇斷有撇断
 195. 望斷望断
 196. 杖斷杖断
 197. 枉斷枉断
 198. 果斷果断 (guǒduàn)
 199. 柔懦寡斷柔懦寡断
 200. 柔腸寸斷柔肠寸断
 201. 柔茹寡斷柔茹寡断
 202. 椎拍輐斷椎拍輐断


 1. 機斷机断
 2. 橫斷横断 (héngduàn)
 3. 橫斷面横断面
 4. 正斷層正断层
 5. 武斷武断 (wǔduàn)
 6. 殘章斷簡残章断简
 7. 殘篇斷簡残篇断简
 8. 殘編斷簡残编断简
 9. 殺伐決斷杀伐决断
 10. 水斷陸絕水断陆绝
 11. 決斷决断 (juéduàn)
 12. 決斷如流决断如流
 13. 決獄斷刑决狱断刑
 14. 沒倒斷没倒断
 15. 沒斷的没断的
 16. 活斷層活断层
 17. 浮萍斷梗浮萍断梗
 18. 淒斷凄断
 19. 淚乾腸斷泪干肠断
 20. 源源不斷源源不断 (yuányuánbùduàn)
 21. 溝中斷沟中断
 22. 滔滔不斷滔滔不断
 23. 漂零蓬斷漂零蓬断
 24. 無倒斷无倒断
 25. 片斷片断 (piànduàn)
 26. 物理診斷物理诊断
 27. 猿腸寸斷猿肠寸断
 28. 獨斷独断
 29. 獨斷專行独断专行
 30. 獨斷獨行独断独行
 31. 獨行獨斷独行独断
 32. 玉簫聲斷玉箫声断
 33. 琴斷朱弦琴断朱弦
 34. 當斷不斷当断不断
 35. 當機立斷当机立断
 36. 目斷目断
 37. 目斷飛鴻目断飞鸿
 38. 目斷魂消目断魂消
 39. 目斷魂銷目断魂销
 40. 目斷鱗鴻目断鳞鸿
 41. 眼穿腸斷眼穿肠断
 42. 砍斷砍断
 43. 破土斷木破土断木
 44. 禁斷禁断
 45. 科斷科断
 46. 立斷立断 (lìduàn)
 47. 章決句斷章决句断
 48. 筆斷意連笔断意连
 49. 簡斷简断
 50. 紅消香斷红消香断
 51. 結斷结断
 52. 網路診斷网路诊断
 53. 綿綿不斷绵绵不断
 54. 線斷風箏线断风筝
 55. 縱斷面纵断面
 56. 繩鋸木斷绳锯木断
 57. 續斷续断 (xùduàn)
 58. 義斷恩絕义断恩绝
 59. 聽斷听断
 60. 肝腸寸斷肝肠寸断
 61. 腸斷肠断 (chángduàn)
 62. 臆斷臆断
 63. 藕斷絲連藕断丝连 (ǒuduànsīlián)
 64. 處斷处断
 65. 行權立斷行权立断 (xíngquán lìduàn)
 66. 裁斷裁断 (cáiduàn)
 67. 言語道斷言语道断
 68. 訊斷讯断
 69. 診斷诊断 (zhěnduàn)
 70. 診斷試劑诊断试剂
 71. 評斷评断 (píngduàn)
 72. 論斷论断 (lùnduàn)
 73. 識文斷字识文断字
 74. 買斷买断 (mǎiduàn)
 75. 賣斷卖断
 76. 足謀寡斷/[足谋寡断]]
 77. 路斷人稀路断人稀
 78. 迴腸寸斷回肠寸断
 79. 連綿不斷连绵不断
 80. 連續不斷连续不断
 81. 逸塵斷鞅逸尘断鞅
 82. 道斷道断
 83. 遮斷遮断 (zhēduàn)
 84. 鋸斷锯断
 85. 鐵口直斷铁口直断
 86. 鐵嘴直斷铁嘴直断
 87. 間斷间断 (jiànduàn)
 88. 間斷不繼间断不继
 89. 阻斷阻断
 90. 隔斷/[隔断]] (géduàn)
 91. 隔皮斷貨隔皮断货
 92. 隴斷陇断
 93. 雄斷雄断
 94. 雄雞斷尾雄鸡断尾
 95. 音容淒斷音容凄断
 96. 預斷预断
 97. 飄蓬斷梗飘蓬断梗
 98. 香火不斷香火不断
 99. 魭斷魭断
 100. 鸞膠續斷鸾胶续断


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грузијски:
 • Грчки:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Мађарски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Норвешки:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Украјински:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце