Пређи на садржај

гроздовица

гроздовица

гроздовица (српски, lat. grozdovica)

[уреди]

Именица

[уреди]

гроздовица, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Turdus Turdidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. бели дрозак [3] [1]
 2. бели дрозд [14] [1]
 3. бели косовић [3] [1]
 4. бијели дрозак [18] [1]
 5. виноградски дрозд [19] [1]
 6. винодрозд [12] [1]
 7. вински дрозг [20] [1]
 8. гајски дрозд [21] [1]
 9. гиткавац [5] [1]
 10. гроздарски дрозд [22] [1]
 11. дроз крваш [3] [1]
 12. дрозг [23] [1]
 13. дрозд [24] [1]
 14. дрозд гиткавац [5] [1]
 15. дрозд имелаш [25] [1]
 16. дрозд певач [26] [1]
 17. дрозд црвених поткрила [27] [1]
 18. дроњак цикавац [18] [1]
 19. дроњчић [28] [1]
 20. косовић црљена поткрила [29] [1]
 21. кос чађавац [7] [1]
 22. мали бијели косовић [29] [1]
 23. мали дрозд [30] [1]
 24. мали косовић [3] [1]
 25. мали цикељ [29] [1]
 26. срнадица [5] [1]
 27. цикавац [15] [1]
 28. цип [31] [1]
 29. црвени дрозд [32] [1]
 30. црвенкаст дрозд [33] [1]
 31. црвенкасти дрозд [34] [1]
 32. чађавац [5] [1]
 33. беловрати дрозд [14] [1]
 34. беловрати кос [35] [1]
 35. бијеловрати дрозд [34] [1]
 36. гривасти дрозд [36] [1]
 37. гривасти кос [5] [1]
 38. гриваш [9] [1]
 39. гривнасти кос [37] [1]
 40. гривнати кос [38] [1]
 41. гривњаш [3] [1]
 42. грличаш [3] [1]
 43. грпчак [36] [1]
 44. дрозд гриваш [9] [1]
 45. дрозд огрличар [39] [1]
 46. дрозд огрљичар [39] [1]
 47. кос гривњаш [40] [1]
 48. кос грлаш [9] [1]
 49. кос огрличар [30] [1]
 50. косовац гривњак [9] [1]
 51. косовац гривњаш [9] [1]
 52. косовац грлаш [9] [1]
 53. косовић бијелих прси [5] [1]
 54. косовић бјелијех прси [29] [1]
 55. огрличасти кос [27] [1]
 56. планински дрозд [39] [1]
 57. планински кос [41] [1]
 58. прстендрозд [12] [1]
 59. гроздарка [42] [1]
 60. ждркељ [18] [1]
 61. жутокљун [7] [1]
 62. жутокљуни кос [5] [1]
 63. жутокљунка [3] [1]
 64. каратаук [42] [1]
 65. кос [8] [1]
 66. кос црњак [9] [1]
 67. кос црњаш [9] [1]
 68. косавац [10] [1]
 69. косавка [10] [1]
 70. косао [18] [1]
 71. косић [39] [1]
 72. косов [16] [1]
 73. косовац [6] [28] [2] [1]
 74. косовић [34] [1]
 75. косовица [6] [28] [1]
 76. косовка [43] [1]
 77. костић [38] [1]
 78. костић кос [44] [1]
 79. косуља [9] [1]
 80. кусовица [9] [1]
 81. мургаш [9] [1]
 82. мурго [45] [1]
 83. нокавац [9] [1]
 84. њокавац [9] [1]
 85. њоковац [9] [1]
 86. обични кос [30] [1]
 87. плавурац [29] [1]
 88. прости кос [38] [1]
 89. птица црница [46] [1]
 90. сврачак [47] [1]
 91. сурац [9] [1]
 92. ћок [28] [2] [1]
 93. ћокавац [9] [1]
 94. ћокавица [9] [1]
 95. ћоковац [9] [1]
 96. ћос [9] [1]
 97. ћосавац [36] [1]
 98. ћосовац [48] [1]
 99. ћукавац [49] [1]
 100. ћукокос [9] [1]
 101. ћукос [6] [1]
 102. ћукош [9] [1]
 103. црнгеља [9] [1]
 104. црни грозд [9] [1]
 105. црни дрозд [12] [1]
 106. црни дроља [50] [1]
 107. црни кос [5] [1]
 108. црни косов [51] [1]
 109. црни косовић [7] [1]
 110. црњак [9] [1]
 111. чађавац [29] [1]
 112. чос [9] [1]
 113. бравар [28] [1]
 114. браварица [18] [1]
 115. брањуг [18] [1]
 116. брињац [18] [1]
 117. брињуг [18] [1]
 118. велики дрозд [52] [1]
 119. врањуг [18] [1]
 120. дрескач [20] [1]
 121. дрозак имелаш [40] [1]
 122. дрозг [23] [1]
 123. дрозгавац шарац [9] [1]
 124. дрозд [53] [1]
 125. дрозд гурјак [3] [1]
 126. дрозд имелаш [34] [1]
 127. дрозд мелаш [34] [1]
 128. дрозд самац [9] [1]
 129. дроздељ [29] [1]
 130. дроздовац [5] [1]
 131. дршћ [28] [2] [1]
 132. дршћеви кос [9] [1]
 133. здршћ [28] [2] [1]
 134. имелар [3] [1]
 135. имелаш [6] [24] [1]
 136. лепкардрозд [12] [1]
 137. мелар [15] [1]
 138. мелаш [6] [1]
 139. прави дроздељ [29] [1]
 140. трстић [9] [1]
 141. белодрозд [12] [1]
 142. бијели кос [54] [1]
 143. бијели косовић [29] [1]
 144. вињарул [29] [1]
 145. вињарно [5] [1]
 146. гајски дрозак [18] [1]
 147. гајски дрозд [5] [1]
 148. гајски кос [3] [1]
 149. гиткавац [16] [1]
 150. грозгач [28] [2] [1]
 151. грозд [18] [1]
 152. гроздач [28] [2] [1]
 153. гроздовица [18] [1]
 154. дразговић [2] [1]
 155. дрозак [18] [1]
 156. дрозак певач [55] [1]
 157. дрозак пјевач [40] [1]
 158. дрозг [23] [1]
 159. дрозгаљ [18] [1]
 160. дрозговић [28] [1]
 161. дрозговица [28] [2] [1]
 162. дрозд [18] [1]
 163. дрозд косовић [3] [1]
 164. дрозд певач [19] [1]
 165. дрозд пијевац [9] [1]
 166. дрозд пјевач [21] [1]
 167. дрозд појац [3] [1]
 168. дрозд цикељ [7] [1]
 169. дроздовић [28] [2] [1]
 170. дроњ [5] [1]
 171. ждроњ [36] [1]
 172. зидарка [28] [2] [1]
 173. косовић [5] [1]
 174. кос хрјавшак [18] [1]
 175. кос цикалац [9] [1]
 176. певач [56] [1]
 177. прави дрозд [34] [1]
 178. тица смрека [46] [1]
 179. цикалац [9] [1]
 180. цикељ [29] [1]
 181. боравњак [5] [1]
 182. боравњак бриновка [5] [1]
 183. борњак [3] [1]
 184. боровњак [18] [1]
 185. бравар [9] [1]
 186. браварица [15] [1]
 187. браваруша [15] [1]
 188. бравењак [6] [28] [2] [1]
 189. брањуг [6] [24] [1]
 190. бриновац [9] [1]
 191. бриновка [5] [1]
 192. брињавка [9] [1]
 193. брињак [28] [2] [1]
 194. брињарка [9] [1]
 195. брињац [9] [1]
 196. брињевац [5] [1]
 197. брињевка [28] [2] [1]
 198. брињеш [9] [1]
 199. брињовка [9] [1]
 200. брињуг [9] [1]
 201. брљуг [9] [1]
 202. брњавац [9] [1]
 203. брњак [5] [1]
 204. венар [3] [1]
 205. вењаз [57] [1]
 206. вењар [19] [1]
 207. вењарка [16] [1]
 208. вењаш [9] [1]
 209. врањуг [3] [1]
 210. дрозак [7] [1]
 211. дрозак бриновац [40] [1]
 212. дрозг [23] [1]
 213. дрозголизма [3] [1]
 214. дрозд [54] [1]
 215. дрозд боровњак [37] [1]
 216. дрозд бравењак [5] [1]
 217. дрозд брањуг [35] [1]
 218. дрозд бриновац [21] [1]
 219. дрозд вењар [3] [1]
 220. дрозд смрекар [3] [1]
 221. дрозд смријекар [38] [1]
 222. дроздаљ [16] [1]
 223. дроздељ [7] [1]
 224. дроздовац [58] [1]
 225. дроздовац жутак [9] [1]
 226. дрозел [7] [1]
 227. дрозељ [14] [1]
 228. дроњ [28] [1]
 229. ђерак [28] [1]
 230. жути кос [3] [1]
 231. збраварица [9] [1]
 232. јатар [3] [1]
 233. јатник [3] [1]
 234. квичела [9] [1]
 235. косовац јатар [9] [1]
 236. лајавац [7] [1]
 237. планински дроздељ [29] [1]
 238. плаништар [45] [1]
 239. плем [18] [1]
 240. серидрозд [12] [1]
 241. сибирски дрозд [32] [1]
 242. смрекавац [12] [1]
 243. смрекар [34] [1]
 244. смрекуљар [9] [1]
 245. шмрекарица [15] [1]
 246. шмрекуљар [28] [2] [1]
 247. шмрикуљар [28] [2] [1]


Референце

[уреди]
 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217 1,218 1,219 1,220 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 1,251 1,252 1,253 1,254 1,255 1,256 1,257 1,258 1,259 1,260 1,261 1,262 1,263 1,264 1,265 1,266 1,267 1,268 1,269 1,270 1,271 1,272 1,273 1,274 1,275 1,276 1,277 1,278 1,279 1,280 1,281 1,282 1,283 1,284 1,285 1,286 1,287 1,288 1,289 1,290 1,291 1,292 1,293 1,294 1,295 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 1,301 1,302 1,303 1,304 1,305 1,306 1,307 Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Васа Павковић, Јавор Рашајски; Орнитолошки речник - Имена птица, Нови Сад, Матица српска
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 8. 8,0 8,1 Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 9,58 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Врањске књиге, Врање 2008.
 11. 11,0 11,1 Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 13. Михаило Бојанић ‒ Растислава Тривунац, Рјечник дубровачког говора, Српски дијалектолошки зборник, XLIX, САНУ, Београд 2002.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 17. Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци. – Српски дијалектолошки зборник, XXXII, САНУ, Београд 1986.
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 18,15 18,16 18,17 Животиње, VII део, Даворин Трстењак, Птице, III свезак, књ. LXXXX, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1893.
 19. 19,0 19,1 19,2 Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 20. 20,0 20,1 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 21. 21,0 21,1 21,2 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 22. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 24. 24,0 24,1 24,2 Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 25. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 9, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 66.
 26. Михаило Н. Рашковић, О тичијем свету у Крајини, Први конгрес српских лекара и природњака, Београд 1905.
 27. 27,0 27,1 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 28. 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 28,11 28,12 28,13 28,14 28,15 28,16 28,17 28,18 28,19 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 29. 29,00 29,01 29,02 29,03 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 30. 30,0 30,1 30,2 В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 31. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 32. 32,0 32,1 Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 33. Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 35. 35,0 35,1 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 37. 37,0 37,1 Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 41. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.
 42. 42,0 42,1 Грађа за фауну Старе Србије и Маћедоније, прештампано из часописа Просветни гласник, Музеј Српске земље, посебно издање 6, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд 1907.
 43. Збирка Ненада Дучића.
 44. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 45. 45,0 45,1 Драгутин Руцнер, Прилог познавању народне номенклатуре птица с подручја Конавала (Далмација), Larus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб 1970, 195–196.
 46. 46,0 46,1 Збирка Бранислава Гашића.
 47. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 48. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 49. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 50. Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVII, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2010.
 51. Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 52. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 53. Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.
 54. 54,0 54,1 Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 55. Миша Т. Фрачковић, Јестаственица за школу и домаћу наставу (по Гертнеру), Књижара браће Јовановића, Панчево 1874.
 56. Јосиф Пецић, Наука о животињама, Краљевско-српска државна штампарија, Београд 1884.
 57. Ami Boué, La Turquie d'Europe, tome premier, Arthus Bertrand, Paris 1840.
 58. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.

Напомене

[уреди]