ћокавац

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

ћокавац

ћокавац (српски, lat. ćokavac))[уреди]

Именица[уреди]

ћокавац, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Turdus Turdidae Linnaeus [1]


Хипоними:

Проширени садржај
 1. бели дрозак [3] [17]
 2. бели дрозд [14] [17]
 3. бели косовић [3] [17]
 4. бијели дрозак [18] [17]
 5. виноградски дрозд [19] [17]
 6. винодрозд [12] [17]
 7. вински дрозг [20] [17]
 8. гајски дрозд [21] [17]
 9. гиткавац [5] [17]
 10. гроздарски дрозд [22] [17]
 11. дроз крваш [3] [17]
 12. дрозг [23] [17]
 13. дрозд [24] [17]
 14. дрозд гиткавац [5] [17]
 15. дрозд имелаш [25] [17]
 16. дрозд певач [26] [17]
 17. дрозд црвених поткрила [27] [17]
 18. дроњак цикавац [18] [17]
 19. дроњчић [28] [17]
 20. косовић црљена поткрила [29] [17]
 21. кос чађавац [7] [17]
 22. мали бијели косовић [29] [17]
 23. мали дрозд [30] [17]
 24. мали косовић [3] [17]
 25. мали цикељ [29] [17]
 26. срнадица [5] [17]
 27. цикавац [15] [17]
 28. цип [31] [17]
 29. црвени дрозд [32] [17]
 30. црвенкаст дрозд [33] [17]
 31. црвенкасти дрозд [34] [17]
 32. чађавац [5] [17]
 33. беловрати дрозд [14] [17]
 34. беловрати кос [35] [17]
 35. бијеловрати дрозд [34] [17]
 36. гривасти дрозд [36] [17]
 37. гривасти кос [5] [17]
 38. гриваш [9] [17]
 39. гривнасти кос [37] [17]
 40. гривнати кос [38] [17]
 41. гривњаш [3] [17]
 42. грличаш [3] [17]
 43. грпчак [36] [17]
 44. дрозд гриваш [9] [17]
 45. дрозд огрличар [39] [17]
 46. дрозд огрљичар [39] [17]
 47. кос гривњаш [40] [17]
 48. кос грлаш [9] [17]
 49. кос огрличар [30] [17]
 50. косовац гривњак [9] [17]
 51. косовац гривњаш [9] [17]
 52. косовац грлаш [9] [17]
 53. косовић бијелих прси [5] [17]
 54. косовић бјелијех прси [29] [17]
 55. огрличасти кос [27] [17]
 56. планински дрозд [39] [17]
 57. планински кос [41] [17]
 58. прстендрозд [12] [17]
 59. гроздарка [42] [17]
 60. ждркељ [18] [17]
 61. жутокљун [7] [17]
 62. жутокљуни кос [5] [17]
 63. жутокљунка [3] [17]
 64. каратаук [42] [17]
 65. кос [8] [17]
 66. кос црњак [9] [17]
 67. кос црњаш [9] [17]
 68. косавац [10] [17]
 69. косавка [10] [17]
 70. косао [18] [17]
 71. косић [39] [17]
 72. косов [16] [17]
 73. косовац [6] [28] [2] [17]
 74. косовић [34] [17]
 75. косовица [6] [28] [17]
 76. косовка [43] [17]
 77. костић [38] [17]
 78. костић кос [44] [17]
 79. косуља [9] [17]
 80. кусовица [9] [17]
 81. мургаш [9] [17]
 82. мурго [45] [17]
 83. нокавац [9] [17]
 84. њокавац [9] [17]
 85. њоковац [9] [17]
 86. обични кос [30] [17]
 87. плавурац [29] [17]
 88. прости кос [38] [17]
 89. птица црница [46] [17]
 90. сврачак [47] [17]
 91. сурац [9] [17]
 92. ћок [28] [2] [17]
 93. ћокавац [9] [17]
 94. ћокавица [9] [17]
 95. ћоковац [9] [17]
 96. ћос [9] [17]
 97. ћосавац [36] [17]
 98. ћосовац [48] [17]
 99. ћукавац [49] [17]
 100. ћукокос [9] [17]
 101. ћукос [6] [17]
 102. ћукош [9] [17]
 103. црнгеља [9] [17]
 104. црни грозд [9] [17]
 105. црни дрозд [12] [17]
 106. црни дроља [50] [17]
 107. црни кос [5] [17]
 108. црни косов [51] [17]
 109. црни косовић [7] [17]
 110. црњак [9] [17]
 111. чађавац [29] [17]
 112. чос [9] [17]
 113. бравар [28] [17]
 114. браварица [18] [17]
 115. брањуг [18] [17]
 116. брињац [18] [17]
 117. брињуг [18] [17]
 118. велики дрозд [52] [17]
 119. врањуг [18] [17]
 120. дрескач [20] [17]
 121. дрозак имелаш [40] [17]
 122. дрозг [23] [17]
 123. дрозгавац шарац [9] [17]
 124. дрозд [53] [17]
 125. дрозд гурјак [3] [17]
 126. дрозд имелаш [34] [17]
 127. дрозд мелаш [34] [17]
 128. дрозд самац [9] [17]
 129. дроздељ [29] [17]
 130. дроздовац [5] [17]
 131. дршћ [28] [2] [17]
 132. дршћеви кос [9] [17]
 133. здршћ [28] [2] [17]
 134. имелар [3] [17]
 135. имелаш [6] [24] [17]
 136. лепкардрозд [12] [17]
 137. мелар [15] [17]
 138. мелаш [6] [17]
 139. прави дроздељ [29] [17]
 140. трстић [9] [17]
 141. белодрозд [12] [17]
 142. бијели кос [54] [17]
 143. бијели косовић [29] [17]
 144. вињарул [29] [17]
 145. вињарно [5] [17]
 146. гајски дрозак [18] [17]
 147. гајски дрозд [5] [17]
 148. гајски кос [3] [17]
 149. гиткавац [16] [17]
 150. грозгач [28] [2] [17]
 151. грозд [18] [17]
 152. гроздач [28] [2] [17]
 153. гроздовица [18] [17]
 154. дразговић [2] [17]
 155. дрозак [18] [17]
 156. дрозак певач [55] [17]
 157. дрозак пјевач [40] [17]
 158. дрозг [23] [17]
 159. дрозгаљ [18] [17]
 160. дрозговић [28] [17]
 161. дрозговица [28] [2] [17]
 162. дрозд [18] [17]
 163. дрозд косовић [3] [17]
 164. дрозд певач [19] [17]
 165. дрозд пијевац [9] [17]
 166. дрозд пјевач [21] [17]
 167. дрозд појац [3] [17]
 168. дрозд цикељ [7] [17]
 169. дроздовић [28] [2] [17]
 170. дроњ [5] [17]
 171. ждроњ [36] [17]
 172. зидарка [28] [2] [17]
 173. косовић [5] [17]
 174. кос хрјавшак [18] [17]
 175. кос цикалац [9] [17]
 176. певач [56] [17]
 177. прави дрозд [34] [17]
 178. тица смрека [46] [17]
 179. цикалац [9] [17]
 180. цикељ [29] [17]
 181. боравњак [5] [17]
 182. боравњак бриновка [5] [17]
 183. борњак [3] [17]
 184. боровњак [18] [17]
 185. бравар [9] [17]
 186. браварица [15] [17]
 187. браваруша [15] [17]
 188. бравењак [6] [28] [2] [17]
 189. брањуг [6] [24] [17]
 190. бриновац [9] [17]
 191. бриновка [5] [17]
 192. брињавка [9] [17]
 193. брињак [28] [2] [17]
 194. брињарка [9] [17]
 195. брињац [9] [17]
 196. брињевац [5] [17]
 197. брињевка [28] [2] [17]
 198. брињеш [9] [17]
 199. брињовка [9] [17]
 200. брињуг [9] [17]
 201. брљуг [9] [17]
 202. брњавац [9] [17]
 203. брњак [5] [17]
 204. венар [3] [17]
 205. вењаз [57] [17]
 206. вењар [19] [17]
 207. вењарка [16] [17]
 208. вењаш [9] [17]
 209. врањуг [3] [17]
 210. дрозак [7] [17]
 211. дрозак бриновац [40] [17]
 212. дрозг [23] [17]
 213. дрозголизма [3] [17]
 214. дрозд [54] [17]
 215. дрозд боровњак [37] [17]
 216. дрозд бравењак [5] [17]
 217. дрозд брањуг [35] [17]
 218. дрозд бриновац [21] [17]
 219. дрозд вењар [3] [17]
 220. дрозд смрекар [3] [17]
 221. дрозд смријекар [38] [17]
 222. дроздаљ [16] [17]
 223. дроздељ [7] [17]
 224. дроздовац [58] [17]
 225. дроздовац жутак [9] [17]
 226. дрозел [7] [17]
 227. дрозељ [14] [17]
 228. дроњ [28] [17]
 229. ђерак [28] [17]
 230. жути кос [3] [17]
 231. збраварица [9] [17]
 232. јатар [3] [17]
 233. јатник [3] [17]
 234. квичела [9] [17]
 235. косовац јатар [9] [17]
 236. лајавац [7] [17]
 237. планински дроздељ [29] [17]
 238. плаништар [45] [17]
 239. плем [18] [17]
 240. серидрозд [12] [17]
 241. сибирски дрозд [32] [17]
 242. смрекавац [12] [17]
 243. смрекар [34] [17]
 244. смрекуљар [9] [17]
 245. шмрекарица [15] [17]
 246. шмрекуљар [28] [2] [17]
 247. шмрикуљар [28] [2] [17]


Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 8. 8,0 8,1 Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 9,58 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Врањске књиге, Врање 2008.
 11. 11,0 11,1 Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 13. Михаило Бојанић ‒ Растислава Тривунац, Рјечник дубровачког говора, Српски дијалектолошки зборник, XLIX, САНУ, Београд 2002.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 17. 17,000 17,001 17,002 17,003 17,004 17,005 17,006 17,007 17,008 17,009 17,010 17,011 17,012 17,013 17,014 17,015 17,016 17,017 17,018 17,019 17,020 17,021 17,022 17,023 17,024 17,025 17,026 17,027 17,028 17,029 17,030 17,031 17,032 17,033 17,034 17,035 17,036 17,037 17,038 17,039 17,040 17,041 17,042 17,043 17,044 17,045 17,046 17,047 17,048 17,049 17,050 17,051 17,052 17,053 17,054 17,055 17,056 17,057 17,058 17,059 17,060 17,061 17,062 17,063 17,064 17,065 17,066 17,067 17,068 17,069 17,070 17,071 17,072 17,073 17,074 17,075 17,076 17,077 17,078 17,079 17,080 17,081 17,082 17,083 17,084 17,085 17,086 17,087 17,088 17,089 17,090 17,091 17,092 17,093 17,094 17,095 17,096 17,097 17,098 17,099 17,100 17,101 17,102 17,103 17,104 17,105 17,106 17,107 17,108 17,109 17,110 17,111 17,112 17,113 17,114 17,115 17,116 17,117 17,118 17,119 17,120 17,121 17,122 17,123 17,124 17,125 17,126 17,127 17,128 17,129 17,130 17,131 17,132 17,133 17,134 17,135 17,136 17,137 17,138 17,139 17,140 17,141 17,142 17,143 17,144 17,145 17,146 17,147 17,148 17,149 17,150 17,151 17,152 17,153 17,154 17,155 17,156 17,157 17,158 17,159 17,160 17,161 17,162 17,163 17,164 17,165 17,166 17,167 17,168 17,169 17,170 17,171 17,172 17,173 17,174 17,175 17,176 17,177 17,178 17,179 17,180 17,181 17,182 17,183 17,184 17,185 17,186 17,187 17,188 17,189 17,190 17,191 17,192 17,193 17,194 17,195 17,196 17,197 17,198 17,199 17,200 17,201 17,202 17,203 17,204 17,205 17,206 17,207 17,208 17,209 17,210 17,211 17,212 17,213 17,214 17,215 17,216 17,217 17,218 17,219 17,220 17,221 17,222 17,223 17,224 17,225 17,226 17,227 17,228 17,229 17,230 17,231 17,232 17,233 17,234 17,235 17,236 17,237 17,238 17,239 17,240 17,241 17,242 17,243 17,244 17,245 17,246 Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Васа Павковић, Јавор Рашајски; Орнитолошки речник - Имена птица, Нови Сад, Матица српска
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 18,15 18,16 18,17 Животиње, VII део, Даворин Трстењак, Птице, III свезак, књ. LXXXX, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1893.
 19. 19,0 19,1 19,2 Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 20. 20,0 20,1 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 21. 21,0 21,1 21,2 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 22. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 24. 24,0 24,1 24,2 Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 25. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 9, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 66.
 26. Михаило Н. Рашковић, О тичијем свету у Крајини, Први конгрес српских лекара и природњака, Београд 1905.
 27. 27,0 27,1 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 28. 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 28,11 28,12 28,13 28,14 28,15 28,16 28,17 28,18 28,19 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 29. 29,00 29,01 29,02 29,03 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 30. 30,0 30,1 30,2 В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 31. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 32. 32,0 32,1 Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 33. Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 35. 35,0 35,1 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 37. 37,0 37,1 Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 41. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.
 42. 42,0 42,1 Грађа за фауну Старе Србије и Маћедоније, прештампано из часописа Просветни гласник, Музеј Српске земље, посебно издање 6, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд 1907.
 43. Збирка Ненада Дучића.
 44. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 45. 45,0 45,1 Драгутин Руцнер, Прилог познавању народне номенклатуре птица с подручја Конавала (Далмација), Larus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб 1970, 195–196.
 46. 46,0 46,1 Збирка Бранислава Гашића.
 47. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 48. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 49. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 50. Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVII, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2010.
 51. Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 52. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 53. Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.
 54. 54,0 54,1 Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 55. Миша Т. Фрачковић, Јестаственица за школу и домаћу наставу (по Гертнеру), Књижара браће Јовановића, Панчево 1874.
 56. Јосиф Пецић, Наука о животињама, Краљевско-српска државна штампарија, Београд 1884.
 57. Ami Boué, La Turquie d'Europe, tome premier, Arthus Bertrand, Paris 1840.
 58. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.

Напомене[уреди]