гроздовац

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

гроздовац

гроздовац (српски, lat. grozdovac))[уреди]

Именица[уреди]

гроздовац, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Turdus Turdidae Linnaeus [1]


Хипоними:

Проширени садржај
 1. бели дрозак [3] [18]
 2. бели дрозд [14] [18]
 3. бели косовић [3] [18]
 4. бијели дрозак [19] [18]
 5. виноградски дрозд [20] [18]
 6. винодрозд [12] [18]
 7. вински дрозг [21] [18]
 8. гајски дрозд [22] [18]
 9. гиткавац [5] [18]
 10. гроздарски дрозд [23] [18]
 11. дроз крваш [3] [18]
 12. дрозг [24] [18]
 13. дрозд [25] [18]
 14. дрозд гиткавац [5] [18]
 15. дрозд имелаш [26] [18]
 16. дрозд певач [27] [18]
 17. дрозд црвених поткрила [28] [18]
 18. дроњак цикавац [19] [18]
 19. дроњчић [29] [18]
 20. косовић црљена поткрила [30] [18]
 21. кос чађавац [7] [18]
 22. мали бијели косовић [30] [18]
 23. мали дрозд [31] [18]
 24. мали косовић [3] [18]
 25. мали цикељ [30] [18]
 26. срнадица [5] [18]
 27. цикавац [15] [18]
 28. цип [32] [18]
 29. црвени дрозд [33] [18]
 30. црвенкаст дрозд [34] [18]
 31. црвенкасти дрозд [35] [18]
 32. чађавац [5] [18]
 33. беловрати дрозд [14] [18]
 34. беловрати кос [36] [18]
 35. бијеловрати дрозд [35] [18]
 36. гривасти дрозд [37] [18]
 37. гривасти кос [5] [18]
 38. гриваш [9] [18]
 39. гривнасти кос [38] [18]
 40. гривнати кос [39] [18]
 41. гривњаш [3] [18]
 42. грличаш [3] [18]
 43. грпчак [37] [18]
 44. дрозд гриваш [9] [18]
 45. дрозд огрличар [40] [18]
 46. дрозд огрљичар [40] [18]
 47. кос гривњаш [41] [18]
 48. кос грлаш [9] [18]
 49. кос огрличар [31] [18]
 50. косовац гривњак [9] [18]
 51. косовац гривњаш [9] [18]
 52. косовац грлаш [9] [18]
 53. косовић бијелих прси [5] [18]
 54. косовић бјелијех прси [30] [18]
 55. огрличасти кос [28] [18]
 56. планински дрозд [40] [18]
 57. планински кос [42] [18]
 58. прстендрозд [12] [18]
 59. гроздарка [43] [18]
 60. ждркељ [19] [18]
 61. жутокљун [7] [18]
 62. жутокљуни кос [5] [18]
 63. жутокљунка [3] [18]
 64. каратаук [43] [18]
 65. кос [8] [18]
 66. кос црњак [9] [18]
 67. кос црњаш [9] [18]
 68. косавац [10] [18]
 69. косавка [10] [18]
 70. косао [19] [18]
 71. косић [40] [18]
 72. косов [16] [18]
 73. косовац [6] [29] [2] [18]
 74. косовић [35] [18]
 75. косовица [6] [29] [18]
 76. косовка [44] [18]
 77. костић [39] [18]
 78. костић кос [45] [18]
 79. косуља [9] [18]
 80. кусовица [9] [18]
 81. мургаш [9] [18]
 82. мурго [46] [18]
 83. нокавац [9] [18]
 84. њокавац [9] [18]
 85. њоковац [9] [18]
 86. обични кос [31] [18]
 87. плавурац [30] [18]
 88. прости кос [39] [18]
 89. птица црница [47] [18]
 90. сврачак [48] [18]
 91. сурац [9] [18]
 92. ћок [29] [2] [18]
 93. ћокавац [9] [18]
 94. ћокавица [9] [18]
 95. ћоковац [9] [18]
 96. ћос [9] [18]
 97. ћосавац [37] [18]
 98. ћосовац [49] [18]
 99. ћукавац [50] [18]
 100. ћукокос [9] [18]
 101. ћукос [6] [18]
 102. ћукош [9] [18]
 103. црнгеља [9] [18]
 104. црни грозд [9] [18]
 105. црни дрозд [12] [18]
 106. црни дроља [51] [18]
 107. црни кос [5] [18]
 108. црни косов [52] [18]
 109. црни косовић [7] [18]
 110. црњак [9] [18]
 111. чађавац [30] [18]
 112. чос [9] [18]
 113. бравар [29] [18]
 114. браварица [19] [18]
 115. брањуг [19] [18]
 116. брињац [19] [18]
 117. брињуг [19] [18]
 118. велики дрозд [53] [18]
 119. врањуг [19] [18]
 120. дрескач [21] [18]
 121. дрозак имелаш [41] [18]
 122. дрозг [24] [18]
 123. дрозгавац шарац [9] [18]
 124. дрозд [54] [18]
 125. дрозд гурјак [3] [18]
 126. дрозд имелаш [35] [18]
 127. дрозд мелаш [35] [18]
 128. дрозд самац [9] [18]
 129. дроздељ [30] [18]
 130. дроздовац [5] [18]
 131. дршћ [29] [2] [18]
 132. дршћеви кос [9] [18]
 133. здршћ [29] [2] [18]
 134. имелар [3] [18]
 135. имелаш [6] [25] [18]
 136. лепкардрозд [12] [18]
 137. мелар [15] [18]
 138. мелаш [6] [18]
 139. прави дроздељ [30] [18]
 140. трстић [9] [18]
 141. белодрозд [12] [18]
 142. бијели кос [55] [18]
 143. бијели косовић [30] [18]
 144. вињарул [30] [18]
 145. вињарно [5] [18]
 146. гајски дрозак [19] [18]
 147. гајски дрозд [5] [18]
 148. гајски кос [3] [18]
 149. гиткавац [16] [18]
 150. грозгач [29] [2] [18]
 151. грозд [19] [18]
 152. гроздач [29] [2] [18]
 153. гроздовица [19] [18]
 154. дразговић [2] [18]
 155. дрозак [19] [18]
 156. дрозак певач [56] [18]
 157. дрозак пјевач [41] [18]
 158. дрозг [24] [18]
 159. дрозгаљ [19] [18]
 160. дрозговић [29] [18]
 161. дрозговица [29] [2] [18]
 162. дрозд [19] [18]
 163. дрозд косовић [3] [18]
 164. дрозд певач [20] [18]
 165. дрозд пијевац [9] [18]
 166. дрозд пјевач [22] [18]
 167. дрозд појац [3] [18]
 168. дрозд цикељ [7] [18]
 169. дроздовић [29] [2] [18]
 170. дроњ [5] [18]
 171. ждроњ [37] [18]
 172. зидарка [29] [2] [18]
 173. косовић [5] [18]
 174. кос хрјавшак [19] [18]
 175. кос цикалац [9] [18]
 176. певач [57] [18]
 177. прави дрозд [35] [18]
 178. тица смрека [47] [18]
 179. цикалац [9] [18]
 180. цикељ [30] [18]
 181. боравњак [5] [18]
 182. боравњак бриновка [5] [18]
 183. борњак [3] [18]
 184. боровњак [19] [18]
 185. бравар [9] [18]
 186. браварица [15] [18]
 187. браваруша [15] [18]
 188. бравењак [6] [29] [2] [18]
 189. брањуг [6] [25] [18]
 190. бриновац [9] [18]
 191. бриновка [5] [18]
 192. брињавка [9] [18]
 193. брињак [29] [2] [18]
 194. брињарка [9] [18]
 195. брињац [9] [18]
 196. брињевац [5] [18]
 197. брињевка [29] [2] [18]
 198. брињеш [9] [18]
 199. брињовка [9] [18]
 200. брињуг [9] [18]
 201. брљуг [9] [18]
 202. брњавац [9] [18]
 203. брњак [5] [18]
 204. венар [3] [18]
 205. вењаз [58] [18]
 206. вењар [20] [18]
 207. вењарка [16] [18]
 208. вењаш [9] [18]
 209. врањуг [3] [18]
 210. дрозак [7] [18]
 211. дрозак бриновац [41] [18]
 212. дрозг [24] [18]
 213. дрозголизма [3] [18]
 214. дрозд [55] [18]
 215. дрозд боровњак [38] [18]
 216. дрозд бравењак [5] [18]
 217. дрозд брањуг [36] [18]
 218. дрозд бриновац [22] [18]
 219. дрозд вењар [3] [18]
 220. дрозд смрекар [3] [18]
 221. дрозд смријекар [39] [18]
 222. дроздаљ [16] [18]
 223. дроздељ [7] [18]
 224. дроздовац [59] [18]
 225. дроздовац жутак [9] [18]
 226. дрозел [7] [18]
 227. дрозељ [14] [18]
 228. дроњ [29] [18]
 229. ђерак [29] [18]
 230. жути кос [3] [18]
 231. збраварица [9] [18]
 232. јатар [3] [18]
 233. јатник [3] [18]
 234. квичела [9] [18]
 235. косовац јатар [9] [18]
 236. лајавац [7] [18]
 237. планински дроздељ [30] [18]
 238. плаништар [46] [18]
 239. плем [19] [18]
 240. серидрозд [12] [18]
 241. сибирски дрозд [33] [18]
 242. смрекавац [12] [18]
 243. смрекар [35] [18]
 244. смрекуљар [9] [18]
 245. шмрекарица [15] [18]
 246. шмрекуљар [29] [2] [18]
 247. шмрикуљар [29] [2] [18]

Проширени садржај

Референце

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 8. 8,0 8,1 Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30 9,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42 9,43 9,44 9,45 9,46 9,47 9,48 9,49 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 9,58 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Врањске књиге, Врање 2008.
 11. 11,0 11,1 Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 13. Михаило Бојанић ‒ Растислава Тривунац, Рјечник дубровачког говора, Српски дијалектолошки зборник, XLIX, САНУ, Београд 2002.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 17. Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци. – Српски дијалектолошки зборник, XXXII, САНУ, Београд 1986.
 18. 18,000 18,001 18,002 18,003 18,004 18,005 18,006 18,007 18,008 18,009 18,010 18,011 18,012 18,013 18,014 18,015 18,016 18,017 18,018 18,019 18,020 18,021 18,022 18,023 18,024 18,025 18,026 18,027 18,028 18,029 18,030 18,031 18,032 18,033 18,034 18,035 18,036 18,037 18,038 18,039 18,040 18,041 18,042 18,043 18,044 18,045 18,046 18,047 18,048 18,049 18,050 18,051 18,052 18,053 18,054 18,055 18,056 18,057 18,058 18,059 18,060 18,061 18,062 18,063 18,064 18,065 18,066 18,067 18,068 18,069 18,070 18,071 18,072 18,073 18,074 18,075 18,076 18,077 18,078 18,079 18,080 18,081 18,082 18,083 18,084 18,085 18,086 18,087 18,088 18,089 18,090 18,091 18,092 18,093 18,094 18,095 18,096 18,097 18,098 18,099 18,100 18,101 18,102 18,103 18,104 18,105 18,106 18,107 18,108 18,109 18,110 18,111 18,112 18,113 18,114 18,115 18,116 18,117 18,118 18,119 18,120 18,121 18,122 18,123 18,124 18,125 18,126 18,127 18,128 18,129 18,130 18,131 18,132 18,133 18,134 18,135 18,136 18,137 18,138 18,139 18,140 18,141 18,142 18,143 18,144 18,145 18,146 18,147 18,148 18,149 18,150 18,151 18,152 18,153 18,154 18,155 18,156 18,157 18,158 18,159 18,160 18,161 18,162 18,163 18,164 18,165 18,166 18,167 18,168 18,169 18,170 18,171 18,172 18,173 18,174 18,175 18,176 18,177 18,178 18,179 18,180 18,181 18,182 18,183 18,184 18,185 18,186 18,187 18,188 18,189 18,190 18,191 18,192 18,193 18,194 18,195 18,196 18,197 18,198 18,199 18,200 18,201 18,202 18,203 18,204 18,205 18,206 18,207 18,208 18,209 18,210 18,211 18,212 18,213 18,214 18,215 18,216 18,217 18,218 18,219 18,220 18,221 18,222 18,223 18,224 18,225 18,226 18,227 18,228 18,229 18,230 18,231 18,232 18,233 18,234 18,235 18,236 18,237 18,238 18,239 18,240 18,241 18,242 18,243 18,244 18,245 18,246 Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Васа Павковић, Јавор Рашајски; Орнитолошки речник - Имена птица, Нови Сад, Матица српска
 19. 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,17 Животиње, VII део, Даворин Трстењак, Птице, III свезак, књ. LXXXX, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1893.
 20. 20,0 20,1 20,2 Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 21. 21,0 21,1 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 22. 22,0 22,1 22,2 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 23. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 25. 25,0 25,1 25,2 Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 26. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 9, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 66.
 27. Михаило Н. Рашковић, О тичијем свету у Крајини, Први конгрес српских лекара и природњака, Београд 1905.
 28. 28,0 28,1 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 29. 29,00 29,01 29,02 29,03 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 29,12 29,13 29,14 29,15 29,16 29,17 29,18 29,19 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 30. 30,00 30,01 30,02 30,03 30,04 30,05 30,06 30,07 30,08 30,09 30,10 30,11 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 31. 31,0 31,1 31,2 В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 32. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 33. 33,0 33,1 Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 34. Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 36. 36,0 36,1 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 37. 37,0 37,1 37,2 37,3 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 38. 38,0 38,1 Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 41. 41,0 41,1 41,2 41,3 Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 42. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.
 43. 43,0 43,1 Грађа за фауну Старе Србије и Маћедоније, прештампано из часописа Просветни гласник, Музеј Српске земље, посебно издање 6, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд 1907.
 44. Збирка Ненада Дучића.
 45. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 46. 46,0 46,1 Драгутин Руцнер, Прилог познавању народне номенклатуре птица с подручја Конавала (Далмација), Larus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб 1970, 195–196.
 47. 47,0 47,1 Збирка Бранислава Гашића.
 48. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 49. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 50. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 51. Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVII, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2010.
 52. Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 53. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 54. Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.
 55. 55,0 55,1 Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 56. Миша Т. Фрачковић, Јестаственица за школу и домаћу наставу (по Гертнеру), Књижара браће Јовановића, Панчево 1874.
 57. Јосиф Пецић, Наука о животињама, Краљевско-српска државна штампарија, Београд 1884.
 58. Ami Boué, La Turquie d'Europe, tome premier, Arthus Bertrand, Paris 1840.
 59. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.

Напомене