بابٌ

بابٌ (arapski)

neodređeni vid
Množina Dvojina Jednina Padež
أَبْوابٌ بابانِ بابٌ Nominativ
أَبْوابٍ بابَيْنِ بابٍ Genitiv
أَبْواباً بابَيْنِ باباً Akuzativ
određeni vid
Množina Dvojina Jednina Padež
الأَبْوابُ البابانِ البابُ Nominativ
الأَبْوابِ البابَيْنِ البابٍ Genitiv
الأَبْوابَ البابَيْنِ الباباً Akuzativ
Vrata u Maroku.

Koren: ب و ب*

Izgovor:

DIN: bāb  
Audio: (datoteka)

Značenja:

  1. vrata
  2. kapija
  3. porta
  4. ulaz

Poreklo:

Izvedeno iz arapskog glagola بابَ (bāba) napraviti vrata, služiti kao vratar

Primeri:

.فَتَحْتُ البابَ وَ دَخَلْتُ الدَّارَ
Otvorio sam vrata i ušao u kuću.

Sinonimi:


Suprotne reči:

Izreke i poslovice:

.عِنْدَمَا يَدْخُلُ الفَقْرُ مِن البَابِ يَخْرُجُ الحُبُّ مِن الشُّبَاكِ
Kada siromaštvo uđe kroz vrata, ljubav izlazi kroz prozor.

Asocijacije:

Izvedene reči:

  • بابٌ أَرْضِيٌّ - vrata u podu
  • بابٌ سَقْفِيٌّ - vrata na krovu
  • بابُ الصَّدْرِ - prednja vrata
  • الْبابُ الْعاليِ - Visoka Porta


Srodni članci sa Vikipedije:

بابٌ


Prevodi

Reference