أَسَافَةٌ

أَسَافَةٌ (arapski)

neodređeni vid
Množina Dvojina Jednina Padež
/ / أَسَافَةٌ Nominativ
/ / أَسَافَةٍ Genitiv
/ / أَسَافَةً Akuzativ
određeni vid
Množina Dvojina Jednina Padež
/ / الأَسَافَةُ Nominativ
/ / الأَسَافَةِ Genitiv
/ / الأَسَافَةَ Akuzativ
Tuga ovekovečena u umetnosti.

Koren: ء س ف*

Izgovor:

DIN: 'asāfa  
Audio: noicon(datoteka)

Značenja:

 1. žalost
 2. tuga
 3. seta
 4. gnev

Poreklo:

Izvedeno iz arapskog glagola أَسِفَ ('asifa), žaliti, tugovati za, rasrditi se (na).

Primeri:

.مَاتَتْهَا أَسَافَتَهَا
Ubila ju je njena tuga.

Sinonimi:


Suprotne reči:

Izreke i poslovice:

.الرَّغْبَةُ أَصْلُ الأَسَافَةِ
Poreklo tuge je želja.
- Sidarta Gautama Buda

Asocijacije:

Izvedene reči:

 • آسِفٌ - žalostan, srdit, koji se kaje
 • أَسَفٌ - žaljenje, tugovanje, žalost
 • أَسِفٌ - žalostan, tužan, setan
 • أَسِيفٌ - tužan, osetljiv, vredan sažaljenja
 • أَسِيفَةٌ - robinja
 • تَأَسُّفٌ - žaljenje, tugovanje
 • مُتَأَسِّفٌ - žalostan, vredan žaljenja


Srodni članci sa Vikipedije:

أَسَافَةٌ


Prevodi

Reference