Wanpela

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Риме: -pela

Примери:

Викицитати

15-16 Wanpela man na wanpela meri bilong olgeta kain samting i gat laip, ol i go insait long sip wantaim Noa, olsem God i tok. Noa i go insait pinis, na Bikpela i pasim dua bilong sip.
15. Дође к Ноју у ковчег по двоје од сваког тела, у коме има жива душа,
16. Мушко и женско од сваког тела уђоше, као што беше Бог заповедио Ноју; па Господ затвори за њим.

Псал. 17:8, [[|Псал. 91:1]], [[|Псал. 145:20]], [[|1 Пет. 1:5]]

Библијске све речи: 007

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Шаблон:tpi119:016 Шаблон:Tetr

Референце[уреди]

Шаблон:tpi-cite-bible