(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: транскрипција  
Аудио: noicon(датотека)

Радикал:

...

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

ВикицитатиСаборна посланица, светог апостола Јуде

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 三黨三党
 2. 上黨梆子上党梆子
 3. 中央黨部中央党部
 4. 亂黨乱党
 5. 伐異黨同伐异党同
 6. 內外姻黨内外姻党
 7. 兩黨制两党制
 8. 共產黨共产党 (Gòngchǎndǎng)
 9. 凶黨凶党
 10. 反對黨反对党 (fǎnduìdǎng)
 11. 同黨同党 (tóngdǎng)
 12. 在野黨在野党 (zàiyědǎng)
 13. 執政黨执政党 (zhízhèngdǎng)
 14. 多黨制多党制
 15. 太子黨太子党 (Tàizǐdǎng)
 16. 夫黨夫党
 17. 奸黨奸党
 18. 妻黨妻党
 19. 姦黨奸党
 20. 姻黨姻党
 21. 孽黨孽党
 22. 建黨建党 (jiàndǎng)
 23. 惡黨恶党 (èdǎng)
 24. 成群結黨成群结党
 25. 戚黨戚党
 26. 拆白黨拆白党
 27. 挾朋樹黨挟朋树党
 28. 放黨放党
 29. 政黨政党 (zhèngdǎng)
 30. 政黨政治政党政治
 31. 族黨族党
 32. 會黨会党
 33. 朋黨朋党 (péngdǎng)
 34. 朋黨之爭朋党之争
 35. 朋黨比周朋党比周
 36. 朋黨論朋党论
 37. 朔黨朔党
 38. 東林黨东林党
 39. 植黨植党
 40. 植黨營私植党营私
 41. 樹黨树党
 42. 死黨死党 (sǐdǎng)
 43. 母黨母党
 44. 洛黨洛党
 45. 清黨清党
 46. 無偏無黨无偏无党
 47. 無黨無偏无党无偏
 48. 父黨父党
 49. 牛李黨爭牛李党争
 50. 犵黨犵党
 51. 狐朋狗黨狐朋狗党
 52. 狐群狗黨狐群狗党 (húqún-gǒudǎng)
 53. 狗黨狐群狗党狐群
 54. 納粹黨纳粹党
 55. 結黨结党 (jiédǎng)
 56. 結黨營私结党营私
 57. 結黨聚群结党聚群
 58. 結黨連群结党连群
 59. 綠黨绿党
 60. 群而不黨群而不党
 61. 肆奸植黨肆奸植党
 62. 脫黨脱党
 63. 與黨与党
 64. 虎克黨虎克党
 65. 蜀黨蜀党
 66. 賊黨贼党 (zéidǎng)
 67. 跨黨跨党
 68. 輝格黨辉格党
 69. 部黨部党
 70. 鄉黨乡党 (xiāngdǎng)
 71. 鄉黨尚齒乡党尚齿
 72. 鄰里鄉黨邻里乡党
 73. 里黨里党
 74. 金光黨金光党
 75. 鉤黨钩党
 76. 閭黨姻婭闾党姻娅
 77. 閹黨阉党
 78. 阿黨阿党
 79. 餘黨余党 (yúdǎng)
 80. 黑手黨黑手党 (hēishǒudǎng)
 81. 黨人党人 (dǎngrén)
 82. 黨伍党伍
 83. 黨內初選党内初选
 84. 黨務党务 (dǎngwù)
 85. 黨同伐異党同伐异 (dǎngtóngfáyì)
 86. 黨員党员 (dǎngyuán)
 87. 黨員大會党员大会
 88. 黨國党国 (dǎngguǒ)
 89. 黨團党团
 90. 黨報党报
 91. 黨委党委 (dǎngwěi)
 92. 黨徒党徒 (dǎngtú)
 93. 黨徽党徽 (dǎnghuī)
 94. 黨性党性 (dǎngxìng)
 95. 黨政軍党政军
 96. 黨旗党旗 (dǎngqí)
 97. 黨校党校
 98. 黨棍党棍 (dǎnggùn)
 99. 黨派党派 (dǎngpài)
 100. 黨爭党争 (dǎngzhēng)
 101. 黨禁党禁 (dǎngjìn)
 102. 黨禍党祸 (dǎnghuò)
 103. 黨章党章 (dǎngzhāng)
 104. 黨籍党籍 (dǎngjí)
 105. 黨籍碑党籍碑
 106. 黨紀党纪 (dǎngjì)
 107. 黨綱党纲 (dǎnggāng)
 108. 黨羽党羽 (dǎngyǔ)
 109. 黨見党见 (dǎngjiàn)
 110. 黨論党论
 111. 黨證党证 (dǎngzhèng)
 112. 黨部党部 (dǎngbù)
 113. 黨錮党锢 (dǎnggù)
 114. 黨錮之禍党锢之祸
 115. 黨閥党阀
 116. 黨鞭党鞭 (dǎngbiān)
 117. 黨魁党魁 (dǎngkuí)
 118. 黨齡党龄


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грчки:
 • Грузијски:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце