Пређи на садржај

U+6A6B, 橫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6B

[U+6A6A]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+6A6C]

Кинески


(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: héng  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

075

Шаблон:Karakter Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. ...
  1. ...
   1. ...
    1. ... ...


Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Координате

(основни карактер потези) , , , , , , , , ,

Изведене речи:

 1. 七橫八縱七横八纵
 2. 七橫八豎七横八竖
 3. 交橫交横
 4. 人欲橫流人欲横流
 5. 倒橫直豎倒横直竖
 6. 凶橫凶横 (xiōnghèng)
 7. 南橫南横
 8. 口沫橫飛口沫横飞
 9. 天才橫溢天才横溢
 10. 妙語橫生妙语横生
 11. 妙趣橫生妙趣横生
 12. 專橫专横 (zhuānhèng)
 13. 專橫跋扈专横跋扈
 14. 屍橫遍野尸横遍野 (shī héng biànyě)
 15. 強橫强横 (qiánghèng)
 16. 怒目橫眉怒目横眉
 17. 打橫打横 (dǎhéng)
 18. 挺撅挺橫挺撅挺横
 19. 捭闔縱橫捭阖纵横
 20. 排奡縱橫排奡纵横
 21. 推橫車推横车
 22. 擋橫兒挡横儿
 23. 斗轉參橫斗转参横
 24. 新中橫新中横
 25. 暴斂橫徵暴敛横征
 26. 暴橫暴横
 27. 月落參橫月落参横
 28. 橫七豎八横七竖八 (héngqīshùbā)
 29. 橫三豎四横三竖四
 30. 橫了心横了心
 31. 橫事横事
 32. 橫亙横亘
 33. 橫亡横亡
 34. 橫刀奪愛横刀夺爱
 35. 橫切横切
 36. 橫列横列
 37. 橫剖面横剖面
 38. 橫加横加
 39. 橫勁横劲
 40. 橫匾横匾
 41. 橫厲横厉
 42. 橫向横向 (héngxiàng)
 43. 橫吹横吹
 44. 橫坐標横坐标
 45. 橫塘横塘
 46. 橫夭横夭
 47. 橫寫横写
 48. 橫幀横帧
 49. 橫幅横幅 (héngfú)
 50. 橫征暴斂横征暴敛
 51. 橫心横心 (héngxīn)
 52. 橫恣横恣
 53. 橫批横批 (héngpī)
 54. 橫披横披
 55. 橫拖倒拽横拖倒拽
 56. 橫掃横扫
 57. 橫掃千軍横扫千军
 58. 橫撐船兒横撑船儿
 59. 橫攔豎擋横拦竖挡
 60. 橫政横政
 61. 橫斷横断 (héngduàn)
 62. 橫斷面横断面
 63. 橫暴横暴
 64. 橫枝兒横枝儿
 65. 橫梁横梁
 66. 橫梗横梗
 67. 橫槊賦詩横槊赋诗
 68. 橫死横死
 69. 橫死眼横死眼
 70. 橫殃飛禍横殃飞祸
 71. 橫波横波 (héngbō)
 72. 橫流横流 (héngliú)
 73. 橫渠横渠
 74. 橫渠學派横渠学派
 75. 橫渡横渡
 76. 橫溢横溢
 77. 橫濱横滨 (Héngbīn)
 78. 橫災飛禍横灾飞祸
 79. 橫無際涯横无际涯
 80. 橫生横生
 81. 橫生枝節横生枝节
 82. 橫痃横痃
 83. 橫目横目 (héngmù)
 84. 橫直横直 (héngzhí)
 85. 橫眉横眉
 86. 橫眉怒目横眉怒目
 87. 橫眉瞪眼横眉瞪眼
 88. 橫眉豎目横眉竖目
 89. 橫看横看
 90. 橫禍横祸
 91. 橫禍非災横祸非灾
 92. 橫禍飛災横祸飞灾
 93. 橫秋横秋
 94. 橫科暴斂横科暴敛
 95. 橫空横空 (héngkōng)
 96. 橫笛横笛 (héngdí)
 97. 橫紋肌横纹肌
 98. 橫線横线
 99. 橫羅十字横罗十字
 100. 橫肉横肉 (héngròu)
 101. 橫膈横膈
 102. 橫膈膜横膈膜 (hénggémó)
 103. 橫臥横卧
 104. 橫舍横舍
 105. 橫草之功横草之功
 106. 橫蠻横蛮
 107. 橫蠻無理横蛮无理
 108. 橫行横行 (héngxíng)
 109. 橫行介士横行介士
 110. 橫行天下横行天下
 111. 橫行文字横行文字
 112. 橫行無忌横行无忌 (héngxíngwújì)
 113. 橫行直撞横行直撞
 114. 橫行霸道横行霸道
 115. 橫衝直撞横冲直撞
 116. 橫話横话
 117. 橫說豎說横说竖说
 118. 橫議横议
 119. 橫豎横竖 (héngshù)
 120. 橫財横财 (hèngcái)
 121. 橫貫横贯 (héngguàn)
 122. 橫貫公路横贯公路
 123. 橫賦暴斂横赋暴敛
 124. 橫越横越
 125. 橫跨横跨 (héngkuà)
 126. 橫身横身
 127. 橫躺豎臥横躺竖卧
 128. 橫軸横轴
 129. 橫逆横逆
 130. 橫逸横逸
 131. 橫陳横陈
 132. 橫隊横队
 133. 橫難横难
 134. 橫頭横头
 135. 橫飛横飞
 136. 橫骨横骨
 137. 歹徒橫行歹徒横行
 138. 涕泗橫流涕泗横流 (tìsì héngliú)
 139. 涕泗縱橫涕泗纵横
 140. 涕淚縱橫涕泪纵横
 141. 滄海橫流沧海横流
 142. 田橫客田横客
 143. 發橫发横
 144. 眉橫丹鳳眉横丹凤
 145. 縱橫纵横 (zònghéng)
 146. 縱橫交貫纵横交贯
 147. 縱橫交錯纵横交错 (zònghéng jiāocuò)
 148. 縱橫四海纵横四海
 149. 縱橫天下纵横天下 (zònghéng tiānxià)
 150. 縱橫家纵横家
 151. 縱橫捭闔纵横捭阖
 152. 縱橫馳騁纵横驰骋
 153. 老氣橫秋老气横秋
 154. 老淚縱橫老泪纵横
 155. 肝橫膽乍肝横胆乍
 156. 蠻橫蛮横] (mánhèng)
 157. 血肉橫飛血肉横飞
 158. 豪橫豪横
 159. 豺狼橫道豺狼横道
 160. 趣味橫生趣味横生
 161. 辭喻橫生辞喻横生
 162. 連橫连横
 163. 逸態橫生逸态横生
 164. 逸趣橫生逸趣横生
 165. 鐵鎖橫江铁锁横江
 166. 鐵馬橫行铁马横行
 167. 風趣橫生风趣横生
 168. 飛來橫禍飞来横祸
 169. 飛來橫財飞来横财
 170. 飛災橫禍飞灾横祸
 171. 驕橫骄横 (jiāohèng)
 172. 鬢亂釵橫鬓乱钗横


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грузијски:
 • Грчки:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Мађарски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Норвешки:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Украјински:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце