Такође погледајте: 153, 351, и 531U+2685, ⚅
DIE FACE-6

[U+2684]
Разни симболи
[U+2686]

међународно


Симбол

  1. A die showing the number six.
U+2685, ⚅
DIE FACE-6

[U+2684]
Разни симболи
[U+2686]

6.


Симбол

  1. Коцка која показује број шест.


Навигатор

... ... ж ... ...
ш с ... т
... ... ... з ... ...